Чиста Любов

ПРЕСЪТВОРЕНИЕ НА ЛЮБОВТА И ВЪЗРАЖДАНЕ НА ПОЧИТТА

чиста и вярна любов

Програма за образование на характера и сексуалното поведене през новото хилядолетие

.

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ
1.  ПРОВАЛЕНАТА РЕВОЛЮЦИЯ
2.  ПРЕДПАЗВАНЕ, А НЕ ЗАБРАНА
3.  СЕКСУАЛНОТО ВЪЗДЪРЖАНИЕ ПРЕДИ БРАКА
4.  ОБЪРКВАНЕТО ВСЛЕДСТВИЕ НА ПРЕЗЕРВАТИВА
5.  ЛЮБОВТА В БРАКА
6.  ЛЮБОВТА В СЕМЕЙСТВОТО
7.  СЕКСЪТ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ СВОБОДЕН
8.  ЖИВОТ В “ЧИСТА ЛЮБОВ”
9.  ХАРАКТЕРЪТ Е ОТ ЗНАЧЕНИЕ
10. ДИПЛОМИРАНЕ И ОБЕЩАНИЕ

.

ВЪЗДЪРЖАНИЕ И РЕАЛНОСТ

От Роберт Кител,

Президент на Алианса за Чиста Любов

Целта на Алианса за Чиста Любов е да образова хората, независимо от възрастта им, относно важността на сексуалната чистота. Всъщност, въздържанието е нещо много повече от студените душове и девствените булки. Също така, това е много повече от просто един здравословен избор измежду няколкото възможности за избягване на нежеланите бременности или фатални болести.

Стандарта, както го виждаме ние, трябва да е никакъв секс преди сватбата и абсолютна вярност в брака. Тъй като това не е днешната реалност, важно е да си зададем въпроса: ”Кой е най-добрият стил на живот и към какви идеали си заслужава да се стремим.” За дасе води чист живот се изисква кураж, отдаденост и характер. Да изоставим ли преподаването на тези три неща и вместо това да учим децата си на трите “П” – та, а именно презервативи, презервативи и презервативи.

Дори и възпитателите по сексология с по – либерално мислене сега вече се съгласяват, че въздържанието и вярността са най-доброто. Проблемът е в дистанцията между този идеал и реалността. Някои казват, че пропастта е толкова широка, че всеки опит да се постави мост бива окачествяван като “нереалистичен”. Но този подход поставя младите хора в необоснован риск, поради доказаната нееективност на презервативите. Всяка година 15,3 милиона американци, в това число и 3 милиона тинейджъри, се заразяват с болести, предавани по полов път. (Според Patricia Donovan,1998,Октомври). И което е още по-опасно, че лишавайки ги от всякакъв идеал ние пасивно приемаме  голата истина.

Каква е реалността на 900 000-те тинейджърки, които забременяват всяка година? Осемдесет и пет процента от тях са в следствие на извънбрачни връзки, поне 1/3 завършват с аборт. Надежда дава значителното намаляване на тинейджърската сексуална активност от известно време насам. Но ние едва започваме.

Сексуалната революция, която от десетилетия не е подложена на контрол и проверка, обърка нашия морален компас, променяйки значението на думите “изневяра” и “егоизъм” в “свобода” и “независимост”, както Сара Хинлики писа в “Подмолната девственост”. Идеолозите на сексуалната революция са търсили не просто промяна в семантиката, а разрушаване на традиционните семейни стийности. Дошло е време да утвърдим нашето себеуважение, етичен стандарт и значението на думите в езика ни.

Въздържанието е повече от сексуален контрол, то е неразделна част от развитието на характера на личността. Това включва себеконтрол, алтруизъм, живот за благото на другите. Това е свобода за всички, а не безнравственост и разпуснатост, както малцина приемат това за своя привилегия.

Нека погледнем реалистично. Въздържанието касае изграждането на здрави семейства,             намалява нивото на престъпността, осигурява безопастност в нашите училища, общности и работни места, уважение към собствеността и не на последно място подобряване имиджа на големите градове. Преди всичо обаче, въздържанието е за изграждане на добър характер, което е основа за истинска връзка между мъжа и жената.

.

ПРОГРАМА  ЗА  ВЪЗПИТАНИЕ  И  ОБРАЗОВАНИЕ

ПО  ВЪПРОСИТЕ  НА  ХАРАКТЕРА  И  СЕКСА

ПРОГРАМА  ЗА  СРЕДНИТЕ  УЧИЛИЩА

Базирано върху насоките за “образование за въздържание”, прокарани от правителството на САЩ.

Алианса за чиста любов бе основан в средата на 90 – те години като нерелигиозна и нестопанска организация. Нашата мисия е да се прокламира идеята за въздържание преди брака и вярност в него.

За да изпълни тази си мисия АЧЛ се фокусира в две насоки: обществено предупреждение и образование. Бяха проведени демонстрации в Америка (кампанията Чиста Любов`97 в 27 града) и Азия (кампанията Чиста Любов`98 в 8 града), а също и в повече от 40 страни по света. Нашата програма получи обществено финансиране и е преподавана в Чикаго, Вашингтон, Лос Анжелес, Сан Франциско, Сент Луис, Маями и др.

Програмата на АЧЛ е изградена съгласно Раздел 510 от Глава V на закона за социална сигурност на федералното правителство на САЩ. Този законопроект очертава осемте  същностни аспекта на образованието за въздържание. Това е забележителен напредък, ползващ се с обществено одобрение, защото федералното правтелство на САЩ за първи път дефинира понятието “образование за въздържние”. Отпуснати бяха 250 млн. долара за разпространение на програмата за период от 5 години.

От съществена важност е правителственото потвърждение, че нивото на болестите предавани по полов път и извънбрачнте бременности не са проблема. Също проблемът не е в  числата, статистиките и процентите. Проблемът като цяло е в злоупотребата на човешката сексуалност. И най-накрая това беше заявено чрез постановяването на въздържанието и брака като целесъобразни обществени норми.

Алиансът за чиста любов използва тези насоки на правтелството като основа да планира своята програма за образование към въздържание. В тази книга от глава 2 – ра до глава 9 – та включително, са базирани съответно на една от осемте насоки на американското правителство за образование към въздържание. Глава 1 обяснява произхода на Сексуалната Революция и вредите, които тя нанесе чрез сексуалното образование на децата в обществените училища.

Глава 10 е заключителна като в нея е включено и Обещание за Чиста Любов.

.

ГЛАВА 1

ПРОВАЛЕНАТА    РЕВОЛЮЦИЯ

ЦЕЛИ:

1.Обучаемите ще научат, че ориентацията на обществото към безразборен секс не е вследствие на случайност или на естествено развтие.

2.Обучаемите ще научат за основните фигури, стоящи зад Сексуална Революция и тяхното въздействие за появата на часовете по сексуално образование.

3.Обучаемите ще научат за необходимостта да развият избирателнст относно на кого се доверяват да влияе върху тяхното разбирне за сексуалността.

ПОСТАНОВКА: На кого се доверявате?

ВЪПРОС: На кого се доверяваме относно живота ни?

СЦЕНА: В болницата

УЧАСТНИЦИ: Доктор и пациент

Доктор: И така, лошата новина е, че ще трябва да оперирам крака ви. Добрата новина е, че ако ви оперирам незабавно, можем да го спасим.

Пациент: Разбирам, че нямам избор. Да започваме.

Доктор: Добре. Ще наредя да ви подготвят за операцията. А между другото, трябва да подпишете този формуляр. И запомнете, давам ви 50% отстъпка за тази операция.

Съдържание на формуляра: Упълномощавам д-р Джо Смит да извърши хирургическа намеса върху мен, напълно съзнавайки, че той не е завършил необходимия лекарски стаж. Поемам отговорността за всички възможни последици в резултат на операцията.

––––––––––––   (подпис на пациента)

Актьорите приключват дийствието.

.

СЦЕНА: Двама души се готвят да предприемат разходка с малък самолет

ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦА: Пилот и двамата пътници

Пилот: Здравейте. Казвам се капитан Джон Милър и ще съм вашият пилот. Изглежда скоро ни предстои гръмотевична буря, но мисля,че можем да я изпреварим ако излетим бързо. За вас добре ли е така?

Пътниците отговарят.

Пилот: Някой от вас летял ли е преди на такъв малък витлов самолет?

Пътниците отговарят.

Пилот: Нито пък аз. Мисля, че турболенциите се усещат повече в малък самолет, но в същото време има възможност за повече контрол, ама не съм много сигурен. Готови ли сте за излитане?

Пътниците питат пилота за неговия опит.

Пилот: Опит? Аха. Ама нали знаете как е, трябва ти опит за да получиш работа, търсиш работа за да получиш опит, все в този смисъл. Така че за мен е сигурно, че в момента трупам опит.

Пътниците настояват да видят неговото разрешително за пилот.

Пилот: Разрешително? Разбира се, че е тук. Само че всичко е написано на пилотски жаргон и едва ли ще разберете нещо.

Пътниците: Но това е разрешително за управление на автомобил.

Пилот: Тъй ли? О, ама всъщност пилотите не получават разрешително, те получават сертификат. Ето вижте моят.

Съдържание на сертификата: Сертификат за завършен първи основен курс по най-важните отговорности на стюарда.

Въпрос: Какво беше посланието зад тези сцени?

Ние не искаме да поверим нашия живот или нашето здраве на хора, които не са квалиицирани.

Защо? Защото ние ги ценим. Хора, които не зачитат правила и норми са егоистични. Защо тогава любовта бива толкова често пожертвана за заместители при положение, че тя е едно от най-важните неща в живота.

Каква квалификация се изисква за човек, който ще ме учи относно секса? За това ще разгледаме живота и философиите на хората, които са ръководили Сексуалната Революция, за да видим кои са те и какво всъщност са искали. Когато изучавате тази глава, попитайте се…

Какъв е бил мотивът зад Сексуалната Революция?

Каква е връзката между тази революция и невероятно високите нива на болестите предавани по полов път и извънбрачните бременности?

Защо се провали?

Какво можем да направим сега?

.

НАШАТА  КУЛТУРА  НА  БЕЗРАЗБОРНИТЕ  ВРЪЗКИ

Днес ние живеем в сексуално активно общество. Сексът е навсякъде и е много по-показен от когато и да е било. Със сигурност обществото ни е по – развратно от което и да е било друго време в нашата национална история. Много хора приемат това за естествен еволюционен процес или за знак, че се развиваме и модернизираме. Но това не е вярно.

Сексуалната революция беше един обмислен и злобен опит да се узакони безразборния секс.

Три са основните фигури, които стоят зад тази Провалена Революция: Зигмунд Фройд, Алфред

Кинси и Хю Хефнер. Те искаха да променят американското отношение и закони и определено имаха лични мотиви, а не обществени правейки това. Всеки един от тях имаше изкривена и деградирала представа за сексуалността, любовта и ролята на брака и семейството. Те убеждаваха,че всякакви сексуални желания са добри, че себеконтрола е нездравословен и неестествен, и че поставянето на каквито и да е ограничения върху сексуалната изява е потискане и нарушение спрямо личната свобода.

И все пак нравствената чистота не е “старомодна” идея. Святостта на брака и семейството помогнаха на тази страна (САЩ) да просперира. Всъщност, моралът на хората е много по -съществен за възхода или падението на цивилизациите, отколкото тяхна военна сила, икономическа мощ или технологични достижения. Примерите са многобройни: Рим, Гърция,

Могулската империя в Индия, династията Хан в Китай – всички те са били унищожени поради невероятния упадък на морала им.

Разбира се, произходът на злоупотребата с човешката сексуалност е във време далеч преди Фройд, Кинси и Хефнер. Но в наше време нека видим как тези три умове са ръководили “Провалената Революция”.

ЗИГМУНД  ФРОЙД  (1856-1939)

Д-р Зигмунд Фройд, бащата на психоанализата, е бил един от първите в своя бранш, който изучава човешката сексуалност и как тя влияе психологически. Той свежда секса до основните човешки инстинкти, не по – различни от желанията за храна и сън. Заявява, че подтискането на което и да е сексуално желание води до психологически проблеми. Твърди също, че сексуалните подтици са толкова непреодолими, че ние сме им подвластни и сме в нужда да бъдем сексуално освободени. Фройд е започнал да атакува сексуалните ни норми, наричайки сексуалното въздържание “бесилка”, причинена от социалния натиск. Той е бил пристрастен към кокаина.

АЛФРЕД  КИНСИ  (1894-1956)

Алфред Кинси е наричан “бащата на Сексуалната Революция”. Защитил е докторат по зоология, изучавайки осите. След като е приел работа в Университета на щата Индиана, той променя своето поле на работа и се заема със задачата да разруши Американските сексуални стандарти.

През 1948 г. Кинси публикува доклад, наречен “Сексуалното поведение пр мъжете”. Този доклад съдържа абсурдното твърдение, че всеки един от десет мъже е хомосексуалст. Пет години по-късно излиза неговото продължение “Сексуалното поведение при жените”. Популяризирани в медиите и оставени очевидно непроверени за десетилетия, тези доклади са приети за истина, очертаваща Американските сексуални прояви. Поради това, че той е бил първият “секс-изследовател”, неговата работа не е била оспорена, въпреки факта, че той базира своите дефрмирани схвщания върху погрешно тълкувани “научни данни”. Днес той все още е смятан от мнозина за авторитет в сексулогията.

Неговите “научни” изследвания бяха опровергани поради “несъответствия в подбора и невъзможността да се има доверие на лични разговори (І). Това поставя нещата на мястото им.

Кинси е използвал добре познати педофили, съкилийници в затвора и хора със сексуални отклонения, за да представи в напречен разрез вида на “нормалния” човек. Сексът между възрастен и дете е криминален акт, наречен “педофилия”. Кинси е бил партньор във вероятно стотици подсъдни злоупотреби с деца.

Най – пагубното заключене, което Кинси прави е, че ние можем да се наслаждаваме на секса от момента на раждането ни. Приемайки погрешно, че човеците са сексуално активни от ражднето си, той оправдава кръвосмешението и секса с деца. За жалост той отива дори по – далеч като си позволява да твърди, че хората могат да  имат сексуални връзки с всеки и всичко (дори животни), по всяко време. Сескуалните норми са представени като забрана, произлизаща от културните обусловености. Той дори одобрява изнасилването “дотогава докато не е изплзвана груба сила”(ІІ). Чрез публичната си изява Кинси представя на стотици хиляди хора по света  своите схващания.

Идеите му проникват във всеки аспект на съвременното общество по света, включвайки политика, законодателство, медия, развлекателен бизнес и образование.

 • Сексът извън семейството е приемлив, здравословен и нормален
 • Чистосърдечният, открит и неограничаван секс трябва да се окуражава
 • Сексуалността е извън контрол (подразбира, че въздържанието преди брака е биологически необусловено)
 • Бракът е резултат на социални обусловености
 • Семействата не са необходими (подразбира контрола на възпроизводството е алтернатива, която заслужава внимание)
 • Децата са сексуални от раждането си
 • Педофилията и кръвосмешението са нормални

Има законопроект, представен за разглеждане в Конгреса на САЩ, който предлага правителствено разследване на Института Кинси поради непрекъснатия отказ от тяхна страна да отворят институцията си за академична критика.

ХЮ  ХЕФНЕР (1926)

Хю Хефнер е бил студент в колеж, когато докладът на Кинси е публикуван. Приемайки лъжите на Кинси, той иска да направи извратения секс норма за Америка и света. ПЛЕЙБОЙ става щедър дарител на Института Кинси. От своя страна Хефнер заема от Кинси идеите, че сексът извън семейството не би трябвало да има социални последици. Превъзнасяйки безразборния секс, ПЛЕЙБОЙ безмилостно атакува брака и семейството. Това всъщност е бил замисълът на списанието.

Освен че се присмиват на религията (традиционен защитник на семейните стойности в САЩ,б.р.), редакторите също призовават и за легална употреба на наркотиците. Накрая то става първото официално признато порно списание в САЩ и най – широко известно по света. ПЛЕЙБОЙ империята вижда жените като сексуални обекти, които да бъдат купувани, продавани и захвърлени след употреба. Хефнер хипотетизира, че бракът е безсмислен и че секса е просто избор между съгласни възрастни. Той става мултимилионер и е искал да сподели ботатството с родителите си. Засрамени от незаконата сексуална империя на сина им, те отказват да приемат дори цент от постъпленията на ПЛЕЙБОЙ. Хефнер се жени два пъти, но и двата брака се провалят.

.

ПРОИЗХОД  НА  ФИЛОСОФИЯТА  НА  СЕКСУАЛНОТО  ОБРАЗОВАНИЕ

Сексуалната Революция искаше да създаде бездна между двете взаимно допълващи се цели на секса – удоволствие и размножение. Това бе направено, за да се оправдае секса за лично удоволствие извън рамките на брака. Необходима беше философска база, която да раздели тези две взаимносвързани същности на сексуалността. Кинси и ПЛЕЙБОЙ я предоставиха.

Хефнер оправдава секса за лично удоволствие, подигравайки традиционните Юдео-Християнски ценности като “религиозен антисексуализъм”. На прелюбодейството и изневярата им се сменя опаковката и биват продавани на американското общество като нещо добро – една нова свобода – щом като връзката е в рамките на взаимното съгласие. В концепцията на ПЛЕЙБОЙ за секса с цел удоволствие, дори любовта е премахната от секса. Хефнер заявява:

“Ако ние признаем, че сексът не е ограничен само до възпроизводството, също трябва открито да признаем, че той не трябва да бъде ограничаван в рамките на любовна връзка.”(ІІІ)

ПЛЕЙБОЙ ръководше “новата моралност”. Други открито или мълчаливо се съгласяваха.   Филосоията на ПЛЕЙБОЙ, базирана на псевдо – изследванията на Кинси движеше Сексуалната Революция и подсигури основата за въвеждането на сексуалното образование в обществените училища. Това бе осъществено чрез фокусиране изключително върху правата на индивида, пренебрегвйки отговрностите към семейството, обществото и нацията. Философията, която революционизира отношението на Америка към секса се базираше на:

“… вярата във важността на индивида и неговите права като член на свободно общество. Това е най – важната предпоставка – начална точка от която се развива всичко, в което ние вярваме.”(ІV)

Фокусирането изключително върху “правата на индивида”, отказвайки да се зачитат социалните отговорности и последствията върху другите не е свобода, това е егоизъм. Оставено без критика това отношение се възприе по целия свят.

Но Хефнер искаше нещо повече от това да се легализира порнографията и да натрупа невероятно богатство. Той искаше да разруши социалнте ценности и да промие мозъците на децата ни. Част от приходите на империята ПЛЕЙБОЙ бяха наливани в Института Кинси и използвани за основаването на Съвета по Образованието и Сексуална Информация на САЩ през 1964 г. Съвместно с Организацията по Семейно Планиране (друга организация, също спонсорирана от Хефнер), ПЛЕЙБОЙ – Кинсиановата педагогика си обезпечи изключителен авторитет по сексуалнто образование в училищата на САЩ за повче от 30 години.

Тези четири институции пропагандираха секса извън рамките на семейството и имаха толкова силно влияние върху нравственото обучение в училищата, че техния монопол “втълпи този нов различен стандарт в почти всички учебни планове по сексуално образование.”(V)

СКРИТИЯТ   ЗАМИСЪЛ

Филосоията на Кинки, която стои зад сексуалното образование е чиста и ясна в своето послание:

 • Въздържанието е нереалистично.
 • Според нея все повече хора стават сексуално активни на все по – ранна възраст. Така че след като тинейджърите се дъжат като възрастни, то решението е да ги третираме като възрастни, т.е. да им дадем знание и тренинг относно предпазните средства, така че поне да намалят риска от необезопасения секс.

Добре подготвени преподаватели и родители смятаха, че учат тинейджърите на безопасен секс, но програмите бяха предназначени да учат нещо съвсем различно. Учейки децата как да поставят презерватив върху банан пред кикотещите им съученици не доведе до решение на проблема, нито пък намали риска. Това доведе до усложняване на ситуацията. Учиниците бяха окуражавани да експериментират. Програмите за сексуално образование препоръчваха интимен контакт без проникване, взаимно мастурбиране, също както и орален и анален секс.(VІ)

Истинските цели на така рекламирания егоистичен секс бяха добре прикрити. Намеренията на сексуалното образование, базирано на използване на презервативите бе представено на обществеността като нещо добро и благородно: да се намали риска от заразяване с болестите предавани по полов път и снижаване нивото на извънбрачните бременности при тинейджърките.

По много различни начини, хора достойни за доверие като родители, учители, възпитатели и политици заявяваха на незрелите подрастващи, които нямаха навършени години за шофьорска книжка и за право на гласуване, че секса извън рамките на брака е допустим от морална гледна точка. Дори извън класните стаи безбрачния секс бе подтикван. Например, без съгласието на родителите бяха поставени автоматите за продажба на презервативи в баните на средните училища.

Презервативите бяха представени като панацея. Те не са скъпи (един презерватив струва по-малко от 10 цента) и предлагат определена степен на предпазване. Подходът на сексуалното образование с център презерватива бе оставен почти без проверка и спечели широка подкрепа,  особено след откритието на вируса HIV и болестта СПИН. Въздействието върху обществото бе изумително, дотолкова че много уважавани институции възприеха идеята.

 • Главните съдебни процеси, касаещи правата на индивида бяха спечелени; Eisenstadt v. Baird

позволи на неженени индивиди право на ползване на противозачатъчни средства, Roe v. Wade позволи на неомъжени  жени правото на аборт.

 • Подкрепа от страна на американското правителство (Център за Контрол на Болестите, щатските здравни и социални служби)
 • Подкрепа от страна на професионалните медицински асоциации (Американската Медицинска Асоциация, Националната Асоциация на Психолозите
 • Финансиране от страна на правителството (Института Кинси, Съвета по Образованието и  Сексуална Информация на САЩ, Организацията по Семейно Планиране)
 • Подкрепа от страна на големия бизнес (фондациите на Форд и Рокфелер)
 • Препоръки от международни организации (US AID, UNESCO, Световната Здравна Организация, Международната Федерация по Семейно Планиране, Червеният Кръст)
 • Утвърждава се като стандарт по сексуално образование в САЩ и по света

Без съмнение тази програма бе прокарана със замисъл. В края на краищата в обществените училища, финансирани от парите на данъкоплатците, все още се втълпява на децата ни, че най- силната и свята връзка между мъжа и жената е просто за лично удоволствие. Така безразборния секс бе популяризиран и това е причината за стремглавото нарастване на нивата на болестите предавани по полов път и бременностите при тинейджърките. И което е още по -лошо, че така децата се учат, че чисто егоистичната мотивация, приложена във всички други аспекти на живота и човешките взаимоотношения е приемлива.

Ако секс – възпитателите бяха честни, то истинските им цели трябваше да бъдат представени така:

 • Важните решения в живота да се взимат единствено на базата на личното щастие
 • Никой не е по-важен от мен самия, аз и единствено аз
 • Да не се притеснявам от дълготрайните последствия на моите действвия
 • Ценности като себеконтрол и отлагане на удоволствието са нарушения на моите лични права и свободи
 • Бракът, семейството и социалните отговорности са бреме
 • За да бъда щастлив и пълноценен, аз трябва да се грижа единствено и само за себе си.

М И Т О В Е    И    Ф А К Т И

Представяме на вниманието ви митове и факти, свързани със Сескуалната Революция. Митовете в случая са лъжи и недоказани предположения, които стимулират извършването на незаконни сексуални връзки. Фактите тук са нещо общоизвестно. Социологическите изследвания и проучвания изцяло подкрепят брака и семейството от двама родители като най – благоприятната среда за отглеждане на деца.

МИТ: Ние сме сексуални от раждането си.

ФАКТ: Истина е, че ние се нуждаем от любов през целия ни живот, от раждането до смъртта. Но сексуалната любов, т.е. брачната любов между съпруга и съпругата е една от няколкото изражения на любовта. Този мит е опасен, защото може да бъде използван да оправдае секса между възрастни и деца.

МИТ: Всеки го прави.

ФАКТ: Това е, в което те искат вие да вярвате. Нивото на девствеността се покачва. (VІІ)

В резултат на това показателите за болестите, предавани по полов път и извънбрачните бремености при тинейджърите се понижават.

МИТ: Сексът извън брака е приемлив, дотолкова доколкото той е по взаимно съгласие и никой не страда от това.

ФАКТ: Такъв секс е егоистичен. Двама души, които прелюбодействат не разбират дълготрайните рискове, които се изразяват в разрушаване на социалните норми и пренебрегване на ролята на брачното обещание за дълговечна любов. Сексът трябва винаги да съществува в рамките на брака.

МИТ: Ние трябва да говорим открито, честно и откровено за секса с нашите деца.

ФАКТ: Нашите съзнание и тяло са създадени да израстват заедно. Когато тялото започне да проявява първите признаци на сексуално съзряване като например окосмяване около половите органи, тогава е времето да говорим с нашите деца за секса, но от гледна точка на принадлежността му към брака и семейството. Преди този период сексуалността е в латентна форма и откритото говорене за секс с децата разрушава тяхната присъща чистота и невинност.

МИТ: Обучението за употребата на презервативи и противозачатъчни трябва да обхване учениците на все по-ранна възраст.

ФАКТ: Възрастните не трябва да натякват сексуалното образование на децата преди те да са готови за това. Вместо умишлено да смъкваме възрастовата граница на сексуалната активност, ние трябва да отложим сексуалното образование до времето, в което хората решат да сключат брак. То трябва да е част от предбрачната подготовка. Преди да настъпи този момент на младите трябва да се изложат правилните мотиви за отлагане на секса до брака.

МИТ: Сексът без брачен ангажимент е страхотен, дори много по-добър от брачния секс.

ФАКТ: Семейните хора имат по-добър секс от несемейните. Те се любят по-често и по-пълноцено.

МИТ: Бракът и ангажиментите, произтичащи от него ограничават сексуалната свобода.

ФАКТ: “Свободен секс” е погрешно употребен израз. Такъв секс не е свободен; това е егоизъм в името на личната “свобода”. Всъщност мотивите зад секса преди и извън брака могат да се изразят така: ”Не ме е грижа за родителите ми, за социалните стандарти, за духовното и религиозното ми възпитание (ако го има), не ме е грижа за съвестта ми и за моето собствено благополучие. Искам сексуално задоволяване сега.”

МИТ: Правилното използване на противозачатъчните средства ще намали нивата на болестите предавани по полов път и бременностите при тинейджърките.

ФАКТ: Проблемът не е в болестите или нежеланото зачеване. Проблемът е и винаги е бил в незрелите извънбрачни сексуални връзки. Обучението на тинейджърите относно презерватите и противозачатъчните средства извън контекста на брака задълбочава още повече проблема, тъй като това насърчава сексуалните контакти, но не и себе-контрола.

МИТ: Възпроизводството може да бъде отделено от удоволствения аспект на сексуалността.

ФАКТ: Зачеването, раждането и отглеждането на деца е една достойна за уважение отговор-ност и привилегия. Удоволствието от секса е предназначено да свърже мъжът и жената в съюз, толкова стабилен, че нищо да не може да го разруши. Непоклатимият брак е опорен стълб за здравато семейство, което всъщност е най – доброто място за отглеждане на деца.

МИТ: Порнографията е забавление единствено за възрастни.

ФАКТ: Защо трябва да има различни морални стандарти за възрастните и за децата. Сексът извън брака е недопустим и за двете възрастови групи. Без значение от времето, което ще измине, тази истина си остава общовалидна.

МИТ: В извънбрачния секс, направен по взаимно съгласие само двама души са в риск.

ФАКТ: Рискът е по-голям за хората, които са около тази извънбрачна връзка. Тези, които поемат товарът на безразборния секс обикновено са родителите, приятелите, роднините, бъдещите деца, социалните стандарти, нивата на престъпност, обществените програми, спонсорирани от парите на данъкоплатците, образователните стандарти и др.

МИТ: Религията е “антисексизъм”. (Терминът е на списанието ПЛЕЙБОЙ.)

ФАКТ: Обета завярност към партньора е част от моралния кодекс на всяка религия, който      приложен активно в живота изгражда доверие във връзката. Брачни двойки от този тип намират сексуалния си живот за най – пълноценен.

БЕЛЕЖКИ:
(І)     The New Encyclopaedia Britannica, Volume 6 Micropaedia, Fifteenth Edition 1992,p.881
(ІІ)    Better document this one…
(ІІІ)   “The Playboy Philosophy”, at: http://www.uk.Playboy.com/fag/faq/PBFAQ/pp.txt , downloaded 8/8/97, p.3
(ІV)    Ibid. p.1
(V)           R.S.V.P. America, First Principles, Inc., July 1996,p.19
(VІ)      Barbara Dafoe Whitehead, ’’The Failure of Sex Education’’, American Educator, American Federation of Teachers, Winter 1994-95.
(VІІ)     Get STATS…

.

ГЛАВА  2

ПРЕДПАЗВАНЕ, А  НЕ  ЗАБРАНА

Насоки на Американското Правителство относно Образованието за Въздържание:

а) Има за своя изключителна цел да образова относно социалните, психологическите и здравните ползи, произтичащи от въздържанието от сексуална активност;

ЦЕЛИ:

 1. Обучаемите ще разберат как забраните могат да бъдат положителни.
 2. Обучаемите научат за личните и социални придобивки, вследствие на въздържанието от секс до брака.
 3. Обучаемите ще научат за правилните приоритети между обществените и личните нтереси.

.

Тема за дискусия: Шофиране на автомобил

Помолете за отговор чрез вдигане на ръка.

А:  Колко от вас могат да шофират кола?

Б:  Колко от вас имат шофьорска книжка?

В:  Колко от вас искат да шофират кола?

Отбележете факта, че повече са тези, които искат да карат кола, отколкото другите, които могат или имат шофьорска книжка. А сега запитайте:

Г:  Защо става така, че са повече хората, които искат да шофират, отколкото тези, които могат?

Какво ви спира да шофирате?

Като причини учениците обикновено ще се изтъкнат личните ограничения, наложени върху тях. Отговорите могат да бъдат следните: ”Полицията”, ”Нямам книжка”, ”Малък съм още”, ”Не съм изкарал курсовете”, ”Скъсаха ме на листовките или на кормуването”. Тогава попитайте:

Д:  На каква възраст бяхте когато, за първи път ви се поиска да карате кола?

Някои ще отговорят, че това е било на 5, 6 или 7 годишна възраст.

Е:  Защо мислите, че хората не трябва да карат кола, въпреки, че те могат да поискат това дори на такава ранна възраст?

Може би защото не ще могат да достигнат педалите или пък са прекалено малки, за да познават правилата за движение по пътищата. Може би не ще могат да виждат над арматурното табло. Дори всичко това да беше вярно, достатъчен е факта, че в ранните тинейджърски години хората нямат способността да преценяват скоростта и дистанцията.

Ж:  Но защо всички тези ограничения трябва да  възпират децата от шофиране?

Защото те са по – склонни да причинят инцидент. Да шофираш из полето е съвсем различно от това да шофираш из града, където една грешка може да причини смърт или сериозни щети на другите.

З:  Кой бива наранен при автомобилна катастрофа?

Отговор: Шофьорът, хората около него, собствеността.

.

РАЗМИШЛЕНИЕ

Отбележете, че когато са попитани: ”Защо става така, че са повече хората, които искат да шофират, отколкото тези, които могат? Какво ви спира да шофирате?”, отговорите на ученицте  често се фокусират върху ограниченията, наложени им върху тях, или иначе казано “забраните”.Въпреки, че ограниченията касаещи възрастта и квалификацията редуцират броя на хората, които шофират, то това не е единствената им функция. Когато биват зададени последните два въпроса, отговорите вече касаят гледната точка на обществената безопастност.
Възпрепятстването на неквалифицирани водачи от управление е не само за тяхната собствена безопастност, но и за безопастността на останалите хора.
Това, което в началото бе видяно като “забрана”, когато нашите лични желания изглеждат възпрепятствани или ограничени, се превърна в “предпазване” за другите и нас самите, тъй като обществената сигурност бе взета под внимание.
Желанието на човек само по себе си не го прави квалициран да управлява автомобил… или да кара самолет, или да ловува, или да лови риба, или да получи диплома от колеж и добре платена работа, или да отиде на кино, или… Или да прави секс! Животът е такъв. Желанията трябва да бъдат съчетани с квалификации. Защо? Вярно е че първоначално идва желанието, но то само по себе си не ни прави квалифицирани. Вие можете да отидете на кино не просто защото ви се иска, а защото сте си купили билет. Желанието е генератор, който ни мотивира да научим и  усвоим квалификации. Желания без правилна квалификация и добри мотиви могат да бъдат опасни.
Така че въздържанието също може да бъде разгледано като ограничение спрямо нашите лични желания. Но също така то може да бъде видяно и като нещо необходимо както за нашата лична протекция, така и за протекцията на другите.
ВЪЗДЪРЖАНИЕ:  ДОБРОВОЛНО ОТКАЗВАНЕ ОТ ВСЯКАКВИ МЕЖДУЛИЧНОСТНИ СЕКСУАЛНИ ВРЪЗКИ ПРЕДИ БРАКА, КОЕТО ВКЛЮЧВА ПОЛОВО СНОШЕНИЕ, ИНТИМЕН КОНТАКТ БЕЗ ПРОНИКВАНЕ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ИГРИ, ВОДЕЩИ ДО СЕКСУАЛНА ВЪЗБУДА.
ВСИЧКО ТОВА Е С ЦЕЛ ДА СЕ ИЗГРАДИ ХАРАКТЕР, ДА СЕ РАЗВИЯТ ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ И ДА СЕ ПРАКТИКУВА ИСТИНСКА ЛЮБОВ.
Защо да се въздържаме от секс преди брака? В изложените по – долу аргументи, освен личните ползи ще бъдат представени също и обществените ползи от въздържанието.

.

1) ПОЛЗИТЕ  ОТ  ВЪЗДЪРЖАНИЕТО  ОТ  СЕКСУАЛНИ  ВРЪЗКИ  ПРЕДИ  БРАКА

Има лични и обществени причини за това защо хората не трябва да са сексуално активни до времето на тяхната зрялост и брак.

А) ЛИЧНИ  ПОЛЗИ

Често сексуално – образователните програми разглеждат рисковите последици от безразборния секс. Гледайки на нещата в тяхната цялост обаче, важно е да видим това, което губим от практикуването на свободния секс. С други думи вие не само намалявате рисковете като избягвате свободния секс, а по – скоро вие печелите от практикуване на въздържанието.

а)   РИСКОВЕТЕ, КОИТО  СЕ  ЕЛИМИНИРАТ

1)    Болести, предавани по полов път (БППП)

В днешно време в САЩ съществуват осем епидемични БППП. Познати са повече от петдесет болести, които се предават по полов път, много от които нямат видими симптоми. В същото време нови такива болести биват откривани. Една четвърт (25%) от всички заразени с HIV са младежи на възраст до 22 години. Тинейджърите са с десет пъти по – голяма вероятност да бъдат заразени с БППП отколкото възрастните.

2)    Злоупотреба с алкохол и наркотици

Под въздействието на упойващи вещества много тинейджъри загубват своята девственост,

за което в последствие съжаляват. 54% от тинейджърите със сексуален опит споделят по-късно, че би било добре ако бяха изчакали. Уменията, отношенията и целите, определящи смисъла на живота, които се разглеждат в този курс ще помогнат на тинейджърите да разберат важността на себеконтрола и живота за благото на другите. Това ще важи и за следващите глави, където също се разглежда уязвимостта от злоупотребата на упойващи вещесва.

3)   Практикуването на въздържанието намалява нивата на:

 • Разводите—девствеността сама по себе си не гарантира успех в брака, но чрез нея се декларира посвещение към брака, което е важен елемент за неговия успех.
 • Прекъсване на училище, особено когато това е поради извънбрачна бременност
 • Социалната зависимост. Факт е че 92% от децата, които са на социална издръжка произхождат от разбити семейства.(ІІ)

4)    Емоционалния стрес

Често емоционалните рискове не се вземат достатъчно сериозно под внимание.

Предбрачният секс маже да повреди нашата способност да обичаме, а също така и да забави емоционалното ни развитие. Тези ефекти могатда бъдат за цял живот и дори да повлияят на следващото поколение. Ето защо тинейджърите трябва специално да избягват безразборните връзки.

4.1 Психоложката Мери Пифър е била изумена от липсата на себеуважение у сексуално активни         момичета, когато са били запитани какъв е техния критерий за да правят секс с някого. Ето някои от отговорите им: ”Той трябва да каже, че ме харесва.”, ”Той трябва да харчи пари по мен – нали знаете, да ме заведе на Макдоналдс или на някое друго място.” (ІІІ)

4.2 Емоционалният възходи и сривове при краткотрайните връзки от непрекъснато повтарящи се нови авантюри и последвали ги раздели могат да бъдат опустошителни. Прибавете също и притесненията на “сутринта след това” от евентуално заразяване с БППП или бременност и товара става непоносим. За жалост тинейджърите имат едно от най -високите нива на самоубийства.

4.3 Нежеланата бременност е подтискаща и травмираща, а това не е начина да се посраща новият живот. Съдбоносни решения трябва да бъдат взети: Дали да задържа детето? Дали да прекъсна живота в утробата ми? Бащата ще бъде ли с мен? Как ще отгледам детето? Една трета от тинейджърските бременности завършват с аборт. Бъдещата майка поема най – големите и непосредствени трудности, но и бъдещият баща не е изолиран от всичко това.

5)    Поквара на характера

Третирането на хората като сексуални обекти за лично удоволствие, дори когато това е по взаимно съгласие, покварява характера и изопачава възприятията. Веднъж започнали да практикуваме свободен секс, за нас е лесно да излъжем, да пренебрегнем мерките за безопастност и накрая да избягаме.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ  ВРЕДИ  НА  СВОБОДНИЯ  СЕКС:

 • Съжаление
 • Разбито сърце от скръб
 • Вина и срам
 • Загуба на себеуважение
 • Страх от обвързване
 • Безпокойство поради страх от болест или забременяване
 • Ярост заради изневяра
 • Поквара на характера
 • Депресия или самоубийство

б)  ПОЛЗИ  ПРИ  ПРАКТИКУВАНЕ  НА  ВЪЗДЪРЖАНИЕ

1)    Развитие на характера ви

Сексът може да почака. Заявявайки открито, че няма да правите секс докато не сключите брак, вие смъквате огромен товар от плещите си. Сега вие сте свободни. Така можете да посветите повече време и енергия на развитието на вашите характер, таланти и кариера.

2)    Приятелски връзки със широк кръг от хора

Чрез вашето решение да изчакате със секса до сватбата, всичките ви приятели си остават просто приятели. Вместо да инвестирате времето си във връзка, която не е по силите за възрастта ви, сега сте свободни да създадете приятелства за цял живот.

3)    “Първата Любов” остава за вечността; Никакви сравнения

Силата на вашата първа любов е огромна и незабравима. Тя остава за винаги и заздравява връзката до пълна отдаденост към брака. В противен случай сцени от миналото и сравнения нахлуват като духове в съзнанието, а с тях е трудно да се преборим. ”Тайната на добрият брак е, че сексуалната връзка достига до неверояна висота на изразяване и пълноценност, макар и това да става в среда, която на пръв поглед предполага ограничения. Колкото доверието, взаимността и инвестирането нараства между съпруга и съпругата, толкова секса достига до по – дълбоки и пълноценни измерения.” (ІV)

“Колкото повече се приема секса преди брака за нормален, толкова повече се подкопава необходимостта от брак. Така че за жените, които искат да изчакат до сватбата ще бъде трудно да си намерят съпруг без да ги е “пробвал” първо…” (V)

Б)   ПОЛЗИ  ЗА  ОБЩЕСТВОТО

Ще навреди ли с нещо на другите моето решение да практикувам въздържание? По-скоро това ще научи няколко хора около мен на себеконтрол. Какви ще бъдат ползите за другите от моето въздържание?

 • Куражът е заразителен. Веднъж когато човек открито застане зад това, в което вярва и особено, когато то е срещу “приетите социални стандарти”, това ще помогне на другите да сторят същото. Вие можете да бъдете модел, който другите да следват.
 • Някой трябва да издигне нашите стандарти. Тази роля се пада на младите хора. Ценноста на сексуалноста, святоста на брака и важноста на семейството ще бъдат утвърдени чрез вашето отлагане на сексуалния живот до сключване на брак. Защо? Прилагайки въздържанието вие вече практикувате вярност към брака. (Няма цивилизация, която да е оцеляла след разрушаване на семейството като институция.През 1950 г. в САЩ на всеки 100 родени деца 12 попадат в разрушени семейства: четири от тях поради извънбрачно раждане и осем поради развод на родителите. През 1993 г. на всеки 100 родени деца почти 60 попадат в разрушени семейства: 33 поради извънбрачно раждане и 25 поради развод на родителите.)
 • Ще се намали нивото на социалната зависимост.
 • Физическото и сексуалното насилие ще се намали в невероятни размери.(VІ)
 • Бракът е единственият фактор, който позволява да се премахнат финансовите различия между расите. (През 1994 г. в САЩ 11,4% от семейните чернокожи са били в бедност. Това е малко по – високо от процента на семейните бели в бедност (8,3%), като в същото време разликата между тях устойчиво намалява. Но нивото на бедност при чернокожите самотни майки е било 53,9% – пет пъти повече от това на семейните чернокожи.(VІІ)
БЕЛЕЖКИ:
(І)      “Teen Talk about sex”,poll by Roper Starch Worldwide, Inc. for SIECUS reported in Howard Goldberg`s “Poll: Teens wish they would Delayed Sex”, Associated Press, May 18, 1994
(ІІ)     Department of Health and Human Services, Administration for Families, AFDC Flash Reports, September 1995
(ІІІ)    Mary Pipher, “Reviving Ophelia: Saving the Selves of Adolescent Girls”  Ballantine Books, New York, 1995, p.210
(ІV)    Cultivating Heart and Character in the Family and School (Draft Edition), International Education Foundation, New York, 1998, p.359
(V)     Shalit, Wendy, ”A Return to Modesty: Discovering the Lost Virtue”, The Free Press, New York,
1999,р.228
(VІ)    Patrick F. Fagan, “The Child Abuse Crisis: The Disintegration of Marriage, Family and The
American Community.” The Heritage Foundation, Backgrounder No. 1115, June 3, 1997, p.9,10
(VІІ)   Bureau of the Census, Department of Commerce, “Income, Poverty and Valuation of Noncash Benefits: 1994”, P60189, Table B7

.

ГЛАВА  3

СЕКСУАЛНОТО  ВЪЗДЪРЖАНИЕ  ПРЕДИ  БРАКА

Насоки на Американското Правителство относно Образованието за Въздържание

б) Възпитава към въздържание от извънбрачни сексуални връзки като очакван стандарт за всички подрастващи

ЦЕЛИ:

1.     Обучаемите ще научат,че истинската свобода се намира в закона и реда.
2.     Обучаемите ще научат,че в повечето страни по света тинейджърите се въздържат от секс до брака.
3.     Обучаемите ще научат,че все повече американски младежи изчакват със секса до брака.

.

Тема за дискусия:

Дефиниране на понятието свобода

Запитайте обучаемите:

1:   КАКВО  Е  СВОБОДАТА ?

Учениците обикновено отговарят с разбирането, че свободата е “Да правя каквото си искам”.

И това всъщност до известна степен е вярно. Уебстър дефинира свободата така:

 • състояние или качество на свободност; права; независимост
 • възможност за дейност или придвижване без спънки или задръжки
 • независимо избиране или определяне на действията

Свободата на пресата е важна свобода. Уебстър я определя така:

Свободата да публикуват всякакви мнения във вестници, списания или книги без цензуриране от страна на управляващите; обикновено контролирана с цел да се изключи клевета, подстрекавате на размирици и неприличие.

2:   СВОБОДНИ  ЛИ  СЕ  РАЖДАМЕ ?

Нека да сравним човека с едно от най – дълго живеещите същества на Земята: морските костенурки. Точно преди да снесе яйцата си, женската костенурка рискува живота си, когато излиза от морето, а също и при завръщането си обратно там. Тя може да бъде обърната от вълните или нападната от диви кучета. Но тя изпълзява на брега и изкопава дълбока дупка в пясъка, където снася около 200 яйца. Когато се излюпят, малките костенурчета се запътват право към водата. Майката не им нашепва какво да правят, нито пък поставя указателни знаци, при все което малките не се загубват. Те просто знаят къде да отидат. Малките костенурчета въобще не си и помислят например да изчакат до падането на нощта, за да избегнат хищниците по опасния път. Веднъж излюпени, те просто тръгват към морето.

3:   КОСТЕНУРКИТЕ  СВОБОДНИ  ЛИ  СЕ  РАЖДАТ ?

Костенурките не научават нещата, те просто се раждат такива. Битието на костенурките е инстинктивно; то е генетично програмирано, представляващо комплекс от определени реакции и състояния. Костенурките на тинейджърска възраст не се замислят за това “Какъв ще бъда, когато порасна”. По – късно в техния живот те никога не се сблъскват с кризите на самоопределението. Те никога не обмислят “Как трябва да реагирам ако срещна акула”. Костенурките се раждат като цяло завършени, но те нямат отговорност в тяхното собствено завършване. Те могат да вървят, да плуват, да се хранят и да се предпазват от момента на тяхното раждане.

СВОБОДАТА  И  ОТГОВОРНОСТТА

Хората обаче, за разлика от костенурките се раждат безпомощни и уязвими. Оставени сами, те умират. От момента на раждането ние имаме нужда от хора около нас – да ни защитават,хранят, обличат и почистват. И което е още по – важно, че имаме нужда от хора, за да се научим да бъдем човеци. Ние не се раждаме с генетично програмирани характеристики, както това е при костенурките. Ние правим избори в живота си и именно те определят какви ставаме, какво правим, как изживяваме живота си и как взаимодействаме с другите. Многообразието на човешкото битие и култура свидетелства за факта, че в живота си имаме избори, които са отвъд вродената ни човешка същност.

Костенурките се раждат незрели, но тяхното израстване е автоматично. Те не взимат участие в процеса на съзряването си. Костенурките като цяло са родени свободни и такива ще бъдат завинаги, докато хората са в състояние на голяма зависимост. От друга страна, за разлика от костенурките ние трябва изцяло да участваме в себеизграждането си. Но тъкмо поради тази ни способност ние имаме много по-голям потенциал за свобода, отколкото тези животни. Нашите отговорности ни дават възможността да преживеем истинска свобода, без обаче това да ни е гарантирано.

СВОБОДАТА  И  МОРАЛНИТЕ  ИЗБОРИ

Как обаче да достигнем до пълната ни свобода? Дори ако изберем да не бъдем отговорни, ние продължаваме да носим отговорноста. Бъдейки живи и правейки избори не означава, че сме истински свободни!

Майкъл Джордан свободен ли е да играе баскетбол? Той такъв ли се е родил? Нашите избори могат да увеличат свободата ни,също както могат и да ни я отнемат. Какви избори Майкъл Джордан е направил, за да увеличи свободата си на баскетболното игрище? Той е направил избори в две насоки: неща, които той избира да прави (активност) и неща, които той избира да не прави (предпазване). И двете му помогнаха да постигне повече свобода.

Неща, които той избира да прави:

 • Да работи упорито… да практикува, да практикува и пак да практикува
 • Винаги да има положително отношение
 • Да спазва правилата на играта
 • Всеки път да достига пределът си
 • Да се подчинява на решенията на съдията- дори и ако не е съгласен с тях
 • Да бъде добър съпруг и баща

Неща, които той избира да не прави:

 • Да се предава
 • Да взима наркотици
 • Да напусне училище
 • Да изневерява на жена си
 • Да убива или незаконно да присвоява пари

СВОБОДНИ  СМЕ  ДА  ИЗБИРАМЕ,  НО  НЕ  СМЕ  СВОБОДНИ  ДА  ИЗБИРАМЕ  ПОСЛЕДИЦИТЕ

Постигането на свободата идва от добрите избори, които правим. Това означава, че моралът е съставна част на свободата. Ние не сме свободни да убиваме, да крадем или да лъжем другите. Правейки такива избори означава, че губим свобода.

Свободата:

1.   Изисква отговорност
2.   Базирана е на моралност
3.   Съществува в рамките на закона и реда

СВОБОДАТА  И  РЕДЪТ

В допълнение към отговорността и моралът, свободата изисква вярност към правилата и порядките. Майкъл Джордан свободен ли е да играе с по-малка баскетболна топка? Той свободен ли е стъпва извън очертанията на игрището докато държи топката или да се движи без да дриблира? Не. Неговата свобода е в рамките на правилата и нормите, определени от NBA. Ако наруши тези правила, той може да бъде глобен или изключен от Асоциацията. Така той би загубил свободата си да играе баскетбол. Важният момент е, че Майкъл Джордан е избрал да играе по правилата.Той е използвал свободата си на избор, за да научи правилата на играта толкова добре, че те са му станали втора природа. Това означава,че правилата са толкова дълбоко проникнали в процеса на неговата мисловно-физическа дейност, че за него не е необходимо дори да мисли за тях. В началото, разбира се, той е трябвало да ги научи. Всеки започва от дъното. Но свободата му в баскетбола е била постигната тогава, когато той съзнателно е избрал да играе по правилата до степен, в която те са се превърнали в автоматичен рефлекс.

АМЕРИКАНСКАТА  СВОБОДА

Преди повече от двеста години, 13 колонии са поискали да бъдат независими от Англия. Но желанието да създадем свободна нация не означава, че ще бъдем хора, престъпващи законите и вършещи каквото им скимне. Това би било анархия. В случаят, Американската Независимост бе родена от желаниета да бъдем себеуправляващи се. Ние не сме искали Англия да ни управлява. Нашето желание е било да се самоуправляваме. Американската свобода е означавала отговорно себеуправление.

Ние никога няма да се чувстваме свободни и няма да бъдем такива, ако сме управлявани отвън. В такива случаи ние възставаме. Но от друга страна, няма свобода без правила. Изглежда сякаш, че има връзка на привличане и отблъскване между правилата и свободата. За тинейджърите това е характерна вътрешна битка.

АКО  НИЕ  НЕ  ИЗБЕРЕМ  ДА  УПРАВЛЯВАМЕ  СЕБЕ  СИ,  НЯКОЙ  ДРУГ  ЩЕ  ГО  СТОРИ… И  ТОВА  НЯМА  ДА  НИ  ХАРЕСА.

Съществува изход обаче. Истинската свобода идва, когато доброволно изберем да живеем по правилата. Така те престават да бъдат налагани “отвън”. Вместо това, ние ги приемаме и по този начин те стават едно цяло с нас.

.

ВЪЗДЪРЖАНИЕТО  И  СВОБОДАТА

В сравнение с Маджик Джонсън, Майкъл Джордан е много по-свободен. И двамата следваха правилата на баскетбола. И двамата имаха слава и голямо богатство. И въпреки, че на Джордан му беше наложено наказание от съда, впоследствие отменено поради неговата репутация и известност, той все пак не посегна към наркотиците и не изневери на жена си. Това бе израз на неговата вътрешна природа. Отговорното му отношение извън съда защити неговата свобода пред съда.

Има правила в играта, наречена живот. Едно от най-важните правила там е никакъв секс извън брака. Това е предупреждаващ знак в живота и се среща в текстовете на всички религии, където това е особено сериозно подчертано, поради съществуващите опастности.

(Човек) който ходи при жената на друг… той подкопава основните корени на живота.

Будизъм: Дхамапада 18:247

Не прелюбодействай; без съмнение това е неприлично и зло като път (в живота).

Ислям: Коран 17:34

От похотливата страст идва объркването на съзнанието, после загуба на паметта, после нехайство към задължението. От тази загуба идва разрухата на разума, а разрухата на разума води до унищожение.

Хиндуизъм: Бхагавад Гита 2:63

Отбягвай сексуалната аморалност. Всички други грехове, които човек върши са извън тялото му, но този който греши сексуално, греши срещу тялото си.

Християнство: І Коринтяни 6:18

Не прелюбодействай. (Десетте Божи Заповеди)

Юдаизъм: Изход 20:14

Това не е опит да се преподава религия. Това е опит да се преподава относно религията, което предложение бе направено от Върховният Съд на САЩ по повод отменянето на законовата разпоредба за присъствието на молитвата в общественото образование.

“Добре би било да се каже, че образованието на човек не е завършено без изучаването на сравнителна религия или историята на религията и нейният принос за напредъка на цивилизацията.”

School District of Abington TP, Pennsylvania v. Schempp: Murray v. Curlett Supreme Count of the United States, 1963

.

СЕКСУАЛНОТО  ВЪЗДЪРЖАНИЕ  КАТО  СТАНДАРТ  ЗА  ВСИЧКИ  УЧЕНИЦИ

Ние имаме нужда от ясни национални стандарти, които да не бъдат объркващи. Означава ли това, че всеки ще ги следва? Не, смисълът не е в това. Ако всеки си изгради негови собствени правила, тогава не би имало правила въобще. А това води до анархия и хаос.

1: КАКВО  БИ  СЕ  ПОЛУЧИЛО  АКО  РАЗВРАТА  СЕ  ПРЕВЪРНЕ  В  СТАНДАРТНА  НОРМА ?

Всеки мъж би бил сексуален насилник, а всяка жена жертва. Всеки би живял в страх: жените от мъжете и мъжете от други мъже. Семействата биха се разрушили и обществото би се разпаднало. Егоизмът би господствал в секса и във всеки друг аспект на жевота. Силният би имал право.

2: КАКВО  БИ  СЕ  ПОЛУЧИЛО  АКО  ТАКА  НАРЕЧЕНИЯТ  “ БЕЗОПАСЕН  СЕКС “  СЕ  ПРЕВЪРНЕ В  СТАНДАРТНА  НОРМА ?

Първо, това е послание с двойствено значение. Такова толерантно отношение към секса е все едно да кажете на неправоспособен 14- или 15- годишен тинейджър: “Знаеш че не трябва да шофираш, но за всеки случай да знаеш, че ключовете на колата са ето тук. Гледай да не наранииш някого, да не направиш инцидент и да не те хване полицията. А да, и най-важното, гледай да се забавляваш! “ Така бива изпратено послание със смесено значение и непълнолетният е оставен да реши какво да следва в зависимост от това кое от двете ще му донесе най-много удоволствие. А защо пък да не се изпрати ясно и точно послание: “Никакво шофиране докато не пораснеш достатъчно и не си вземеш книжка.” Или пък в случаят, касаещ моралните стандарти: “Никакъв секс докато не сключиш брак.”

Второ, има нещо много егоистично и измамно около понятието “свободен секс”. То премина през трикратна промяна на името си. Първоначално бе наричано “свободен секс”, после бе преименувано на “безопасен секс”, а сега вече се нарича “по-безопасен секс”. Просто това е опит да се даде хубаво име на разврата. Както и да го наричаме, това си е оправдание за личните сексуални желания, игнориращи последствията отвъд двамата “взаимно съгласни” непълнолетни. Ами ако хората са взаимно съгласни да ограбят банка. Така това прави ли почтено решението им?

Ние говорим за установяването на национални стандарти. Защо тогава въобще дискутираме минималните стандарти, когато се засяга безопастността като цяло. Стандартите на безопастност винаги са съобразени с максимума, а не с минимума.

3: КАКВО  БИ  СЕ  ПОЛУЧИЛО  АКО  СТАНДАРТИТЕ  НА  БЕЗОПАСТНОСТ  БЯХА  СЪОБРАЗЕНИ С  МИНИМУМА ?

Електрическите стандарти, стандартите на противопожарната безопастност, на околната среда, на автомобилната безопастност, авиационните стандарти, строителните правила, всички те са съобразени с максимума. Ако банковата сигурност бе подобна на тази при секса, то касиерите просто биха загасили светлините и затворили вратите. Стандартите винаги трябва да бъдат съобразени с максимума, а не с минимума. Защо?

Стандартите са поставени, за да осигурят безопастността на възможно най-голям брой хора, а не за удобството на един или двама души. Тези, които поставят стандартите на безопастност не взимат под внимание евентуалното неудобство на някои хора. Тези, които подкрепят употребата на презервативите и противозачатъчните при непълнолетните определено не са загрижени за безопастността като цяло. Това си е просто прикритие. Те искат да оправдаят секса извън брака и са готови да представят какви ли не извинения. Те са готови дори да рискуват живота и здравето на нашите деца, нашите семейства и бъдещето на нацията ни.

Моралните стандарти трябва да бъдат недвусмислени, ясно разбираеми и обществено подкрепени. Също те трябва да бъдат поставени така, че да осигурят максимална обществена безопастност. Ето защо стандартът на сексуалното поведение трябва да бъде следния:

ВСИЧКИ  УЧЕНИЦИ  ТРЯБВА  ДА  СЕ  ВЪЗДЪРЖАТ  ОТ  СЕКС  ДО  БРАКА

.

ГЛАВА  4

ОБЪРКВАНЕТО  ВСЛЕДСТВИЕ  НА  ПРЕЗЕРВАТИВЪТ

Насоки на Американското Правителство относно Образованието за Въздържание

в)  Възпитава към въздържание от сексуална активност като единственият сигурен начин да се избегнат извънбрачните бременности, болестите, предавани по полов път и другите здравословни проблеми, произтичащи от това;

ЦЕЛИ:

1.    Обучаемите ще научат за рисковете, свързани с употребата на презервативи.

2.    Обучаемите ще разберат, че ефективността на противозачатъчните средства не е същността на проблема.

3.   Обучаемите ще научат, че практикуването на безразборен секс прави проблемът още по –голям

4.   Обучаемите ще разберат за лъжливата увереност и грешната посока, която презервативът предлага.

Презервативите са най – евтините, лесно достъпни и широко използвани измежду познатите противозачатъчни средства. Защо? Дори измежду консервативните среди, които подкрепят въздържанието има съгласие, че презервативите са “единственото противозачатъчно средство, което предоставя значителен потенцал за намаляването на венерическите болести и нежеланите бременности”.(І) Въпреки това все още се водят бурни дебати относно ефективноста му.

За да разрешим тези проблеми предоставяме гледните точки на двата подхода, използвани в сексуалното образование, съответно на безопасния секс (целящ намаляване на риска) и на въздържанието (целящ премахване на риска изцяло).

4 Responses to Чиста Любов

 1. Pingback: МНОГОДЕТНИТЕ СЕМЕЙСТВА са по-щастливи | Истинска любов и забранена любов

 2. Pingback: Предсказанията: 2012 – Kрая на Епохата на злото | Истинска любов и забранена любов

 3. monika каза:

  za6toooooooooo skusah s nego <3<3<3

 4. Xxx каза:

  Ne vi izqetoch glupostite do kraj za mnogodetnite semejstva

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s