Как се учим на любов

Интимността: Как се учим на любов

2008 | Автор: Juliuts | Unification Family Therapy

Без да се преживее, любовта не може да се научи. Точно така, без да я получават от родителите и околните невръстните деца не биха научили какво е любов. Пример за това са децата отгледани от животни. Те не са способни да съчувстват или изпитват любов и съпричастие. Те не са преживели любовта на родителите си. Психологическия период в който е трябвало да развият тези способности е отминал.

Любовта се научава чрез физическа интимност

Децата са родени с много силен инстинкт за търсене на интимност и връзка с родителите. Те биха направили всичко за да получат вниманието и интимността на родителите. Но понякога това става по неправилен начин.

– Най-силния мотив при децата е търсенето на интимност

– Те биха направили всичко за да я получат (по правилен или неправилен начин)

– Преживяната интимност е единствената която ще познават и търсят в живота си

– Както са я получавали в детството така те ще я изразяват и към своите деца

Неправилна интимност:

Предаване на безпокойство в интимни моменти

Понякога родителите систематично предават безпокойствата си, проблемите и негативните чувства на децата си. Това обикновенно се прави в най-интимните моменти на сърдечно споделяне. Те не осъзнават, че за децата им това ще е най-дълбоката форма на интимност и любов която ще научат. По-късно в живота си тези деца винаги ще търсят сърдечна връзка с другите на базата на споделяне на всякакви негативни чувства, безпокойства и критики. Това ще се превърне в техния живот, тяхната идентичност, понеже то е същината на техните сърца. Сърцето им е пристрастено към наркотика на негативните чувства. В Обединитлената Терапия ще възприемем термина Триангулиране, взаимстван от Семейната Терапия, за да обясним този процес. В Принципа това съответства на грешната природа за Размножаване на злото, и по-специално предаване на негативните ни чувства на другите по най-ефективния, силен и сърдечен начин.

Децата научават това от съвсем малки в семейството, а по-късно в живота често ще ги чуете да казват: „О, ние толко се разбираме, толко сърдечна връзка имаме. Ние всичко си споделяме“. Но най-вероятно те си споделят негативни чувства, злословят и създават интриги. Просто те са откърмени с такъв тип интимност в дома си. Това е станало когато майката или бащата са споделяли в емоционална сърдечна връзка болките си със своите деца.

Така че, трябва да се научим да не предаваме безпокойствата си на децата и околните: „Нека се научим да се освобождаваме от безпокойството и прекалените притеснения. Помнете израза, „Да се безпокоите прекомерно е като да седите в люлеещ се стол. Дава ви занимание, но няма да ви доведе до никъде” Това представляват прекомерните притеснения.” (Hyung Jin Nim, Having God’s strength and letting go)

ТРИАНГУЛИРАНЕ:

Този процес на емоционално предаване на негативност не е логически основан, с цел търсене на разрешение на ситуация. Централния, макар и неосъзнат мотив, в тази „игра” е получаване на негативните Витални елементи, чрез извъртяното сърдечно споделяне към което те са пристрастени. Поради това всички действия на даване и получаване са напълно емоционални и лишени от логика. Инициаторите дори не осъзнават, че те са тези, които са предали тези негативни чувства на другите и по-късно ще използват тяхната негативност, като основен довод за собствената си негативност. Това се дължи на факта, че те са неспособни рационално и зряло да осмислят и контролират собствените си емоции, както и тези, които другите им предават. И най-нелогичните обвинения напълно обземат чувствата им и те са неспособни на друго освен да ги Триангулират (Мултиплицират), което разбира се не води към разрешение, а само към влошаване на ситуацията. (Transactional Analyses)

Всяка форма на неодобрение един към друг от страна на съпрузите, вербално или с жестове, ще бъде копирано от децата и ще унищожи завинаги основата за връзка на доверие в тях. Това унищожава най-основната връзка във вселената, връзката родител-дете.

Злокобния цикъл на Игрите в семейството:

– Майката показва негативни чувства към бащата

– Детето ги наблюдава и попива

– То започва да показва подобни реакции към бащата

– Майката използва това за да атакува бащата

– Бащата се отдръпва и търси спасение в ангажименти

– Майката използва това за още интриги и обвинения

Но помислете за момент за ефекта от предаване на нашите притеснения на децата ни. Най-разрушителен е когато целта е да се предизвика съпричастност от страна на децата в съпружески конфликт, настройвайки ги така на наша страна срещу другия им родител. Това ще унищожи същността на сърцето, съвестта и характера им. Това е самата есенция на стореното от Луцифер на Ева.

Загуба на доверието в родителя

Тези семейни игри и интриги не носят нищо добро. След като вече няма да са способни да вярват на собствения си родител, децата няма да могат да имат доверие и сигурност в когото и да било в обществото. Това ще ги направи емоционално нестабилни за цял живот, понеже всяка дума или жест подсъзнателно ще се възприема негативно и като заплаха.

Към това се добавя и придобитата в семейството лесна емоционална зависимост от чувствата на другите. Използването на децата като емоционален отдушник в тези негативни триъгълници води до липса на емоционално разделение и независимост. При тази връзка негативните емоции са се предавали безпрепятствено във възраст където детето не е било способно логически да оцени ситуацията. Така детето не е развило емоционална зрялост и дори в зряла възраст ще бъде лесно обладано от негативните емоции и неспособно да ги контролира и овладее. Още повече те подсъзнателно ще търсят дори работят за създаването на такива ситуации, за да могат да си набавят негативните витални елементи от които техния живот е станал зависим. С други думи, сърцето и любовта им се изкривяват и опрочават..

Сърдечно единство срещу другите

Създаването на такива връзки на сърдечно единство, насочено негативно срещу друг член на семейството, са пример за зло коопериране. То обикновенно се прави от по-емоционалния родител, а може да е и двустранно. Всичко това ще определи модела на взаимоотношения който детето ще развие.

Трябва да запомним едно; Интригите и мръсните игри един срещу друг в семейството са недопустими. Семейството е училище на любовта, а този процес на триангулиране ще го превърне в училище на изкривена любов. Не допускайте това, ако не за друго то поне заради децата си.

В семейството би трябвало да намираме любов, разбирателство, доверие, мир и спокойствие. Интригите биха го превърнали в ад; място на болка и недоверие в което не можем да намерим никакво спокойствие. Да това е същността на Адът и родителите са тези които вкарват децата си в него. Не ставайте такива родители. Направете всичко за да откриете пътя на любовта.

Публикувано в Есета, Статии | С етикет , , , , , , , , , , | 2 коментара

Истинските семейни ценности: Семейството е училище на любовта

Истинските семейни ценности

Семейстото е училище на любовта
Родителите и установяването на добро общество
Културата на Сърцето

Моралния упадък в западното общество засяга хората на всякъде. По цял свят хорта все още гледат от Америка и имитират нейната култура на свобода и демокрация. Ето защо всяка болест в Американската култура бързо се разпространява във всички нации по света.

Най-основната Американска ценност е свободата. Но нашите страни не са свободни от престъпността. Ние не сме свободни от аморалността която разрушава семействата и развръщава младежта. Ние не сме свободни от социалните последици на аморлаността и егоизма, които доминират съвременната култура.

Все повече обективни научни изследвания показват, че зародиша на болестите разяждащи нашето общество – престъпност, наркотици, бедност, сексуално предавани болести и т.н. – се кроени в разпадането на семействата. Добрите семейства произвеждат добри граждани, които създават добри нации, които влияят целия свят към добро. Лошите семейства произвеждат граждани със сериозни проблеми които формират изпълнени с проблеми нации и от там един изпълнен с проблеми свят. Но каква е статистиката за днешното състояние на семействата:

Последствия от разпадането на семействата

Нарастава процента на двойките, които не желаят да сключват брак, а статистиката показва, че при тях липсва стабилността, която семейството осигурява. Насилието, раздялата и несигурността при такова свободно съжителство далеч надминават тези при сключилите брак.

Рязко се увеличава процента на децата, които израстват без баща. От 17% през 1970 г. той вече надминава 40%. А проблемите с престъпността, наркотиците, алкохолизма, самоубийствата при такива деца са 10-15 пъти по-големи отколкото при деца израстнали в семейства с двама родители.

85% от бащите тинайджъри изоставят момичето което са забременили. А днешната култура активно подстрекава младежката сексуална активност. Само във САЩ всеки  ден 2756 малолетни момичета забременяват, като 1100 от тях правят аборт.

Какви са последицит? Болестите предавани по сексуален нарастват с 200% от 1960 г. За същия период младежката престъпност нараства с 600%. Все повече убийства и престъпления са извършени от малолетни. Един младеж прави опит за самоубийство на всеки 80 секунди – това е третата водеща причина за смърт между тинейджърите. А разпадането на семейството е основната причина за младежките самоубийства.

Това са последствията от културата на свободния секс и развода. Ясно е до какъв разрушителен социален ефект те доведоха света само за 50 години. Репорт на Съвета на Американските семейства от 1995 г. заключава, че разрешението на повечето социални проблеми се намира във възстановяването на културните стойности свързани с брака и семейството.

Семейството е Училище на Любовта

Единствено ако заздравим нашите семейства можем да се надяваме да имаме проспериращо, безопасно и здраво общество. Но как да заздравим семействата? Ключовия въпрос, който рядко сме задавале е: Съществува ли семейството само за себе си или за по-висша цел? Ако възприемаме семейството като краят, сам по себе си, то усилията ни ще бъдат обречени на провал. Тайната за възобновяването на семейството е да открием връзката му с по-голямата цялост на обществото, нацията, светът и Бог. Семейството се явява като микрокосмос на вселената на любовта. Ние трябва да разберем динамиката на правилно-функциониращото семейство което, както Мартин Лутер се изразява, е „Училището на любовта”.

Почти целият ни живот е изживян в контекста на семейството. От раждането си до тинейджъри ние живеем в дома на родителите си. След няколко години ние се женим и създаваме собствено семейство. Въпреки че съвременното общество с разширеното образование е удължило периода на самотния живот, традиционно повечето хора не остават безбрачни за дълго. В семейството ние получаваме нашите първи преживявания на любов от нашите родители. Тази любов оформя нашия характер. Без значение каква позиция имаме в обществото, какво ниво на образование, богатства или слава – семейството е това което създава средата на постоянни взаимоотношения, грижа и дори мотив за развитие. Семейството е както училище на любовта, така и училище за етика и морал и източника на нашите най-съкровенни стойности.

За съжаление повечето семейства са далеч от идеала. Много хора си спомнят свите семейства като източник на болка и страдание освен като място на любов и радост. Защо? Качеството на любовта не е такова каквото би трябвало да бъде. Може ли да има иделно семейство? Как би изглеждало то? Ние знаем примера на собствените ни родители, но били ли са те адекватния модел? Травматизираните семейства са често училище за невроза, нефункционалност, омраза и горчивина-подхранващи престъпници вместо добри граждани. За да пресътворим семействата в училища на любовта е нужно да открием истинските семейни стойности.

Истинско семейство

Къде можем да открием модела за истинско семейство? Прочети


Публикувано в Есета, Статии | С етикет , , , , , , , , , , , , | 9 коментара

Аз съм още дете, но знам (12 годишна шокира света)

12 – годишно момиче

накара света да млъкне за 6 минути

Tвърде впечатляващо свидетелство за духовната зрелост на поколението, което идва след нас. Eдно момиче на 12 години зашлевява оглушителна плесница на нас, възрастните, които се смятаме за по-умни от децата. Случило се е преди 18 години, но е напълно необходимо да се чуе и днес. Време е светът да се събуди.


Северн Сузуки, 12 годишна:

„Ние изминахме 5 хиляди мили за да дойдем и ви кажем, на вас възрастните, да промените пътищата си. Аз не заставам пред вас със скрити намерения, аз се боря за моето бъдеще. Да загубим бъдещето си не е като да загубиш изборите или няколко процента на Стоковата борса. Аз съм тук, за да говоря от името на моето поколение, от името на всички умиращи от глад деца, чиито плач остава нечут… от името на милионите умиращи животни по целия свят, само защото не е останало място, където да живеят. Аз се страхувам да изляза на слънце заради озоновите дупки. Страхувам се да дишам въздуха, защото не знам какви химикали има в него. Нещата от природата които съм мечтала да мога да видя, сега се чудя дали въобще ще съществуват, за да могат моите деца да ги видят. Вие трябваше ли да се тревожите за тези неща, когато бяхте на моята възраст?

Всичко това се случва пред очите ни, а ние продължаваме сякаш няма нищо. Аз съм дете и не знам как да оправя тези неща, но вие също не знаете. Не знаете как да върнете изчезналите животински видове… Ако не знаете как да поправите всичко това, моля ви, спрете да го рушите!

Тук вие може да сте изтъкнати политици, президенти, лидери… но всеки от вас е и нечие дете. Аз съм само дете, но знам, че всички ние сме едно 5-милиардно семейство. Границите и правителствата никога няма да променят това. Аз съм още дете, но разбирам, че всички трябва да действаме заедно, като единен свят, насочен към една цел.

В моята страна правим толкова разхищение! Купуваме и хвърляме… но не споделяме с нуждаещите се. В Канада ние имаме храна, подслон, всякакви матерялни неща… но в страни като Бразилия срещнах деца които живеят на улицата и нямат какво да ядът. Защо ние които имаме всичко сме все още толкова алчни? Защо има такава разлика в това къде си роден?

Аз съм само едно дете, но знам, че ако всичи пари, похарчени за войни, бяха отделени за разрешаване на екологичните проблеми, премахване на бедността и създавнето на мир, нашият свят щеше да е едно прекрасно място. В училище ни учите да не се бием с другите, да решаваме проблемите си, да се уважаваме, да почистваме, когато сме разхвърляли, да не нараняваме други същества, да споделяме с другите, да не бъдем алчни. Тогава защо вие отивате и правите нещата, които ни казвате да не правим?

Ние сме ваши деца, а вие сте като наши родители. Родителите би трябвало да могат да успокоят децата си, че всичко ще е наред. Но не мисля, че вече можете да кажете това. Даже се чудя, дали ние сме във вашия списък с приоритети?

Ние сме това което правим, а не това което казваме. Но това което вие правите, ме кара да плача нощем.“

Публикувано в Видео, Есета, Статии | С етикет , , , , , , , , , , , , | Вашият коментар

ИСТИНСКАТА ЛЮБОВ

Истинската любов, есе, есета, истинска любов, влюбоване, обич, обичта

Истинската Любов

Hold hands

Нека си признаем, единствено чрез истинската любов можем да постигнем истинско щастие в живота си. Но каква е истинската любов? Същността й ясно показва как да я открием – Истинската любво е даваща, а не вземаща:

„Нейната същност е да дава, да живее за благото на другите и за благото на цялото. Истинската любов дава, забравя, че е дала, и продължава да дава непрестанно. Истинската любов дава с радост.“ – Сан Мьон Мун

Често младите се залъгват, че Истинската любов е да си влюбен до уши. Но качеството на „истинска“ се определя от нейната непроменливост, абсолюбност и вечност. Ако любовта е егоистична тя никога няма да изпълни тези изисквания, а напротив ще ни обрече на конфликти, спорове, дразги, разпри. Егоистичната любов е фалшива – тя едва ли ще издържи дълго; тя неще ни донесе дълготрайно щастие. Няма нужда да проверявате сами, егоистичната любов само ще отрови сърцата ви с болка, само-измъчващи ни терзания и копнежи които никога няма да се изпълнят. Единствено Истинската всеотдайно даваща и безкористна любов описана по-горе може да ни направи истински щастливи и свободни.

Най-добър пирмер за истинска любов е любовта на родителя към детето:

„Откриваме я в радостното и любещо сърце на майката, която люлее бебето в ръцете си и го кърми. Истинската любов е жертвоготовна любов както при предания син, чието най-голямо удовлетворение е да помага на своите родители. Когато сме свързани в едно чрез истинската любов, можем да бъдем заедно завинаги, като непрестанно се радваме на взаимната си компания. Истинската любов привлича всички неща във Вселената към нас, дори Бог ще дойде и ще обитава в нас.“ – Сан Мьон Мун

Но за да развием сърцата си до тази родителска, безкористна и всеотдайна любов, ние първо развиваме „Детската любов“ получавайки от нашите родители. След това развиваме „Братско-сестринската любов“, научавайки се да изпитваме радост като споделяме. Тези два типа любов са основата на която можем да създадем стабилна и щастлива „Съпружеска любов“. Затова последователите на преподобния Мун говорят за „Четирите Свери на Сърцето“ които трябва да се усъвършенстват в семейството, за да може Божията истинска любов да го изпълни.

Докато фалшивата любов само носи болка и конфликти то обратно, такава Истинска любво премахва бариерите и може да преодолее всяко препятствие:

„Нищо не може да се сравни с ценността на истинската любов. Тя има силата да премахва бариерите, които грешните хора са създали, в това число национални, расови, дори и религиозни. Основните характеристики на Божията истинска любов са, че тя е абсолютна, уникална, непроменлива и вечна, така че, който практикува истинска любов, ще живее с Бог, ще споделя Неговото щастие и ще се радва на правото да участва като равен в Неговото дело. Ето защо животът за благото на другите, животът на истинска любов е абсолютната предпоставка да се влезе в Небесното царство.“ – Учителя Мун

Учението на учителя Мун е, че можем да изградим Един прекрасен мирен свят на щастие, красота и добро, когато създадем общество основано на семейства изпълнени с истинска любов. Това ще бъде изпълнението на нашите мечти – Мирният свят – Небесното царство на земята:

Небето е свят, преизпълнен с Божията истинска любов. Истинската любов е неговата ос. Истинската любов е навсякъде – и във външния израз, и във вътрешния замисъл. Животът на всички е изпълнен с истинска любов от начало до край.

Хората на Небето се раждат чрез истинската любов, живеят в обятията на истинската любов и следват пътя на истинската любов до деня, когато преминат в отвъдния свят, т.е. в духовния свят. Небето е един естествен свят, където всички хора живеят един за друг. Следователно, в този свят никъде не могат да бъдат открити антагонизъм и завист.

Това не е свят, управляван от пари, позиция и власт. На Небето успехът на всеки човек представлява успех за цялото; това, което се харесва на индивида, е в синхрон с цялото, а радостта на отделния човек представлява радостта за цялото. 

Небето е свят, изпълнен с въздуха на истинската любов, където всички дишат истинска любов. Животът пулсира в ритъма на любовта, навсякъде и през цялото време. – Д-р Мун

Истинска любов може да бъде постигната само на основата на абсолютен сексуален морал. Без сексуална вярност тя е невъзможна. Без да сме запазили сърцето си чисто за един парньор с който да можем да си имаме пълно доверие, сърцата ни ще бъдат разкъсани и истинската любов не би била възможна.

Сексуалният морал е най-голямата благословия, дадена на човечеството от Небето. Ако не се придържаме към стандарта на абсолютен сексуален морал, пътят към съвършенството на характера и духовната зрялост се затваря. Освен това ако чрез съвършени хора не бъде осигурена основа на абсолютен сексуален морал в едно истинско семейство, не е възможно Бог да се изяви като личен Бог, въплъщаващ се в членовете на семейството. – Сан Мьон Мун

Истинската любов, истинска любов, влюбоване, обич, обичта

Съдържание на книгата

ИСТИНСКАТА ЛЮБОВ И ЗАБРАНЕНАТА ЛЮБОВ

  1. ЛЮБОВ И ЖИВОТ
  2. КАК ЗАПОЧВА ЗЛОТО?
  3. ГРЕХОПАДЕНИЕТО
  4. НЕЗРЯЛАТА ЛЮБОВ
  5. ПОСЛЕДСТВИЯ от ГРЕХА
  6. СВЯТ НА ИСТИНСКА ЛЮБОВ
   Истинската любов, истинска любов, влюбоване, есе, есета, обичта Към книгата
   Публикувано в Есета, Статии | С етикет , , , , , , , , , , , , | 2 коментара

   Божието идеално семейство


   Послание за мир № 12

   БОЖИЕТО ИДЕАЛНО СЕМЕЙСТВО,
   Отговорността на гражданите на Космическата нация на мира
   Това е обръщението, което преп. д-р Сан Мьон Мун направи по повод на 88-ия си рожден ден, състоял се на 23 февруари 2007 г. в Чон Джонг Гунг Двореца на мира, Р Корея (Бел. ред.)

   Уважаеми бивши и настоящи държавни глави, гости от страната и чужбина, които обичате мира и сте дошли от всички краища на земята, за да отбележим този ден! Преди всичко, заедно с моята съпруга, д-р Хак Ча Хан Мун, и цялото ни семейство бихме искали да ви приветстваме с добре дошли. Искрено ви благодарим за усилията, полагани от вас, за да изпълните мисията си за развитието на Федерацията за вселенски мир и да постигнете мир за цялото човечество.

   Както може би знаете, през 2004 г. в сградата на Сената на САЩ и в Корейския национален парламент се проведоха коронации, с които бях признат за Цар на мира. След това основах Федерацията за вселенски мир на 12 септември 2005 г. в Ню Йорк. Въз основа на тези победи на 13 юни 2006 г. проведохме Церемония по влизането в Чон Джонг Гунг – Двореца на мира, и Церемония на коронация на Истинските Родители за Цар и Царица на космическия мир. Всяко едно от тези събития е стъпка към създаването на истинско Небесно царство на земята, Чон Ил Гук.

   Небесното провидение напредва стремително всеки ден. При създаването на Чон Ил Гук един ден може да бъде като хиляда години и хиляда години да бъдат като един ден.Изтъкнати световни лидери, 2007 година – седмата година от Нацията на космическия мир и единство (Чон Ил Гук) – е юбилейна провиденческа година. Днешният ден в тази свята година е значим, защото по корейското броене днес е моят 88-ми рожден ден и 65-ият рожден ден на съпругата ми, д-р Хак Ча Хан Мун. За да отбележим този повод и да възобновим решимостта си, бих желал да изнеса пред вас реч, обобщаваща Небесното послание, което заедно с моята съпруга и три поколения от Истинското Семейство вече сме предали на 6.5 милиарда хора по света през изминалите две години. Целта на това слово е да ви напомни още веднъж за вашата позиция и мисия от гледна точка на Божието провидение и отново да подчертае значимостта на ерата, в която живеем. Заглавието на посланието е „Божието идеално семейство, призванието и отговорността на гражданите на Чон Ил Гук”.

   Божията цел на сътворението и абсолютният сексуален морал
   Уважаеми световни лидери, каква мислите, че е била крайната цел, поради която Бог създаде човешките същества? Той искаше да се радва на съвършени идеални семейства, изпълнени с истинска любов. Какво представлява идеалното семейство? Това е семейство-модел, въплъщаващо Божия идеал за мира. Неговите членовете са осъществили връзката на родител и дете с Бог и живеят, служейки Му като на свой баща.Бог сътвори Адам и Ева като първи предци на човечеството, за да изградят семейство-модел и да установят идеала за мира. Бог напълно посвети Себе Си да ги отгледа като Свои син и дъщеря, които трябваше да бъдат въплъщение на целия Космос, посредници между духовния и физическия свят и господари на творението. Адам и Ева щяха да бъдат свързани с Бог чрез истинска любов, истински живот и истинска потомствена линия.

   Абсолютен сексуален морал
   Госпожи и господа, Адам и Ева трябваше да създадат модела за мирно идеално семейство. Бог, Абсолютното Същество, сътвори хората като Свои деца, за да заложи в тях абсолютни ценности въз основа на абсолютен стандарт. Хората трябва да следват този стандарт, спазвайки изискванията на Небесния път. Това означава, че трябва да следваме определения ни житейски път, за да можем да служим на Бог – Абсолютното Същество, като на наш Родител. С други думи, за да могат хората да станат съвършени в своето подобие на Бог и да получат статута на хора с характер, които могат да се наричат синове и дъщери на Абсолютното Същество, те трябва да следват пътя на абсолютния стандарт, определен от Небето. Същността на този път е стандартът на абсолютния сексуален морал. Първата степен е да се запази преди брака стандарт на абсолютен сексуален морал, т.е. стандарт на абсолютна сексуална чистота. След като се родим, преминаваме през процес на израстване. Преминаваме през бебешкия и детския период по много сигурен и безопасен начин под закрилата и любовта на нашите родители. След това навлизаме в периода на юношеството, което поставя началото на нов и динамичен живот. Това е моментът, когато се отправяме по пътя, по който ще станем абсолютни човешки същества – вътрешно, като усъвършенстваме своя характер, и външно, като достигаме физическа зрялост. И все пак, в този период има едно абсолютно изискване, което трябва да се спазва от всеки без изключение. Това е, че трябва да поддържаме своята сексуална непоквареност. Втората степен е моделът на сексуален морал във връзката между съпруга и съпругата. Верността между съпрузите е по-ценна от самия живот. Съпрузите са вечни партньори, дадени един на друг от Небето. Като имат деца, те стават сътворци на истинската любов, истинския живот и истинската потомствена линия и се превръщат в първоначалния източник на всичко онова, което е абсолютно, неповторимо, непроменливо и вечно. Как хора, които пазят своята чистота преди брака и които Небето свързва като непорочни съпруг и съпруга, биха могли да се отклонят от Небесния път и да се заблудят, следвайки погрешна посока? Госпожи и господа, абсолютният сексуален морал е най-голямата благословия, дадена на човечеството от Небето. Ако не се придържаме към стандарта на абсолютен сексуален морал, пътят към съвършенството на характера и духовната зрялост се затваря. Освен това, ако чрез съвършени хора не бъде осигурена основа на абсолютен сексуален морал в едно истинско семейство, не е възможно Бог да се изяви като личен Бог, въплъщаващ се в членовете на семейството. Ето защо ако бяха се придържали към абсолютния сексуален морал, Адам и Ева щяха да постигнат съвършенство на своя характер според Божията воля и чрез Неговата Благословия щяха да встъпят в брачна връзка. Така те щяха да постигнат пълно единство с Бог. Той щеше да обитава в техния съюз. Също и техните деца щяха да се свържат с този Небесен ред на любовта и да се радват на директна връзка с Бог като свой родител.

   Характеристиките на истинската любов
   Тогава какво е истинската любов? Нейната същност е да дава, да живее за благото на другите и за благото на цялото. Истинската любов дава, забравя, че е дала, и продължава да дава непрестанно. Истинската любов дава с радост. Откриваме я в радостното и любещо сърце на майката, която люлее бебето в ръцете си и го кърми. Истинската любов е жертвоготовна любов, както при предания син, чието най-голямо удовлетворение е да помага на своите родители. Когато сме свързани в едно чрез истинската любов, можем да бъдем заедно завинаги, като непрестанно се радваме на взаимното си общуване. Истинската любов привлича всички неща във Вселената към нас, дори Бог ще дойде и ще обитава заедно с нас. Нищо не може да се сравни с ценността на истинската любов. Тя има силата да премахва бариерите, които грешните хора са създали, в това число национални, расови, дори и религиозни.Основните характеристики на Божията истинска любов са, че тя е абсолютна, уникална, непроменлива и вечна, така че, който обича с истинска любов, ще живее с Бог, ще споделя Неговото щастие и ще се радва на правото да участва като равен в Неговото дело. Ето защо, животът за благото на другите, животът на истинска любов е абсолютна предпоставка, за да се влезе в Небесното царство.

   Небесното царство и истинската любов
   Госпожи и господа, какво място е Небето? Кратко казано, Небето е свят, преизпълнен с Божията истинска любов. Истинската любов е неговата ос. Истинската любов е навсякъде – и във външния израз, и във вътрешния замисъл. Животът на всички е изпълнен с истинска любов от начало до край. Хората на Небето се раждат чрез истинската любов, живеят в обятията на истинската любов и следват пътя на истинската любов до деня, когато преминат в отвъдния свят, т.е. в духовния свят.Небето е един естествен свят, където всички хора живеят един за друг. Следователно, в този свят никъде не могат да бъдат открити антагонизъм и завист. Това не е свят, управляван от пари, позиция и власт. На Небето успехът на всеки човек представлява успех за цялото; това, което се харесва на индивида, е в синхрон с цялото, а радостта на отделния човек представлява радост за всички.Небето е свят, изпълнен с въздуха на истинската любов, където всички дишат такава любов. Животът пулсира в ритъма на любовта, навсякъде и през цялото време. Гражданите на Небето са свързани един с друг чрез общата си принадлежност към Божията потомствена линия. Там целият свят и населяващите го хора са свързани в неразривно единство, както клетките на нашите тела. Истинската любов, любовта, представляваща Божията същност, е единствената управляваща сила на Небето. Така че и Бог съществува заради истинската любов.

   Важността на потомствената линия
   Знаете ли какво е носило най-много болка на Божието сърце, причинявайки му най-голяма мъка през дългата история от грехопадението на Адам и Ева? Бог загуби Своята потомствена линия. А с нея Той загуби основата за братство между хората, дори и правото си на господство над Творението. Божията потомствена линия е по-ценна дори от самия живот. Но тя беше загубена. Без нея плодовете на истинския живот и истинската любов никога няма да съзреят. Госпожи и господа, потомствената линия е по-важна от живота и по-ценна от любовта. Животът и любовта се сливат в едно и създават потомствена линия. Потомствената линия не може да се създаде, ако липсва животът или любовта. Ето защо измежду трите – любов, живот и потомствена линия – потомствената линия е плодът. Божията потомствена линия съдържа семето на истинската любов. Тя носи истинския живот. Божията потомствена линия предоставя контекста и средата за истинския живот.Ето защо, за да станем идеалните хора, замислени от Бог, т.е. хората с идеален характер, и за да създадем идеални семейства, първо трябва да сме свързани с Неговата потомствена линия. Ако продължим в светлината на тези разсъждения, единствено когато сме свързани с Божията потомствена линия е възможно да създадем Божията родина, идеалната нация. Моля, съхранете значението на потомствената линия в своите сърца. Сега не мога достатъчно да наблегна на това. Родословната линия е толкова значима, защото връзката родител-дете е най-възвишената и най-важната от всички, а родствената връзка между родителя и детето е единственият начин, чрез който Божията потомствена линия може да бъде предадена и продължена завинаги. Трябва да сте наясно по този въпрос.

   Брачна Благословия чрез междукултурен обмен
   Уважаеми госпожи и господа, нашата обвързаност с потомствената линия на сатана е предизвиквала толкова много страдание през историята. Нека дръзко се отправим напред, за да я прекратим и да бъдем присадени към корена на потомствената линия на Истинските Родители. Защо трябва безсмислено да продължаваме да живеем и умираме като диви маслинови дървета? Дивото маслиново дърво, дори и да живее хиляди години, само ще продължи да произвежда семената на повече диви маслинови дървета. Какъв е начинът да избегнем този порочен кръг? Това може да стане чрез Святата Благословия. Церемонията на Святата Благословия дарява милостта на присаждането към истинското маслиново дърво. Тя беше основана от Истинските Родители, които донасят на човечеството Божията истинска линия. Без да промените линията си, не може да промените семето си. Нещо повече, най-добрият начин да се възстановят хората в позицията на Божии деца е, като променят своята потомствена линия чрез междукултурната брачна Благословия. Тя е най-големият морален акт, който създава Небесната потомствена линия на едно ново ниво, преминаващо отвъд стените на раси, култури, националности и религии. Това е действие, което прекъсва всички връзки на враждебност. Това е свещен ритуал на промяна на потомствената линия, при който всички могат да бъдат пресътворени чрез Истинските Родители. Те са Царят и Царицата на мира, субстанциалният израз на Бог, който Му дава възможност да упражнява Своето провидение в настоящия свят. За вас е широко отворен пътя да промените своята потомствена линия чрез церемонията на Свято вино, започната от Истинските Родители. Благословията е ваша. Целта е да можете да изградите истински семейства. Отговорността, която сте призовани да изпълните, е ясно да обучавате другите, че съвършеното практикуване на живот на абсолютна сексуална моралност чрез транскултурната брачна Благословия е в крайна сметка средството и начинът да се установи мирен, идеален свят тук на земята.

   Семейство от три поколения, живеещи в хармония
   Госпожи и господа, семейството ни дава модела как да живеем заедно в хармония. В идеалното семейство-модел родителите и децата се обичат и уважават, съпругът и съпругата са изпълнени с взаимно доверие и любов, а братята и сестрите се уповават и разчитат един на друг и всички живеят заедно като едно. Това означава, че трябва да създадете истинско семейство, в което се корени, расте и дава плодове дървото на истинската любов.Трите поколения от дядо, баба, родители и внуци трябва да живеят заедно като едно семейство, служейки на вечно съществуващия Бог. Трябва да знаете, че отговорността на родовите месии, мисията на посланиците на мира и желанието на Бог е да се стремим към този семеен идеал и да създадем семейства, които представляват Нацията на космическия мир и единство (Чон Ил Гук), т.е. Божието царство. Госпожи и господа, трябва да създадете семейства, които ще липсват на Бог и при които Той ще копнее да се завърне, ако е бил някъде другаде. Трябва да създадете семейства, в които Бог може да идва свободно като родител, който посещава Своите деца. Това означава да живеем в служба на Бог. В такова семейство Бог е вертикалният субект на съвестта. Следвайки този вертикален субект, съзнанието ви застава в позицията на вертикален субект спрямо вас самите и обединява духа и тялото ви. Това е мястото, където се усъвършенстват родителската любов, съпружеската любов, братско-сестринската любов и детската любов – четирите сфери на любовта или сърцето. Единствено в такова семейство могат да се свържат в едно горе и долу, отпред и отзад, ляво и дясно и така да се поддържа непрестанно кръговото движение. Това води до осъществяване на Божиите вечни идеални семейства-модел и нации-модел, до осъществяване на Божието царство на мира. Това означава, че се нуждаем от движение, което гради общество, основаващо се на взаимозависимост, съвместно благоденствие и универсално споделяни ценности. Трябва да превърнем човечеството в едно велико семейство, като разрушим стените в нашите сърца и премахнем дори и границите между нациите. Това движение започва от едно семейство.Ако целият свят се изпълни с такива истински семейства, светът ще се ръководи и подчинява на Небесните принципи и закони, без да има нужда от адвокати и прокурори, та дори и съдии. Кой най-добре ще знае какво добро и лошо сте направили? Това са вашите дядо, баба, родители, съпруг, съпруга или деца. Има ли нещо, което не може да се разреши в семейството? Когато в живота на родителите и децата, съпруга и съпругата, по-големите и по-малките братя и сестри се въплъщава моделът на живот за другия, каква ще е тази грешка, която не може да бъде простена, как би могло да има възможност за престъпление? Светът, ръководен от Небесните принципи и закони е един естествен свят. Това е свят без стени, свят на истина и смиреност пред принципите. Това е свят на обедното слънцестоене , свят без сянка на поквара, свят на абсолютни ценности.Всеки един от нас трябва да помни, че нашето провиденческо призвание е да създадем истинско семейство. Това е начинът да придвижим напред създаването на Царство на вселенския мир на земята.

   Паралелната структура при човешките същества и сътворения свят
   Когато разглеждаме структурата на човешките същества от един друг ъгъл, можем да разберем, че Бог ни е сътворил като битиета с двойки характеристики. Той сътвори нашите физически тела като умаление на материалния, осезаем свят, а нашите духовни тела като представители и господари на нематериалния свят. И тъй, човек е замислен да живее около сто години във физическия свят, а след като физическото тяло спре да функционира, духът ни преминава естествено и автоматично в нематериалния духовен свят.Въпреки че не може да бъде усетен с физическите ни тела, духовният свят е автоматично и неизбежно продължение на земния ни живот. За човечеството той е вечната и изначална родна земя, сътворена от Бог.Духовният свят действително съществува. Това не е свят, съществуващ във фантазиите или във въображението ни. По отношение на духовната реалност нямаме избор. Това не е свят, където можем да отидем, ако искаме, или да откажем да отидем, ако не ни се иска. Тъй както Бог е вечен и непроменлив, духовният свят, който Той сътвори, е също вечен и непроменлив. Тъй както живеем във физическата реалност с физическите си тела и създаваме всякакви връзки с нея, така и в духовния свят продължаваме да живеем с духовните си тела, създавайки и поддържайки близки взаимоотношения с всички явления от духовната реалност.

   Живеем на земята, за да усъвършенстваме духовното си “Аз”
   Във връзката между духа и физическото тяло на хората духът е по-важен. Физическото тяло съществува около сто години преди да престане да функционира, но духът съществува вечно, преминавайки отвъд времето и пространството. Та нима онзи, който във физическия свят има хубава храна и облекло и живее добре, няма да умре?Ето защо преди да отидете в отвъдната реалност, трябва да постигнете единство между своето физическо и духовно тяло, като живеете земния си живот така, че да удовлетворявате стандартите и на физическия, и на духовния свят. Казано иначе, имате отговорността да усъвършенствате духа си, докато сте във физическото тяло въз основа на ограничения живот в осезаемия физически свят. Но това не означава, че съвършенството на духовното Аз става автоматично. Единствено ако сте постигнали пълно единство между духа и тялото по време на земния си живот, т.е. изразявате истинската любов чрез действията си, вашето духовно Аз може да съзрее напълно.Докато живеете на земята, без изключение всяко ваше действие и постъпка се записват върху духа ви и биват съпоставени със стандарта на обществените Небесни закони. И тъй, ще влезете в духовния свят във формата на своето ‘духовно Аз’, върху което със сто процента точност е записан животът ви на земята. Духът ви ясно ще показва дали сте водили зрял живот в доброта или червясал, гнил живот в греховност. Това означава, че Бог няма да ви съди. Вие ще бъдете собственият си съдия.

   Житейският път на Истинските Родители
   Госпожи и господа, животът на преп. Мун, който днес навършва осемдесет и осем години, е бил живот на тъга, белязан от неописуемо страдание и преследване. Третият Адам – Истинският Родител, трябва да изплати и напълно да възстанови всички провали на първия и втория Адам. Той е призван да завърши не само мисията на Спасителя, Месията и Господа на Второто пришествие, но и мисията на всички онези централни личности, които полагат основите на различните религии.Наподобявайки процеса, чрез който Бог сътворява Вселената, животът на Истинския Родител представлява велико дело по пресътворението на човечеството – процес, в който не се допуска и най-малката грешка. Това е самотен курс, който не може да разбере напълно от никого.Това е курс, който отведе Истинския Родител надолу по трънливия път през пустошта – път, който трябваше да следва напълно сам. Дори и Бог не можеше да му даде Своето признание. Застанал много пъти между живота и смъртта, дори повръщайки кръв, той въпреки всичко трябваше като феникс да се изправя отново, за да остане верен на обещанието си пред Бог.

   Въпреки че бе невинен, преп. Мун трябваше да претърпи несправедливо лишаване от свобода шест пъти: за това, че на младини, когато учеше в Япония, работеше в тайното движение за независимост; за това, че проповядваше за Божията воля в Пхенян, който бе под комунистическо управление веднага след постигането на независимостта в Корея; по време на управлението на Сънг-ман Ли, след като Корея се бе възродила като свободна нация; и нещо повече, дори в Съединените щати, които гордо се изтъкват пред света като модел за демокрация. Кой на тази земя би могъл да разбере пълния с премеждия живот на преп. Мун, воден в името на усъвършенстването на абсолютния модел на сексуален морал? Това бе живот на нещастие, което той понасяше, стиснал зъби, само и само да може да утеши Бог и да донесе спасение на грешните хора по света, които страдат в сферата на смъртта. Преп. Мун споделя, че дори и сега, ако някой надникне в сърцето му и изрече дума на съчувствие, би се разплакал и сълзите му биха се превърнали във водопад. Госпожи и господа, когато човек остарее и стане на осемдесет и осем години, той естествено поглежда назад към живота си и тихо се подготвя да влезе в отвъдния свят. За мен, животът започва сега.Това не е, защото има много неща, с които съм привързан към живота. Аз все още трябва да изпълня призванието и мисията си като Истински Родител; трябва да спася хората, които страдат в грешната сфера, неспособни да избягат от нея.Сега е дошло революционното време след идването на Небето, време на жътва. През тази година аз ще продължа да водя всички ви в тази космическа революция за възстановяването на човечеството. Моля, не се колебайте! Нека се хванем за ръце и подкрепим Небесната повеля в изпълнението на нашето призвание и отговорност! Как можем да извърнем очи от реалността, в която докато чакат спасение, безпомощни загиват хиляди наши братя и сестри?

   Настъпването на епохата на мирното идеално Царство
   Изтъкнати лидери, които обичате мира, вие живеете в най-благословеното и възвишено време в историята. Сега провъзгласявам началото на ерата на новото Небе и Земя, Епохата след идването на Небето, за която са чакали и жадували милиарди ваши предци, дошли и заминали си през историята; това е ерата на Царството на мирния идеален свят. Не само четирите велики религиозни основатели, но и милиарди добри предци слизат на земята в това време, за да ви водят по Небесния път. Отминава епохата, в която грешният и покварен свят предизвиква разрушение в човешкото общество, като позволява на онези, които са зли, да живеят по-добре от останалите. Федерацията за вселенски мир като Авелов тип Обединени нации на космическо равнище, ще обнови съществуващите Каинов тип Обединени нации чрез осъществяване на вечния Божий идеал за творението и в едно ново измерение ще поведе към Царството на мирния идеален свят. Федерацията за вселенски мир, която се роди чрез нашите съвместни усилия, представлява Божията победа, плода от кръвта, потта и сълзите на Истинските Родители. Тя въплъщава съкровените надежди на света. Федерацията ще изпълнява ролята на Авелов-тип партньор спрямо съществуващите Обединени нации; ще представлява новия суверенитет за изграждане на сферата на универсален мир, известен като Чон Ил Гук.

   Нашата мисия във времето след идването на Небето
   Епохата след идването на Небето, която Бог и Истинските Родители откриха, е време на драматични промени. Вие имате мисията тази епоха да разцъфне и даде плодове в благословия и слава. Както вече споменах, в Епохата след идването на Небето, като приемем брачната Благословия чрез Истинските Родители, трябва да възстановим истинската потомствена линия, която бе изгубена с грехопадението на Адам и Ева. Провидението на Благословията трябва да се усъвършенства през пет етапа: индивида, семейството, рода, етноса и нацията.Това е време, в което казано метафорично, слънцето е точно над главата, без да хвърля сянка. Това означава, че епохата преди Небето – Стария, Новия и Завършения Завет – вече преминава. Тези епохи изискваха възстановяване и неизмерими изкупления при пресътворяването на идеала. Днешната епоха съответства на епохата, предшестваща провала на Адам да създаде първоначалния идеален свят. Това е епоха на истинската любов, която е всеобхващаща, всемогъща и с пълен авторитет; епоха на сферата на сърцето, в която духовният и физическият свят са свързани заедно като едно цяло с център Истинските Родители, Царят и Царицата на мира. С други думи, това е Царството на космическия мир и единство.

   Госпожи и господа, вашата мисия и позиция са изяснени. Както обясних, в сферата на Божията милост, благодарение на Истинските Родители, е прокаран пътят, така че всички хора да променят потомствената си линия чрез церемонията на Святото вино, да получат Благословията и да създадат истински семейства. В края на краищата начинът да се създаде мирен идеален свят на земята е да се живее съвършено според абсолютния сексуален морал, основаващ се на транскултурната брачна Благословия. Тази Благословия е милостта, чрез която наследявате Небесната потомствена линия. Вашата мисия е да преподавате успешно всичко това. Нещо повече, трябва да надскочите концепциите си и осъзнаваното от вас и да изпълните своето призвание и отговорност като наследници и реални представители на Истинските Родители.

   Нямаме време за губене. Ще настъпи страшен ден на съд, ако се провалим в изпълнението на призванието, отговорността и мисията, които Небето ни е дало в Епохата след идването на Небето.По време на церемонията по влизането в Чон Джонг Гунг – Двореца на мира, и церемонията на коронацията на Истинските Родители за Цар и Царица на космическия мир, провели се на 13 юни 2006 г., обявих седемте основни задължения и мисията на космическо равнище за гражданите на Чон Ил Гук. Моля ви да постигнете победа в изпълнението на тези основни задължения и мисия.Моля ви, станете истински принцове и принцеси, които служат на Бог като на свой Истински Родител, защото Той е Царят на мира за всички. Нека изградим вечното Царство на мира, като служим на Истинските Родители, които станаха Цар и Царица на космическия мир. Нека съградим света на вечно освобождение и свобода – свят, в който няма нужда от Спасител, Месия или Второ пришествие на Господа; и нека изпълним дълга си като семейства от предани деца, патриоти, светци и божествени синове и дъщери !
   Нека установим идеални семейства-модел, за да постигнем космическия идеал за освобождение и пълна свобода. Това ще бъде царството на доброто, в което можем да се радваме на абсолютен, уникален, непроменлив и вечен мир и благоденствие. Това ще се превърне в изначалната родина на космическия мир, която ще прославяме за вечността!
   Нека Божията благословия бъде с вашите семейства, вашата нация и целия свят за вечността!Благодаря ви!

   Тъй както няма сянка при обедното слънцестоене (в някои части на света), така и в нашия живот, когато сме в синхрон с Божията воля, няма да има сянка на поквара.
   Степени на съвършенство на сърцето и любовта според мащаба на практика на живот за благото на по-висшата единица. Преданите синове и дъщери живеят всеотдайно за доброто на своето семейство и род. Патриотите живеят жертвоготовно за благото на нацията, светците – за света, божествените синове и дъщери посвещават всичко от себе си за благото на Бог и Вселената. В развитието си човек не може да прескача тези стъпала.

   ИСТИНСКАТА ЛЮБОВ И ЗАБРАНЕНАТА ЛЮБОВ

   • Любовта и целта на живота
   • Трагични последици от неправиилното използване на любовта
   • Как започват злото, страданието и човешката трагедия
   • Библейската история за Грехопадението: Значението на символите
   • Първото престъпление или първоначалният грях
   Към книгата
   Публикувано в Прокламации за мир | С етикет , , , , | Вашият коментар

   Архангел Луцифер и неговото предателство

   .
   Архангел Луцифер и неговото предателство

   В Юдео-Християнската традиция Дяволът или Сатана е обвинителият или свръхестественият пра-враг на човечеството, произходът на цялото зло и инициаторът на цялото страдание и човешка трагедия.

   Сатана е силен противник, защото той е грешен ангел, който познава човешките слабости толкова добре, колкото и плановете и стратегията на Бог. Тъй като някога е бил Луцифер, архангел от небесната свита, той има способността дори да имитира Бог и да се преобразява в „ангел на светлината”.

   Той работи самостоятелно и задкулисно. Сатана работи най-ефективно като всепроникващ, невидим „дух на времената”. След като веднъж дяволът е помрачил и объркал истинското положение на хората, човешките ценности и моралните стандарти изглеждат само като сенки, а това, което се явява като най-реално са конкретни икономически, политически и материални сили. Отделени от Божията светлина, ние започваме да се страхуваме от другите и да не им се доверяваме от другите и да не им се доверяваме, което води до социален хаос.

   Ето защо Сатана има огромна полза и получава голямо предимство пред човешкото невежество и едно от неговите невероятни постижения е да накара хората да повярват, че той не съществува.

   Докато идентичността на един престъпник не е разкрита, докато природата и методите на неговото престъпление останат тайни, престъпникът може да твърди, че е невинен и ще е лесно за него да продълви безнаказано да извършва пестъпления. Но ако веднъж неговото престъпление е показано, неговата личност разкрита и доказателствата представени, всички ще са нащрек и той няма да може да продължи измамата си.

   Следва да разкрием как този „ангел на светлината” предава Бог и успява да поеме управлението на човечеството, като се превърща в това, което Библията нарича „бога на този свят”.

   Търсенето на и борбата срещу злото не са прости задачи. Ето защо не е лесно да разберем защо в този свят на поквара и грях, пророците и хората на Бог винаги страдат от преследване и отхвърляне.

   Сан Мьонг Мун преминава през неизказани духовни битки, за да разкрие скритото престъпление на Сатана и после се изправя пред огромни трудности в живота си, за да открие тази тайна пред света.

   Луцифер преди грехопадението е бил архангел в позиция на водач в невесната йерархия. Луцифер е бил отговорен за предаването на Божиите наставления и любов на другите ангели, което се е радвал на специална силна връзка с Бог и е монополизирал неговата любов.

   Въпреки че хронологично Адам и Ева се появяват в края на творческия процес, Луцифер много скоро е започнал да разбира и осъзнава, че те са най-висшето творение на Бог, неговичт по-завършен образ. Луцифер разбрал, че като Божии деца те ще получат цялата Му любов, след като веднъж достигнат съвършенство и ще станат също наследници и господари на цялото Божие творение, включително и на ангелите.

   Ако сравним Бог и крал, а Луцифер с любимия му първи министър, можем да разберем как кралят би развил по-интимна и сърдечна вързка с децата си, отколкото с първия си министър. Неговите деца, родени принцове и принцеси, ще са предопределени да наследят цялото му кралство.

   Луцифер продължава да получава същата любов и благословии от Бог и след раждането на Адам и Ева. Но когато се сравнявал с Адам, Луцифер се чувствал пренебрегнат и изместен от централна на второстепенна позиция.

   Луцифер особено завиждал поради факта, че Адам и Ева, освен че унаку духовно тяло тало ангелите, претижавали и физическо тяло с капацитет да създават потомство и имат влияние и власт над физическата вселена.

   Луцифер, който желаел да запази старото си положение и отдавал повече значение на бившата си заслуга и позиция, отколкото на любовта, коята после щял да получи от човешките същества, се почувствал така, като че ли Бог го обичал по-малко. Стъпка по стъпка той започнал да се отделя от Бог и постепенно почувствал засилваща се завист, ревност и неприязън към новата си позиция.

   В книгата Еклисиаст, която е била част от Септуагинтската Библия използвана в ранната църковна традиция и понастоящем приета като канон в Католическата църква, ясно споменава, че Дяволът изкушил човека поради завист. (Екл. 2:23-24).

   Коранът също споменава за такова чувство, когато ангелът казва: „Защо трябва да им служа? Те са направени от пръст, докато аз от огън.” (Коран. Сура VII, 11)

   Ревността е естествена реакция. Много е подобно на това, което първото дете изпитва, когато ново дете се появи в семейството, монополизирайки цялото внимание на родителите. Все пак ревността може да е печеливша или разрушителна, зависи от отговора и поведението ни.

   Отговорността на Луцифер е била да остане верен на Бог и да има пълно доверие в Неговата любов и справедливост. Той е трябвало да се обедини с Божията гледна точка и любов, и грижа за Адам и Ева със същото сърце, което Бог е имал за тях, вместо да ги вижда като съперници.

   Луцифер, който е бил създаден първи и е участвал в процеса на сътворението, по това време е имал много повече знания и способности от Адам и Ева, но за да достигне собствената си зрялост, е трябвало да може да преоделее арогантността и гордостта си.

   Той е трябвало ясно да предвиди, че ще постигне своето щастие чрез изпълнение на мисията си да служи и се грижи за Бог и децата Му, като признава тяхната позиция, обучава ги и им помага.

   По този начин, като добър учител на Адам и Ева, Луцифер щеше да има огромен принос за реализацията на божествения идеал. Помощта му към Адам и Ева, за да достигнат съвършенството си щеше да позволи по-дълбоко и по-интимно разбирание за Божиего сърце, поради което тази ситуация е била необходима и полезна за собственото му усъвършенстване и израстване.

   Адам и Ева, веднъж обединили се в любовта си с Божията благословия и станали Истинските родители на човечеството, щяха да установят модела и небесната традиция, които да направляват установяването на идеалния свят на вечното щастие за Бог, човечеството, ангелите и цялото творение. Продължава…

   .

   ИСТИНСКАТА ЛЮБОВ И ЗАБРАНЕНАТА ЛЮБОВ

   1. ЛЮБОВ И ЖИВОТ
   2. КАК ЗАПОЧВА ЗЛОТО?
   3. ГРЕХОПАДЕНИЕТО
   4. НЕЗРЯЛАТА ЛЮБОВ
   5. ПОСЛЕДСТВИЯ от ГРЕХА
   6. СВЯТ НА ИСТИНСКА ЛЮБОВ
   Публикувано в Есета, Книгата | С етикет , , , , , , , , | 30 коментара

   Aбсолютния сексуален морал


   Послание за мир № 10
   Божият модел за абсолютност, мир и идеал е семейството и глобалното царство, подкрепящи абсолютния сексуален морал

   https://i0.wp.com/a.abcnews.com/images/International/ap_moon_080719_mn.jpgПреп. д-р Сан Мьон Мун изнесе тази реч на 21 ноември 2006 г. в КИНТЕКС, Р Корея.

   Днес е знаменателен ден в историята на Божието провидение. Има четири важни събития, които трябва да бъдат осъществени за да се изпълни Божията цел за сътворението, която бе изгубена поради грехопадението на Адам и Ева, нашите първи предци. Церемонията на Божията коронация бе победоносно проведена през 2001 г., с което се постави и началото за провидението на Чон Ил Гук (Божието царство). Тази победа от 2001 г. бе провъзгласена пред широката общественост по време на Церемонията по влизане в Двореца на мира на върха на хълма до езерото Чон Пьонг, Корея… Днес  бих желал да ви предам Божието слово на тема ”Божият модел за абсолютност, мир и идеал е семейството и глобалното царство, подкрепящи абсолютния сексуален морал”. Тази реч е обобщение на Небесното послание, …  отвори пътя към спасението на човечеството чрез Небесното послание и Благословията.

   Появата на Федерацията за вселенски мир

   През историята, хората непрестанно са работили за мира единствено въз основа на човешките усилия. Замислете се за противопоставянето между демокрацията и комунизма. Външно погледнато, разликата между тях бе в степента, до която признават и осигуряват правата и свободите на личността. Но от гледна точка на Божието провидение, комунизмът и демокрацията бяха като деца, които са изгубили своите родители. Те се разделиха подобно на Каин и Авел и попаднаха в оковите на братски конфликт. През историята движенията за мир неизбежно са стигали до предела на своите възможности и са приключвали неуспешно, защото са били водени от несъвършени човешки същества. Ето защо Обединените нации, които макар че тръгнаха с прекрасната мечта да осъществят световен мир, днес трябва да признаят своите вродени ограничения и откровено да заявят, че не могат повече да дават надежда на човечеството. Причината за това е, че ООН бяха създадени в епохата преди Бог да може директно да направлява развитието на Своето провидение в историята. Но сега е напълно възможно Федерацията за вселенски мир да изпълни мисията си да обедини Небето и Земята и да създаде Царството на мирния идеален свят, защото тя представлява Божията победа и плодовете от кръвта, потта и сълзите на Истинските Родители. Ето защо Федерацията за вселенски мир е съкровената надежда на света. Тя ще изпълни ролята на Авелов-тип партньор спрямо съществуващите Каинов-тип Обединени нации, за да ги възобнови и да подсигури нужното лидерство за нов суверенитет на вселенски мир, известен на корейски като Чон Ил Гук. Моля ви да помните, че на вас, като лидери на този свят, ви е дадена Небесната мисия да изградите Божията субстанциална родина, която не е нищо друго, а идеалът, замислен от Бог по време на сътворението.
   Муун Сан Мьон: Биография

   ПЪТЯ НА ПИОНЕРА пълния текст

   Божията цел при сътворението

   Каква мислите е Божията крайна цел, с която Той сътворява човешките същества? Казано простичко, целта на Бог е да преживее радост, като се свързва с идеални семейства, изпълнени с истинска любов. Какво е идеалното семейство? Когато Бог сътвори човешките същества, Адам бе създаден да представлява всички мъже, а Ева – всички жени. Намерението на Бог бе те да станат господари на истинската любов. Тогава какъв бе най-бързият начин да развият характер на истинска любов? Казано простичко, начинът бе като установят връзка на родител и дете с Бог, така че да живеят с Него, служейки Му като на свой баща и създавайки семейството-модел, въплъщаващо Божия идеал за мира. Те трябваше да живеят като едно семейство с Бог и да преживяват вечна радост. Бог сътвори Адам и Ева като първи предци на човечеството, за да изградят семейство-модел и да установят идеала за мира. Бог напълно посвети Себе Си да ги отгледа като Свои син и дъщеря, които трябваше да бъдат въплъщение на целия Космос, посредници между духовния и физическия свят и господари на творението. Адам и Ева щяха да бъда свързани с Бог чрез истинска любов, истински живот и истинска потомствена линия. Госпожи и господа, беше необходимо Адам и Ева да създадат модела за мирно идеално семейство. Бог, Абсолютното Същество, сътвори хората като Свои деца, за да заложи в тях абсолютните ценности въз основата на абсолютния стандарт. Хората трябва да следват този стандарт, спазвайки изискванията на Небесния път. Това означава, че трябва да следваме определения ни житейски път, за да можем да служим на Бог – Абсолютното Същество, като на наш Родител. С други думи, за да могат хората да станат съвършени в своето подобие на Бог и да получат статута на хора с характер, които могат да се наричат синове и дъщери на Абсолютното Същество, те трябва да следват пътя на абсолютния стандарт, определен от Небето. Същността на този път е стандартът на абсолютния сексуален морал.

   Абсолютен сексуален морал

   Първата степен е да се запази преди брака стандарт на абсолютна сексуална чистота. След като се родим, преминаваме през процес на израстване. През бебешкия и детския период по много сигурен и безопасен начин се развиваме под закрилата и любовта на нашите родители. След това навлизаме в периода на юношеството, което поставя началото на нов и динамичен живот с връзки на напълно ново ниво с другите около нас и с всички неща от творението. Това е моментът, когато се отправяме по пътя, по който ще станем абсолютни човешки същества – вътрешно, като усъвършенстваме своя характер; и външно, като достигнем физическа зрялост.И все пак, в този период има едно абсолютно изискване, което трябва да се спазва от всеки без изключение. Това е, че трябва да поддържаме своята сексуална непоквареност. Сексуалната чистота се основава на абсолютния модел за сексуален морал при човешките същества. Бог постави това изискване пред Своите деца като техен съдбовен дълг и отговорност, които те трябва да изпълнят, за да се осъществи идеалът на сътворението. Като се следва това изискване на Небето, можем съвършено да изпълним абсолютния модел за сексуален морал.

   Каква бе едничката заръка, първата и единствена заповед, която Бог даде на Адам и Ева – първите човешки предци – при сътворението им? Това бе заповедта и благословията да съхранят абсолютния стандарт на сексуално въздържание, докато Небето разреши женитбата им. Разбираме това от библейския пасаж, който казва, че Адам и Ева със сигурност ще умрат в деня, когато ядат от плода на дървото за познание на доброто и злото. Ако се бяха въздържали да ядат и бяха спазили Небесната заповед, те щяха да усъвършенстват своя характер и като сътворци щяха да застанат наравно с Бог – Твореца. Нещо повече, те щяха да владеят над творението и да станат господари на Вселената, радвайки се на вечно и идеално щастие.

   Това, че Бог им каза да пазят чистотата си, бе Божия благословия, за да може като Негови истински деца да ги благослови в брак, и така да станат истински съпруг и съпруга, да дадат живот на истински деца и да станат Истински Родители. Това задълбочава нашето разбиране за заповедта: тя не беше нещо отделно от абсолютния сексуален морал, който е принцип на Божието творение. Проникновената истина, която през историята стоеше скрита в Божията заповед, е следната: хората трябва да наследят и да живеят според модела за сексуален морал, присъщ на Божия идеал за творението, за да могат да се усъвършенстват като деца на Бог и да се утвърдят като господари на творението.Втората степен е моделът на сексуален морал във връзката между съпруга и съпругата. Верността между съпрузите е по-ценна от самия живот. Това е Небесният закон за абсолютната съпружеска вярност. Съпрузите са вечни партньори, дадени един на друг от Небето. Като имат деца, те стават сътворци на истинската любов, истинския живот и истинската потомствена линия и се превръщат в първоначален източник на всичко онова, което е абсолютно, неповторимо, непроменливо и вечно. Така е, защото според Небесния принцип човек не може сам да ражда деца дори да живее хиляди години. Как хора, които пазят своята чистота преди брака и които Небето свързва като непорочни съпруг и съпруга, биха могли да се отклонят от Небесния път и да се заблудят, следвайки погрешна посока? Хората се различават от животните. Ако те разбират защо Бог ги създава като Свои деца, ще осъзнаят, че грешният път е свързан с невъобразимо предателство и неподчинение спрямо Твореца. Това е път на унищожение, по който хората копаят собствения си гроб. Тъй като е резултат от човешкото грехопадение, този път е извън сферата на идеала за творението.

   Госпожи и господа, сексуалният морал е най-голямата благословия, дадена на човечеството от Небето. Ако не се придържаме към стандарта на абсолютен сексуален морал, пътят към съвършенството на характера и духовната зрялост се затваря. Освен това ако чрез съвършени хора не бъде осигурена основа на абсолютен сексуален морал в едно истинско семейство, не е възможно Бог да се изяви като личен Бог, въплъщаващ се в членовете на семейството. За да може Бог, Абсолютното Същество, да има пряко господство върху нашия живот и да живее и споделя радост с нас, ние, които бяхме създадени като Негови обект-партньори и деца, трябва да приемем, подобно на Бог, формата на съвършено семейство, което се основава върху стандарта на абсолютния сексуален морал. Само в рамките на семейство, подкрепящо абсолютния сексуален морал, е възможно да създадем взаимоотношения, основани върху един идеален модел на сексуална нравственост за живота – такъв, какъвто първоначално трябваше да бъде. Този живот включва трите поколения – дядовци и баби, родители и деца. Моля ви ясно да разберете, че вечният живот на Бог и вечният живот на човека са възможни само на тази основа. Ето защо, ако бяха се придържали към абсолютния сексуален морал, Адам и Ева щяха да постигнат съвършенство на своя характер според Божията воля и чрез Неговата Благословия щяха да встъпят в брачна връзка. Така те щяха да постигнат пълно единство с Бог. Той щеше да обитава в техния съюз. Също и техните деца щяха да се свържат с този Небесен ред на любовта и да се радват на директна връзка с Бог като техен родител. С други думи, сватбата на съвършените Адам и Ева, основаваща се на техния абсолютен сексуален морал, щеше да бъде сватба за самия Бог. Бог завинаги си остава Бог, но Адам и Ева имаха възможността да станат Негово въплъщение. Те щяха да станат Божието тяло. Бог щеше да се установи в тяхното съзнание и сърце и въз основа на абсолютния сексуален морал щеше да стане Истински Родител на човечеството и във физическия, и в духовния свят.

   Значимостта на потомствената линия

   Знаете ли какво е носило най-много болка на Божието сърце, причинявайки му най-голяма мъка през дългата история от грехопадението на Адам и Ева? Бог загуби Своята потомствена линия. А с нея Той загуби основата за братство между хората, та дори и правото Си на господство над творението. Божията потомствена линия е по-ценна от самия живот. Без нея плодовете на истинския живот и истинската любов никога не могат да съзреят. Адам и Ева се превръщат в плодове на сатана без да имат каквато и да било връзка с Бог. От тях водят началото си шестте и половина милиарда хора, които сега населяват земята.

   Божията потомствена линия съдържа семето на истинската любов. Божията потомствена линия предоставя контекста и средата за истинския живот. Така че за да станем идеалните хора, замислени от Бог, т.е. хора с идеален характер, и за да създадем идеални семейства, първо трябва да се свържем с Божията потомствена линия. Ако продължим в светлината на тези разсъждения, единствено когато сме свързани с Божията потомствена линия, е възможно да създадем Божията родина, идеалната нация. Царството на мирния идеален свят се установява чрез взаимоотношения, основаващи се на абсолютния сексуален морал.

   Моля, запечатайте в сърцата си значението на потомствената линия. Родословната линия е толкова значима, защото връзката родител-дете е най-възвишената и най-важната от всички, а потомствената връзка между родителя и детето е единственият начин, чрез който Божията потомствена линия може да бъде предадена и продължена завинаги. Трябва да сте наясно по този въпрос.

   Вместо това грешната любов, грешният живот и грешната потомствена линия плъзват по земята. Божията любов, живот и потомствена линия попадат в ръцете на прелюбодееца сатана, врага на любовта. Небето и Земята бяха задушени и превърнати в ад. Светът стана окаяно място, далеч от Божието присъствие. И въпреки това човечеството до ден днешен живее в невежество по тези въпроси.

   Хората се заблуждават и вярват, че потомствената линия на врага е живото-спасителната нишка, от която зависи светът. Това е окаяната истина за човечеството, произлизащо от грехопадението. Ето защо считаме този свят за ад на земята. Бог гледа на трагичното човешко положение със сърце, пълно с болка. Поради грехопадението сатана придобива контрол над потомствената линия. Той също си присвоява правото на по-голям син и правото на господство. Бог е като баща, който работи и се поти през целия си живот, за да натрупа блага за своите деца, а някакъв крадец му отнема всичко само за една нощ. Кой може да разбере тъжното и болезнено Сърце на Бог? Той загуби Своята потомствена линия, загуби децата Си и бе принуден да предаде на сатана господството над нациите и света.

   Госпожи и господа, животът на преп. Мун, чиято задача е да завърши мисията на Истинските Родители, е бил изпълнен с тъга и белязан от неизразимо страдание и преследване. Третият Адам – Истинският Родител – трябва да изплати и напълно да възстанови всички провали на първия и втория Адам. Той е призван да завърши не само мисията на Спасителя, Месията и Господа на Второто пришествие, но и мисията на всички онези централни личности, които полагат основите на различните религии. Подобен на процеса, по който Бог сътворява Вселената, животът на преп. Мун представлява величествена работа по пресътворението на човечеството, където дори и най-малката грешка не е допустима. Това бе самотен път, който никой не може да разбере напълно. Това бе път, който го отведе надолу по трънливите пътеки през пустошта; пътеки, които трябваше да следва в пълна самота без дори и Бог да може да извърне поглед към него. Животът на преп. Мун, чиято задача е да завърши мисията на Истинските Родители, е бил живот на тъга, извървян по трънливите пътеки през пустинята, напълно самотен. Много пъти люшкан между живота и смъртта, дори повръщайки кръв, житейският му път бе модел на сексуална чистота; живот на феникс, който се изправя, за да остане верен на обещанието, дадено пред Бог. Въпреки че бе невинен, преп. Мун трябваше да претърпи несправедливо лишаване от свобода шест пъти: за това, че на младини, когато учеше в Япония, работеше в тайното движение за независимост; за това, че разпространяваше Божията воля в Пхенян, който бе под комунистическо управление веднага след постигането на независимостта на Корея; по време на управлението на Сънг-ман Ли, след като Корея се бе възродила като свободна нация; и нещо повече, дори и в Съединените щати, които гордо се изтъкват пред света като модел за демокрация. Кой на тази земя би могъл да разбере живота му – път на съвършен модел за сексуална моралност? Неговият живот бе изпълнен с нещастие, което той понасяше, стиснал зъби, само и само да може да утеши Бог и да донесе спасение на грешните хора по света, които страдат в сферата на смъртта. Преп. Мун споделя, че дори и сега, ако някой надникне в сърцето му и изрече дума на съчувствие, би се разплакал и сълзите му биха се превърнали във водопад. Има само един начин да се възстановят потомствената линия, правото на първороден син и правото на господство. Този начин е да се спечели естественото подчинение на сатана, да бъде накаран да се предаде доброволно. Каква е тайната, за да се постигне това? Възможно е единствено чрез силата на истинската любов, когато обичаме нашите врагове повече, отколкото обичаме собствените си деца.

   Истинската любов

   Тогава какво е истинската любов? Нейната същност е да дава, да живее за благото на другите и за благото на цялото.

   Истинската любов дава, забравя, че е дала, и продължава да дава непрестанно. Истинската любов дава с радост. Откриваме я в радостното и любещо сърце на майката, която люлее бебето в ръцете си и го кърми.

   Истинската любов е жертвоготовна любов както при предания син, чието най-голямо удовлетворение е да помага на своите родители. Когато сме свързани в едно чрез истинската любов, можем да бъдем заедно завинаги, като непрестанно се радваме на взаимната си компания. Истинската любов привлича всички неща във Вселената към нас, дори Бог ще дойде и ще обитава в нас.

   Нищо не може да се сравни с ценността на истинската любов. Тя има силата да премахва бариерите, които грешните хора са създали, в това число национални, расови, дори и религиозни.

   Основните характеристики на Божията истинска любов са, че тя е абсолютна, уникална, непроменлива и вечна, така че, който практикува истинска любов, ще живее с Бог, ще споделя Неговото щастие и ще се радва на правото да участва като равен в Неговото дело.

   Ето защо животът за благото на другите, животът на истинска любов е абсолютната предпоставка да се влезе в Небесното царство.

   Духовният свят действително съществува

   Всеки човек има съзнание и тяло, и духовно Аз, което е по-възвишено от съзнанието. Бог обитава света, в който живеем с нашите физически тела, а също и света, в който е предопределен да отиде нашият дух. Само когато сме станали напълно едно с Бог в истинска любов, ние сме завършени като личности. Такъв съвършен човек притежава безкрайна стойност.

   Животът ни трябва да бъде воден от нашия дух и живян в негова служба с цел да усъвършенстваме стандарта на абсолютния сексуален морал. И тъй, вашата съвест знае и усеща не само всяко действие, което вършите, но и всяка мисъл, която имате. Тя знае за тези неща преди собствените ви учители, родители и дори преди Бог. Ето защо, ако живеете в абсолютно покорство пред заповедите на своята съвест – вашият учител за вечността, вечният живот ви е напълно гарантиран.

   Бог ни е сътворил като същества с двойки характеристики. Той сътвори нашите физически тела като умален модел на материалния осезаем свят, а нашите духовни тела като представители и господари на нематериалния свят. И тъй, хората са замислени да живеят за около сто години във физическия свят, а когато физическото тяло спре да функционира, преминават естествено и автоматично в нематериалния духовен свят. Въпреки че не може да бъде усетен с физическите ни тела, духовният свят е автоматично и неизбежно продължение на земния ни живот. За човечеството той е вечната изначална родна земя, сътворена от Бог. Духовният свят действително съществува. Това не е свят, съществуващ във фантазиите или въображението ни. По отношение на духовната реалност нямаме избор. Това не е свят, където можем да отидем, ако искаме, или да откажем да отидем, ако не ни се иска. Тъй както Бог е вечен и непроменлив, духовният свят, който Той е сътворил, е също вечен и непроменлив. Тъй както живеем във физическата реалност с физическите си тела и създаваме всякакви връзки с нея, така и в духовния свят продължаваме да живеем с духовните си тела, създавайки и поддържайки близки взаимоотношения с всички явления от духовната реалност.

   Небесното царство и семейството

   Госпожи и господа, какво представлява Небето?

   Небето е свят, преизпълнен с Божията истинска любов. Истинската любов е неговата ос. Истинската любов е навсякъде – и във външния израз, и във вътрешния замисъл. Животът на всички е изпълнен с истинска любов от начало до край.

   Хората на Небето се раждат чрез истинската любов, живеят в обятията на истинската любов и следват пътя на истинската любов до деня, когато преминат в отвъдния свят, т.е. в духовния свят. Небето е един естествен свят, където всички хора живеят един за друг. Следователно, в този свят никъде не могат да бъдат открити антагонизъм и завист.

   Това не е свят, управляван от пари, позиция и власт. На Небето успехът на всеки човек представлява успех за цялото; това, което се харесва на индивида, е в синхрон с цялото, а радостта на отделния човек представлява радостта за цялото.

   Небето е свят, изпълнен с въздуха на истинската любов, където всички дишат истинска любов. Животът пулсира в ритъма на любовта, навсякъде и през цялото време.

   Гражданите на Небето са свързани един с друг чрез общата си принадлежност към Божията потомствена линия. Там целият свят и населяващите го хора са свързани в неразривно единство, както клетките на нашите тела. Истинската любов, любовта, представляваща Божията същност, е единствената управляваща сила на Небето. Така че и Бог съществува заради истинската любов.

   Семейство от три поколения, живеещи в хармония

   Когато търсите изгубеното изначално семейство, трябва да започнете от позицията на усъвършенствания Адам, от позицията на усъвършенствания Исус и от позицията, представляваща усъвършенстваното Второ пришествие на Господа. Бог ще обитава в такова семейство. Това семейство включва три поколения – дядо и баба, родители и деца, живеещи в хармония. Родителите и децата живеят в служба и на разположение на дядото и бабата, които са историческият корен, представляващ предците. Госпожи и господа, семейството ни дава модела как да живеем заедно в хармония. В идеалното семейство-модел родителите и децата се обичат и уважават, съпругът и съпругата са изпълнени с взаимно доверие и любов, а братята и сестрите се уповават и разчитат един на друг и всички живеят заедно като едно. Това означава, че трябва да създадете истинско семейство, в което се корени, расте и дава плодове дървото на истинската любов. И тъй, трите поколения от дядо и баба, родители и внуци трябва да живеят заедно като едно семейство, служейки на вечно съществуващия Бог. Трябва … да се стремим към този семеен идеал и да създадем семейства, които представляват Нацията на космическия мир и единство (Чон Ил Гук), т.е. Божието царство. Госпожи и господа, трябва да създадете семейства, които липсват на Бог и в които Той копнее да се завърне, след като е бил някъде другаде. Той трябва да се чувства свободен да посещава дома ви като родител, който идва да види своите деца. Това означава да живеем в служба на Бог. В такива семейства Бог е вертикалният субект на съвестта, а вашата съвест е вертикалният субект на тялото ви. И тъй, единството с Бог кара вашия дух и тяло да се обединят. Членовете на семейството, които са установили тази вертикална ос, могат да постигнат съвършенство в четирите сфери на любовта и сърцето – родителската любов, съпружеската любов, детската любов и братско-сестринската любов. Такова семейство свързва всички посоки – горе и долу, отпред и отзад, дясно и ляво. Членовете му се въртят един около друг във вечно сферично движение.

   Това е Божието вечно идеално семейство-модел, което се разраства в идеални нации-модел и в Божието царство на мира. Ако целият свят се изпълни с такива истински семейства, светът ще се ръководи и подчинява на Небесните принципи и закони, без да има нужда от адвокати и прокурори, та дори и съдии.

   Кой най-добре ще знае какво добро и лошо сте направили? Това са вашите дядо, баба, родители, съпруг, съпруга или деца. Има ли нещо, което не може да се разреши в семейството? Когато в живота на родителите и децата, съпруга и съпругата, по-големите и по-малките братя и сестри се въплъщава моделът на живот за другия, каква ще е тази грешка, която не може да бъде простена? Как би могло да има възможност за престъпление? Светът, ръководен от Небесните принципи и закони, е един естествен свят. Това е свят без стени, свят на истина и разум. Това е свят на обедното слънцестоене , когато няма сянка на поквара, свят на абсолютни ценности.

   Брачна Благословия чрез междукултурен обмен

   Уважаеми госпожи и господа, нашата обвързаност с потомствената линия на сатана е предизвиквала толкова много страдание през историята. Нека дръзко се отправим напред, за да я прекратим и да бъдем присадени към корена на потомствената линия на Истинските Родители. Защо трябва безсмислено да продължаваме да живеем и умираме като диви маслинени дървета? Дивото маслинено дърво, дори и да живее хиляди години, само ще продължи да произвежда семената на повече диви маслинени дървета. Какъв е начинът да избегнем този порочен кръг? Това става чрез Святата Благословия. Тя предлага благодатта да бъдем присадени към истинското маслинено дърво. Тази церемония на Благословия бе започната от Истинските Родители, които носят на човечеството Божията истинска потомствена линия.

   Веднъж променили потомствената си линия, вашите потомци естествено ще принадлежат на Божията потомствена линия.

   Тези бракове допринасят за осъществяването на огромната задача да се преодолеят расовите, културните, националните, етническите и религиозните бариери и така да се създаде единно човешко семейство.

   В Божиите очи цветът на кожата не е от значение.

   Бог не признава националните граници.

   Бог не застава зад бариерите на религията и културата.

   Това са единствено измами на дявола. Дяволът ги е използвал, за да владее над човечеството като грешен родител в продължение на десетки хиляди години. Вие имате мисията да обясните на членовете на своите семейства и родове, че съвършеното практикуване на живот на абсолютен сексуален морал чрез транскултурната брачна Благословия е в крайна сметка средството, чрез което да се установи мирен идеален свят тук на земята. Като съвършено въплъщават абсолютния сексуален морал, вашите семейства и родове трябва да се присъединят към светите редици на благословените чрез транскултурен брак.

   Госпожи и господа, сега широко е отворен пътят да промените своята потомствена линия чрез церемонията на святото вино, която Истинските Родители са установили. Благословията е ваша, било то като младоженци или като вече женени двойки, така че да можете да създадете истински семейства.

   Движението за мир на Истинските Родители

   Госпожи и господа, бих желал да повторя предложението, което направих за един наистина провиденчески и революционен проект. Заради мира и благоденствието на човечеството, а също за да изградим Божията родина и изначален роден край,

   предлагам да построим транспортен проход през Беринговия пролив – остатък от историческите разделения, предизвикани от сатана между Изтока и Запада, Севера и Юга; мястото, където се разделят земите на Сибир и Аляска.

   Този път, който наричам „Царския мост-тунел за световен мир”, ще е свързващ елемент от международна магистрална система, която ще позволява на хората да пътуват по суша от нос Добра надежда в Африка до Сантяго, Чили и от Лондон до Ню Йорк през Беринговия проток и така тази магистрална система ще свърже света в една общност.

   Бог ни предупреждава, че повече не ще търпи изолация и разделение.

   Изпълнението на този проект ще свърже света като едно село. Ще разруши създадените от човека стени между раси, култури, религии и държави, като така ще установи Царството на мирния идеален свят, което е било Божието съкровено желание.

   Съединените щати и Русия могат да станат едно. Европейският съюз, Китай, Индия, Япония, Бразилия и всички други нации, а също и световните религии могат да обединят усилията си, за да успеем в този проект. Успехът на този проект ще бъде решаващ за установяването на мирния идеален свят, където хората повече няма да воюват помежду си.

   Идва Царството на мирния идеален свят

   Обичани благословени семейства, сега живеете в най-благословеното и вълнуващо време на историята. Настъпи Епохата след идването на Небето! Провъзгласявам започването на новото Небе и новата Земя, дългоочаквани и жадувани от милиарди ваши предци в духовния свят. Това е епохата на Царството на мирния идеален свят. Четиримата велики религиозни основатели (Буда, Конфуций, Исус Христос и Мохамед) и милиарди добри предци са слезли на земята, за да ви водят по Небесния път.

   Отминава епохата, когато грешният и покварен свят опустошава човечеството, като позволява на злите хора да живеят по-добре от другите.

   Крайната ни цел е да намерим и установим нация, която ще се стреми към Божията воля и чиито граждани ще служат на Бог като център на всичко. Каква ще бъде тази нация? Тя ще бъде Царството на мирния идеален свят. Това ще бъде нация, която прилича на истинско семейство, където три поколения живеят заедно в хармония, доверяват се един на друг, уважават се, взаимно се подкрепят и са единни в любовта. С две думи, това е нацията, която човечеството е желало през вековете; утопичният свят, в който Бог е владетел. Това означава, че се нуждаем от движение, което гради общество, основаващо се на взаимозависимост, съвместно благоденствие и универсално споделяни ценности. Трябва да превърнем човечеството в едно велико семейство, като разрушим стените в нашите сърца и премахнем дори и границите между нациите.

   Това движение започва от едно семейство. Ето защо всеки от нас трябва да помни, че провидението го зове да създаде и установи истинско семейство. Това е начинът, по който можем да развиваме и да установим Царството на космическия мир тук, на земята. Действително, всичко това ще се осъществи.

   В Близкия изток, едно от огнищата на напрежение в света, юдеи, християни и мюсюлмани, откриват възможности чрез философията за мир на преп. Мун да започнат диалог в ново измерение. През изминалите десетилетия инициираната от преп. Мун Обединителна мисъл изигра решаваща роля в това да се сложи край на Студената война. Сега без много шум в обществото полагам успешни усилия за обединението на моята родина Корея. Но все още не съм удовлетворен, защото започнах делото на своя живот по заповед на Небето. С Божието помазание дойдох като Истински Родител за човечеството и съм решен да спазя обещанието си към Него. Решен съм да залича всички национални разделения и бариери, които са тровили земята и да установя Царството на мирния идеален свят, където всички навсякъде могат да живеят ръка за ръка.

   Нашата мисия

   Епохата след идването на Небето, която Бог и Истинските Родители откриха, е време на драматични промени. Федерацията за вселенски мир работи да установи позицията на Авелов-тип Обединени нации. Епохата след идването на Небето изгрява, като възстановим и установим идеалното семейство. Федерацията на монголските народи , представляваща 74 процента от световното население…

   Моля ви, вземете всичко това присърце и го запечатайте в съзнанието си. Помнете че, живеете във време, когато възстановявайки истинското идеално семейство, Бог ви дава мисията да предложите пред Небето сферата на братско-сестринската любов и правото на господство, които бяха оставени в ръцете на сатана чрез грехопадението на човешките предци.

   Сега вие навлизате в епохата на освобождение и съвършена вътрешна свобода, която е епохата на сърцето на четвъртия Адам. С други думи, това е Епохата след идването на Небето… Това е епоха на истинската любов, която е всеобхващаща, всемогъща и с пълен авторитет. Тя е епоха на сферата на сърцето, в която духовният свят и физическият свят са свързани заедно като едно цяло с център Истинските Родители, Царят и Царицата на мира. С други думи, това е Царство на космическия мир и единство.

   Нека изградим вечното Царство на мира като служим на Истинските Родители, които станаха Цар и Царица на космическия мир. Нека съградим света на вечно освобождение и свобода – свят, в който няма нужда от Спасител, Месия или Второ пришествие на Господа; и нека изпълним дълга си като семейства от предани деца, патриоти, светци и божествени синове и дъщери .
   Като следваме Божията заповед да пазим абсолютен сексуален морал, нека създадем образцови семейства, които наследяват победата на Истинските Родители, като възстановяват сферата на три поколения, и нека направим света съвършен – такъв, какъвто би бил без грехопадението!

   Нека установим идеални семейства-модел, за да постигнем космическия идеал за освобождение и пълна свобода. Това ще бъде царството на доброто, в което можем да се радваме на абсолютен, уникален, непроменлив и вечен мир и благоденствие.


   СЪДЪРЖАНИЕ НА КНИГАTA

   „Истинската любов и забранената любов“

   Тази книга, на Исус Гонзалес Лосада е вдъхновена от удивителните открития на д-р Сан Мьон Мун. Тя разкрива корена на човешкото зло, както и пътя за неговото преодоляване.

   Публикувано в Прокламации за мир, Статии, Uncategorized | Вашият коментар

   Въведение в Книгата: Истинска любов и забранена любов

   Истинска любов и забранена любов

   Любовта е най-великата и най-могъщата сила във вселената и извор на живот и щастие. Актът на любовта е отреден да се осъществи в съответствие с божествените принципи, най-красивото, свято и върховно преживяване.

   . Въведение

   1. Любов и живот

   Любовта е най-висшата ценност
   Любовта е целта на живота
   Трагичните резултати от неправилното използване на любовта

   2. Кога, как и защо започва злото, страданието и човешката трагедия?

   В търсене на първите ни предци
   Значението на символите
   Първото престъпление или първоначалния грях
   Сродни тълкувания

   3. Мотивация и процес на човешкото грехопадение

   Ангелите
   Архангел Луцифер и неговото предателство
   Духовното грехопадение
   Взаимовръзките между физическия и духовния свят
   Физическо грехопадение

   4. Незрялата и непозволена любов става първопричината на цялата човешка трагедия и страдание

   Сърцето на Бог
   Абсолютната и свята сила на любовта
   Защо Бог не се намесва

   5. Исторически последствия от Грехопадението

   Борбата между духа и тялото
   Първоначалната ни природа и грешната ни природа
   Възможна критика върху това виждане

   6. Реализацията на свят на истинска любов

   Обрязването, безбрачието и светостта на брака
   Първороначалният грях засяга родословието ни
   Реализирането на свят на Сърцето

   Тази книга, на Исус Гонзалес Лосада, вдъхновена от удивителните открития, направени от преп. д-р Сан Мьон Мун, представя важни откровения по тази вечна тема, “Истинската любов и забранената любов.”

   В нея любовта и нейните ефекти върху историята и нас самите се разглежда от социална, психологическа, философска, историческа и теологическа гледни точки. Картината която се разкрива пред нас е наистина уникална и шокираща.

   Към книгата

   Основа за щастливо общество

   Семейството е основният елемент на обществото. Семейството е училището за любовта и мястото, където любовта на Бог се изразява в човешките взаимоотношения. Ако не съумеем да установим идеала в нашите домове, няма да имаме надежда за създаването на идеално общество, нация и свят. Книгата е публикувана със съдействието на Семейната федерация за световен мир и обединение (СФСМО) и Посолството на мира.

   Прокламации за Мир
   Проект за Мир
   Да изградим свят на щастие и мир
   Живеем в революционна епоха
   Изграждане на нация модел

   МИРНИЯ ИДЕАЛЕН СВЯТ
   Моделът за идеални семейства и нации Aбсолютния сексуален морал
   Божието идеално семейство

   Публикувано в Есета, Uncategorized | С етикет , , , | 1 коментар

   Как започват злото, страданието и човешката трагедия

   Кога, как и защо започват злото, страданието и човешката трагедия

   През цялата записана човешка история забелязваме съществуване на неестествена, зла природа в човека, която причинява конфликти и противоречия, носи много страдание е трагедия в живота ни. Затова е логично да допуснем, че злото се е появило в самото начало на нашето съществуване на тази планета, като се започне най-вероятно от пъвите ни предци.

   Тъй като това е проблем, който надхвърля сферата на науката, трябва да се опитаме да го разберем от гледна точка на религията.

   Много показателно и важно е да открием факта, че почти всички световни култури и религии проповядват някакъв мит или легенда за това какво се е случило в зората на историята, като приемат, че човечеството е загубило първоначалната си посока и в определен момент е станало зло и покварено.

   В египетските предания например, се говори за изгубена златна епоха и смърт, причинени от „женския прародител” и змията.

   Индийските легенди ни разкриват как Брама е бил прелъстен от Шива, която го накарала да повярва, че цветът от дървото на знанието ще му донесе безсмъртие.

   В гръцката митология кутията на Пандора е известен пример. Пандора е била жена, която щяла да се омъжва за един от боговете, преди злото да е съществувало. Боговете й дали една кутия и я помолили да не я отваря до края на брачната си нощ. Но тя не могла да устои и сдържи любопитството си. Когато я отворила, ужасни нещастия и бедстия сполетели човешката раса. Библията разказва историята за Адам и Ева.

   Известния психоаналитик Карл Юнг тълкува тези истории не просто като суеверия и митове, а като важни, истински откровения, далеч от обсега на рационалния ни ум. За Юнг това са символични изрази на колективната памет на човешката раса, съкровищница на тайни, идващи от подсъзнателния колективен разум, който ни разказва за миналото ни на човешки същества.

   От всички истории, свързани с това, което религиите традиционно наричат „грехопадението на човека”, Библията съдържа най-поробното опидание, което е имало най-голямо въздействие върху различните световни културни сфери. Следователно тази история заслужава цялото ни внимание.

   Книгата Битие, в Библията, ни описва как първия мъж (Адам) и първата жена (Ева) живеели в Едемската градина, щастлив свят, без страх, срам или зло. В центъра на тази градина имало две дървета. Бог дал пълна свобода на Адам и Ева, но заповядал да не ядат от „плода” на „Дървото на познанието на доброто и злото”, със сериозното предупреждение, че ако ядат, ще упрат.

   Изкушена от една „змия”, жената яла от забравения плод и после го споделила с мъжа. Впоследствие двамата се почувствали засрамени от голотата си и се скрили от Бог. После Бог проклел змията, изгонил Адам и Ева от градината и поставил ангел на входа, за да пази човека да не достигне „Дървото на живота”, другото дърво, което стояло в центъра на градина.

   Това е било грехопадението на нашите прародители според библейския разказ.

   Нека детайлно да разгледаме тази история, за да дешифрираме различните и символи, които ни позволяват да разберем значението и посланиет и във връзка с днешната ситуация на човечеството.

   В търсенето на първите ни предци

   Една от характеристиките, които отличават човешките същества от животните, е притежаването на уникален, вечен и неразрушим дух. Ето защо, когато споменаваме най-първата двойка (според Библията, „Адам и Ева”) имаме пред вид първия човешки вечен и неразрушим дух на мъж (Адам) и на жена (Ева). Двамата представляват и въплъщават мъжките и женските характеристики на Бог и е трябвало да станат видим израз на Неговите невидими характеристики (образ и подобие). Първите сътворени човешки духове произлизат от тези два първи (майка и баща) човешки духа.

   Основната ни грижа е да изясним техния духовен и божествен произход, както и целта на тяхното сътворение, а не толкова детайлите на биологичния и физическия им произход. Въпросът за физическия произход, който принадлежи на научното поле, се надяваме да намери отговор някъде в бъдещето. Дори да предположим, че множество хуманоиди са въвлечени в биологичния ни произход, това няма да предстаблява проблем за основните твърдения на Божествения Принцип. Въпреки това има много интересни нови открития относно произхода ни, направени наскоро чрез генетичната биология:

   Съвременните биолози Ребека Л. Кан, Марк Стоункинг и Алан Уилсън от Калифорнийския университет в Бъркли, са направили изследване, проследявайки генетичния код на митохондрийните ДНК, съдържащи се в нашите клетки, които извлекли от 147 плаценти на жени от всички раси и географски райони на петте континента. Любопитен е фактът, че митохондрийните ДНК се наследяват и се предават изключително от нашите майки. Резултатите от това изследване водят до значимо, показателно заключение: всеки от нас, като част от човешката раса може да проследи родословната линия в миналото до една единствена жена, наречена от тези учени „Митохондриална Ева”.

   Резултатите се публикуват на 1 януари 1987 г., под заглавието „Митохондрийните ДНК и човешката еволюция” в сп. „Нейчър”, едно от престижните научни списания. Това изследване стана причина за големи дискусии, а по-късно се правиха много опити да се дискредитират заключенията му. Въпреки че тези опити успешно подкопаха твърденията за раса, време и място на появяване на предполагаемата „първа жена”, фундаменталната презумция, че гените ни произлизат от нея, остава все още неоспорена.

   Човешката раса е започнала съществуването си в точно определен момент от историята на нашата планета, също както индивидуалният ни физически живот има точно начало. Следователно, логично е да направим следното сравнение:

   Нашите баща и майка са началната точка на живота ни. Те са ни предали характеристиките и гените си, съдържащи се в двете първоначални клетки, обединили се в момента на зачатието, които след продължително мултиплициране дават значително количество от клетки, оформящи органите не тялото ни. Всяка клетка от тялото ни притежава уникален генетичен код, хатактерен за всеки индивид, произлизащ от двете първоначални клетки.

   По същия начин, повече от 5,5 милиарда хора, които съставляват населението на света, произлизат от възпроизводството на всяко отделно поколение, съществувало някога, и в крайна сметка, ако се движим назад по родословното си дърво, ще стигнем до първите ни предци. Първият баща и първата майка, първата човешка двойка, началото на биологичния ни вид. Всеки от нас носи този уникален генетичен код и характеристика, дадена му от първите родители.

   (Всеки индивид без изключение води началото си от един баща и една майка. Ето защо има математически проблем на статистиката на ръста на населението към спад от приблизително 5,500000000 настоящи жители на населението на света до времето на нула жители и очевидно следващият номер след нула, който ние можем да разгледаме математически, трябва по необходимост да бъде номер 2, тъй като 1 или 1,5 в този случай не могат да създадат потомство.)

   Дали биолозите неизбежно ще достигнат до заключението, че Адам и Ева от историята, разказана в Бивлията, първата двойка и предците на човечеството, наистина са съществували?

   Днес трябва да сме благодарни, че няколко открития в съвременната наука ни помагат да обидиним и изясним много от тези древни религиозни вярвания. Особено новите и революционни открития в областта на квантовата физика, молекулярна биология и парапсихологията.

   За съжаление в отминалите векове, от времето на Галилео Галилей, сериозни и нестихващи полемики се водят между религиозната и научната гледни точки, в основата си провокирани от невежеството и фанатизма, които много често са присъствали и от двете страни. Според Божествения Принцип, противоречия между наука и религия не могат да съществуват. Както преп. Мун хумористично се изразил пред група учени, които искали да знаят защо един религиозен лидер спонсорира огромни научни конференции, той отговорил: „Бог е най-опитният учен, номер едно”. Наука и религия трявва да работят заедно и в хармония, тъй като и двете служат за преодоляване външното и вътрешното ни невежество. Както отбезва Алберт Айнщайн: „Науката без религия е саката, а религията без наука е сляпа.”

   Публикувано в Книгата | Вашият коментар

   ЛЮБОВТА: най-висшата ценност

   ЛЮБОВТА Е НАЙ-ВИСШАТА ЦЕННОСТ

   Какво ценим най-много в живота? Какво ни прави щастливи? Някои ще казват: „Пари и богатство”. Други без колебание ще отговорят: „Мъдрост и знание”. Трети може би ще кажат: „Власт, обществено положение и слава”. Тогава парите, богатството, знанието, властта и славата ли са най-важните неща в нашия живот?

   Когато погледнем сериозно на този въпрос, могат да ми дойдат други мисли. Няма съмнение, че всички ние търсим богатство, знание, власт и слава, които несъмнено ценни сами по себе си, не са източникът на нашето щастие. Човек, може да притежава цялото богатство на света, както и знание, но ако е принуден да живее в изолация, няма да бъде щастлив. Стремежи като пари, богатство, знание, власт и слава имат значение само когато са споделени или използвани за другите.

   Ние сме щастливи, когато можем да споделим с другите позицията си в обществото, богатството, знанието или всичко ценно, което притежаваме. Ако някой ви предложи милиони долари, както и знание, и власт в замяна на любящия ни партньор, родители или деца, ще ги продадете ли? Ще бъдете ли щастливи след това? Само когато имаме хармонични взаимоотношения на истинска любов с другите, можем да изпитваме най-голямо щастие.

   Следователно щастието изисква връзка с някого и това е истина както за Бог, така и за хората. Ето защо трябва да заключим, че най-ценното в живота е любовта. Никакво количество пари, власт или знание не могат да се сравняват с неизмеримата власт на истинската любов.

   Няма значение колко дълго живеем: биологичното ни съществуване няма стойност, ако не изпитваме любов.

   Когато наблюдаваме вселената, разбираме, че всеки организъм съществува чрез обединение на двойка елементи. Това е истина на всички нива, като започнем още от минералното царство. Атомите и молекулите са формирани от обединението на позитивни и негативни елементи. При цветята съществуването и репродукцията изискват обединението на плодника и тичинките, което представлява мъжкия и женския аспект.

   Системата от двойки е още по-очевидна в животинското царство. Рибите, птиците, бозайниците и другите животни съществуват като мъжки и женски. И хората съществуват като мъже и жени.

   Защо съществува тази система от двойки? Имало ли е някога в историята мъж, който да е възнамерявал да създаде себе си и наследниците си като мъжки същества, с всички свои органи и характеристики, и женско допълнение, за да създаде дом и потомство? Логично е да твърдим, че това трябва да е първоначалният Създател, първият, който е мислил, планирал и проектирал, който ни е създал като мъже и жени с цел да консумираме съюза си с любов.

   Създателят е разделил всички живи същества на мъжки и женски, за да могат да се размножават чрез даване и получаване на любов. Бог е създал всеки със сроден партньор, за да могат всички нива на творението да изпитат радост и любов. Чрез любовното действие видовете се мултиплицират и се разрастват.

   Концепцията за любовта първо е била в съзнанието на Бог и чак след това Той е създал мъжа и жената. Мъжът и жената могат да намерят истинска любов само един чрез друг.

   Живеем ли ние, мъжете и жените. Само за да се храним по три пъти на ден и да спим по осем часа всяка нощ? Естествено, не.

   Ние живеем за осъществяването и екстаза на любовта. Бог ни е създал по този начин.

   Бог е първата личност и човешката личност произлиза от Бог. Ето защо мъжете и жените са готови да жертват собствения си живот за тези, които обичат.

   Думата „свещен” трябва да е свързана с любовта: само в любовния контекст думата „свещен” има някакво значение. Например, всеки съпруг, който може да се жертва за добруването на своята съпруга, е свещен съпруг и обратното. Човек, който е готов да умре за своите родители, е дете със синовна почит, свещен син или дъщеря. Човек, който отдава живота си в полза и за добруването на човечеството, е светец.

   Любовта е най-висшата ценност. Любовта не съществува за мен самия, а за другите. Истинската любов започва, когато жертваме себе си и живеем за да обичаме другите.

   Истинската любов е алтруистична или не-егоистична, непрестанно да даваш на другите и да забравиш всичко, което си дал. Ако подробно помните какво сте дали, тогава ще започнете да изчислявате колко е достатъчно да дадете. И ако решите, че сте дали достатъчно, тогава любовта не може да продължи вечно. Истинската любов е акт на даване без условие за получаване.

   Ние всички трябва да се предадем пред тази истинска любов. Истинската любов има сила и власт над всичко, само истинската любов надмогва всички бариери. За да се нарече нещо истинско то трябва да съдържа четири характеристики: трябва да е уникално, вечно, непроменливо и абсолютно.
   .

   Публикувано в Есета, Книгата | С етикет , , , , , , , , | Вашият коментар