Движение за световен мир

Движението за истински семейства и световен мир

1. Движение за световен мир
Истинската любов, основана върху светоглед, в чийто център е Бог, е основното средство за постигането на световен мир. За да се осъществи на земята идеалния свят, в който хората живеят в хармония, като „братя и сестри с един Бог”, преп. и г-жа Мун основават множество международни организации за мир и заедно с други световни лидери инвестират своите способности за постигане на този идеал.
За да издигне движението за мир на следващ по-висок етап на развитие, те откриват ежегодни заседания на Върховният съвет за световен мир и работят неуморно ден и нощ за всеобщото щастие и благо на човечеството.
Организациите, служещи на тази цел са:

– Надденоминационна и наднационална федерация за световен мир (IIFWP)
– Върховен съвет за световен мир
– Федерации на континенталните, полуостровните и островните държави за световен мир
– Международна фондация за мир
– Световна федерация за мир

2. Движение за помирение между религиите
Бог основава религиите като средство за спасение на човечеството, а общото между тях е, че се стремят към вечната и непроменлива истина. Преп. Мун с плам развива дейности за обединение и помирение между религиите и техните деноминации. В това движение се включват следните инициативи и организации:

– Конференция за надденоминационен диалог
– Конференция на религиите в Корея
– Събор на световните религии
– Пхенянска църква в Северна Корея
– Международна религиозна фондация
– Религиозна федерация за световен мир
– „Световните писания” – сравнителна антология на свещени текстове
– Надденоминационен спортен фестивал

Надденоминационна и наднационална церемония на благословия за световен мир (14 септември 2002 г.; Манхатън, Ню Йорк)

3. Идеология, светоглед и движение за обединение на Южна и Северна Корея
Разделението на Корейския полуостров е последица от студената война, но от гледна точка на Божието провидение изразява разделението на идеологията и ценностите на комунизма и демокрацията. Ето защо обединението на Северна и Южна Корея носи огромно значение за хармонията на човечеството и световния мир. През декември 1991 г. се състоя среща между преп. Мун и Ким Ир Сен, с която стартирааха серия културни и икономически инициативи в Северна Корея: автомобилният завод „Пьон-хуа”, Ансамбъла за сценични изкуства „Малките ангели” и Юнивърсал балет. За постигане на обединението между Севера и Юга допринасят:
– Световна федерацията за победа над комунизма
– Федерация за обединение на Северна и Южна Америка?
– Международен съвет по сигурността
– Изследователски институт „Обединителна Мисъл”
– Корейска федерация на движенията за обединение на Севера и Юга
– Семейна партия за космически мир и обединение

4.Дейности в Организацията на Обединените Нации (ООН) и образование на Посланици на мира
За да подпомогнат обновлението на ООН да изпълнява целите си на световна организация за мир преп. Мун и г-жа Мун от 1993 г. до днес организират серия открити дискусии за реформация, международни семинари на Надденоминационната и наднационална федерация за мир и разгръщат мрежата от Посланици на мира. Плодовете от тези усилия са много:
– Надденоминационен и наднационален съвет за мир (ООН на мира)
– Световна лидерска конвенция на ННФСМ в главната квартира на ООН през 2002 г.
– Ежегодна Международна награда за мир
– Гранпри награда за световен мир на IAEWP към ООН.
– Семинари на ННФСМ и Световната асоциация на неправителствените организации и назначаване на Посланици на мира

Общо събрание на ННФСМ, открито в заседателната зала на Икономическия и социален съвет в главната квартира на ООН

5. Женско движение и дейности за благотворителност и подпомагане
През започващия 21 век преп. Мун и г-жа Мун обръщат специално внимание на духа на истинска любов, в чиято основа е майчиното сърце на жертвоготовност. От 1992 г. до днес те учредяват и развиват:

– Женска федерация за световен мир
– Корейско-японски прояви за посестримяване и побратимяване (160 000 двойки)
– Корейско-китайски семинари на жени общественици и лидери
– Международна фондация за сътрудничество и подпомагане
– Сдружение на доброволци за обществена служба (ЕУОН)
– Специални образователни програми за жени лидери от Япония
– подготвя се Международна благотворителна фондация за медицинско обслужване и лечение

Президента Хак Ча Хан Мун заедно с деца с физически увреждания (в средата)

6. Младежко и студентско движение
Тенденциите към безразборен секс сред младежите се превръщат и в корен на обществените проблеми. Затова преп. Мун насърчава движение за чиста любов, основано на идеята за абсолютен секс, чрез организации и инициативи като

– Междууниверситетската асоциация за изследване на принципи
– Служба за мир
– Младежка федерация за световенмир
– Междууниверситетска организация за изследване на принципи
– Световна университетска федерация
– Общонационална учителска асоциация за изследване на принципи
– Международна конвенция за младежки и студентски лидери
– Младежки доброволчески отряд за бързо реагиране (STF)
– Международна образователна конференция

7. Международен фестивал на културата и спорта
Международна брачна церемония на Благословия
През 1992 г. под надслов „Един Бог – едно Човечество – едно Семейство” се проведе първият Международен фестивал на културата и спорта. Този фестивал е форум, на който се събират лидери, интелектуалци и младежи от цял свят и участват в различни конференции и прояви, посветени на световния мир, истинското семейство, спорта, културата и изкуството. Специален акцент на фестивала е провеждането на Международната брачна церемония и Благословия, която допринася за изграждане на глобално човешко семейство с център истинската любов, отвъд национални, расови, културни и езикови граници. Някои основни прояви са:
– Практическа лидерска конвенция за истински семейства
– Международни брачни церемонии и Благословия за 36, 72, 124, 430, 777, 1 800, 6 000, 6 500, 30 000, 360 000., 40 млн., 360 млн., и 400 млн. семейства.
– Шествия за чиста любов
– тържествени церемонии – обещание за чиста любов в средните училища и гимназиите
– конференции на отделните организации в рамките на Обединителното движение

Международната брачна церемония на Благословия за 400 млн. двойки, 5-та фаза (26 юли 2004 г.)

8. Медии и образование
Преп. Мун набляга на ролята на медиите за световния мир и направлява процеса на формиране на глобално гражданско съзнание за свят, базиран на възвишени морални ценности, чрез медии като в-к „Сеге таймс” (Корея), в-к „Вашингтон таймс” (САЩ), агенция „Юнайтед прес интернешънъл” и др. За тази цел допринасят и:
– Световна журналистическа конференция
– Международни конференции за единство на науките
– Международна федерация на писателите и литераторите за мир
– Професорска академия за световен мир

20 годишнина от основаването на в. „Вашингтон Таймс” (21 май 2002 г.)

9. Дейности за развитие на технологиите и бизнеса
Още от самото начало на своята обществена дейност съпрузите Мун разработват сферата на бизнеса и техническите иновации, за да допринесат за практическата реализация на едно по-щастливо общество чрез преодоляване на икономическото неравенство и осигуряване на широк достъп до постиженията в областта на технологиите. Начинанията в тази сфера са:
– Тонгил Груп, Корея
– Океанска индустрия, Аляска, САЩ (корабостроителници, заводи за преработка на риба, фирми за търговия с морски продукти)
– Световен изследователски институт за мир и развитие
– Happy World, Япония
– Проект „Международна магистрала на мира”

Преп. Мун с екип правят инспекция в бизнес предприятие

Макет на тунела под морето между Япония и Корея

10. Международни турнета с речи и образователни четения (хун до ке)
През януари 1965 г. започва първата обиколка речи в 40 страни. И досега преп. Мун и г-жа Мун обикалят всяко кътче на глобалния свят, за да предадат на човечеството посланието за Божията воля. Сериите от послания-речи за мир заедно с Движението за истински семейства се превръщат в светлина, озаряваща света и насърчаваща човечеството по пътя към мира и щастието. Започналите през 1997 г. образователни четения се превръщат в новата традиция за изучаване на словата на Спасителя, Месията, Господа на Второто пришествие и Истинските Родители, чрез което се наследява Истинската любов, Истинският живот и потомствена линия. Чрез тези образователни четения членовете на Семейната федерация осмислят начина за осъществяването на идеалното небесно царство и мирен свят, а в живота си практикуват онова, което са осъзнали.

– Първа световна обиколка в 120 големи града на 40 страни (1965 г.)
– Втора световна обиколка в 21 страни (1969 г.)
– Трета световна обиколка в 15 страни (1971 г.)
– Обиколка в 50-те щата на САЩ (май, 1993 г.)
– Обиколка в 23 щата на САЩ (юли, 1993 г.)
– Обиколка в 24 града на Япония (септември, 1993 г.)
– Световна обиколка в 40 страни (ноември, 1993 г.)
– Обиколка в 100 университета на САЩ (1994 г.)
– Обиколка в 5 града на Япония (1995 г.)
– Учредителни срещи на Семейна федерация за световен мир и обединение в 185 страни (1996 г.)
– Образователни четения в 12 провинции на Япония (февруари, 1998 г.)
– Образователни четения в 16 щата на САЩ (април, 1998 г.)
– Обиколка 80 града на 35 страни
– Голяма обиколка от речи за насърчаване обединението на Изтока и Запада, Севера и Юга (Япония, март, 2000 г.)
– Обиколка от речи в 12 града на САЩ (април, 2000 г.)
– Световна обиколка.в Южна Америка и Европа (май, 2000 г.)
– Обиколка от образователни четения в 50 щата на САЩ (февруари-април, 2001 г.)
– Обиколка от речи за провъзгласяване на Нацията на космическия мир и единство в Корея, Япония, САЩ (октомври – декември, 2001 г.)
– Обиколка от речи за установяването на единната сфера на живот с Родителите на Небето и Земята (август – септември, 2002 г.)
– Обиколка от речи в 4 големи града на САЩ (октомври, 2004 г.)
– Ежегодни международни срещи за образователни четения с лидери в сферата на политиката, икономиката, религията и др.

11. Култура, изкуство и спорт
Преп. Мун често изтъква, че изначалният свят е свят на Културата на сърцето, която се основава на истината, доброто и красотата и се стреми към абсолютните ценности, пречистващи човешката душа. В този дух са основани:
– Универсална балетна школа
– Ню Йоркски симфоничен оркестър
– Корейска културна фондация
– Ансамбъл за сценични изкуства „Малките ангели”
– Международен музикален ансамбъл „Нова надежда”
– Футболен клуб „Единство, хармония, небесен пегас”
– Футболен клуб „Сорокаба”, Бразилия

Футболен турнир „Купа за мир“

About peace2your

Контакта с различни хора ни обогатява. Научаваме ценни неща един от друг! Смятам, че без постигане на помирение, любов и хармония между религите никога няма да прекратим омразата и насилието в света.
Публикувано на Книгата, Прокламации за мир, Uncategorized. Запазване в отметки на връзката.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s