Второ пришествие

Второто пришествие

второто пришествие на христаИисус категорично казва, че ще има Второ пришествие (Мат. 16:27). Въпреки това все още няма ясно разбиране за Второто пришествие. Трябва да знаем как, кога ще стане Второто пришествие. Някои хора вярват, че Второто пришествие настъпва когато Иисус влезе в сърцето на човека (Иоан. 14:20) след слизането на Светия Дух от небето (Деян. 8:16, 19). Но виждането на „Принципа” не е същото. След слизането на Светия Дух на Петдесятница (Деян. 2:4) много от вярващите преживяват в себе си присъствието на Иисус. Но ако това представлява Второто пришествие, то тогава Второто пришествие е настъпило още  преди две хиляди години. Но ние знаем, че Второто пришествие не е настъпило и християните продължават да го очакват дори и след слизането на Светия Дух в деня Петдесятница.

От друга страна, някои хора вярват, че Иисус ще се върне духовно. Други факти показват, че това няма да бъде така. След възкресението на Иисус неговият дух може да се появи във всеки един момент и той се появява много често. Въпреки това, християните все още очакват с нетърпение Второто пришествие. Оттук можем да разберем, че това, което очакват не е духовно Второто пришествие. Иисус често се е срещал духовно с апостол Йоан и въпреки това му казва: „…да, ида скоро” (Откровение 22:20).

I. Как ще се върне Христос?

А. Изводи от Второто идване на Илия

Как ще стане Второто пришествие на Христос? За да разберем това, нека първо да разгледаме Второто пришествие на Илия. С второто идване на Илия Бог най-ясно ни показва как ще се върне Христос.

Чрез пророк Малахия Бог обещава да изпрати отново Илия преди идването на Месията (Мал. 4:5). Ето защо израилтяните, който по това време са очаквали Месията, всъщност очакват Второто пришествие на Илия, защото той е трябвало да дойде преди Месията. Тъй като второто идване на Илия е трябвало да представлява връщането на възкачилия се на небето Илия, хората са вярвали, че Илия несъмнено ще слезе от небето. Но Иисус ясно заявява, че Йоан Кръстител, който се е родил на земята, е Илия (Мат. 11:14; 17:13). Фактът, че Второто идване на Илия се осъществява чрез Йоан Кръстител не означава, че самият Илия се е родил отново като Йоан Кръстител, който е бил на земята, тъй като Йоан има същата мисия (Лук. 1:17). Ето защо, въпреки че мисията е една и съща, личността е различна.

Въз основа на това, което знаем за второто идване на Илия, можем да разберем,че при Второто пришествие най-вероятно Христос ще бъде роден на земята. Оттук става ясно, че макар при Второто пришествие Христос, Месията, да има същата мисия като Иисус, външно той може да изглежда различно (Йоан. 14:16-17, 16:12; Откр. 19:12; 2:17).

Изводи от Първото пришествие

В Стария Завет откриваме две противоположни пророчества за идването на Месията. В Данаила 7:13 пише, че Господа ще дойде на облаци: „Гледах в нощните видения, и ето, на небесни облаци идеше сякаш Син Човеческий…” Но пророк Михей предрича, че Месията ще се роди във Витлеем (Мих. 5:2). В кое от тези противоречиви пророчества са повярвали израилтяните?

Като се има предвид влиянието на двамата пророци Данаила и Михей върху израилтяните и тяхната силна вяра в Бог, разбираме, че те са очаквали Месията да дойде от небето.

Затова, дори след възкресението на Иисус, възсникват антихристски движения, които твърдят, че Иисус не би могъл да бъде Месията, защото се е родил в плът на земята. Именно за това апостол Иоан предупреждава: „защото в света вляхоха мнозина прелъстници, които не изповядват, че Иисус Христос е дошъл в плът; такъв човек е прелъстник и антихрист.” (2 Иоан.7,8).

Някои хора твърдят, че в Данил 7:13 се пророкува какво ще стане по време на Второто пришествие. Но от следващите цитати можем да видим, че епохата на Стария Завет е трябвало да завърши с идването на Иисус: „защото всичките пророци и законът бяха пророкували до Иоана…”(Мат. 11:13) „понеже завършекът на закона е Христос, за да бъде оправдан всеки вярващ.” (Рим. 10:4). Никой не си е представял Второ пришествие на Месията доката самият Иисус в края на своята мисия не казва, че ще се върне отново. За това нито един израилтянин по времето на Иисус не би могъл да ис представи, че пророчеството в Даниеела 7:13 е свъррзано с Второ пришествие. По-скоро те са вярвали, че това пророчество се отнася за Настоящето Пришествие на Месията и са били готови да постъпят в сьответствие с него (с други думи, да очакват Месията да дойде на облаци).

Но защо след като изпраща Месията Иисус, Бог дава пророчеството, че Месията ще дойде в плът? Иисус казва: „Никой не е възлязал на небето, освен слезлия от небето Син Човеческий, Който пребъдва на небето” (Иоан. 3:13) и с това посочва, че идва от небето. Но както знаем, Иисус е роден на земята от своята майка Мария. Защо тогава той казва, че е дошъл от небето?

Думата „небе”често се използва в Библията. На много места с нея метофорично се обозначават велики ценности, святост и доброта. Въз основа на това можем да тълкуваме смисъла на тези думи на Иисус така: „Аз съм роден като всички вас, но произходът ми е различен и целта на моето раждане е различна. Аз съм кръвно свързан от Бог.” Ако разбираме думата „небе” по този начин, пророчеството, че Иисус ще дойде на облаци не е без основание. Но при всички случаи то не трябва да се тълкува буквално.

По същия начин Иоан Кръстител, който се ражда в семейството на Захарий в сьответвствие с Божията промисъл, не просто е роден, за да живее на земята. Той има велика мисия (Лук. 1:15-17, 76). Независимо как точно е роден Иоан, непосредствената причина за неговото раждане е Бог. Затова Иоан „слиза от небето” като представлява Илия и има същата мисия като него.

Второто пришествие на Христос става чрез раждането му на земята

Примерите за Второто пришествие на Илия и пришествието на Иисус, пряк резултат от работата на Бог, ни карат сериозно да се замислим върху рпорочествата за Второто пришествие.

В Новия завет има не само пророчества, според които Христос ще дойде като съдник сред слава на облак от небето. Там също се пророкува, че той ще дойде отново, по същия начин както и първия път. А това противоречи на пророчеството, че Христос ще дойде на облаци. Тъй като Иисус предчувства какво ще стане по време на Второто пришествие, в Лука 17:24,25 той казва: „тъй ще  бъде и Син Човеческий в Своя ден. Но по-напред Той трябва много да пострада и да бъде отхвърлен от тоя род.” Ако Господ дойде отново с величие и слава под звуците на ангелски тръби, дали някой би посмял да го отхвърли и да го преследва? Вие бихте ли го преследвали?

Днес много вярващи християни и църкви поглеждат към небето и очакват Господ да дойде на облаци. Ако това стане, няма да има основание да бъде преследван. Но ако не дойде на истински облаци, а вместо това дойде в плът и кръв, както при Първото пришествие, става ясно защо Иисус казва, че първо ще страда преди да бъде разпознат (Лук. 17:24, 25).

В Откровение 12:5 се казва: „И тя роди мъжко дете, което ще управлява всички народи с железен жезъл; и детето й бе грабнато и занесено при Бога и престол Му.” Човекът, който ще управлява всички народи с железен жезъл, е Господа, който ще дойде. В този стих се казва, че той ще бъде роден от жена. Когато фарисеите искат да узнаят времето на Второто пришествие, те питат Иисус кога ще дойде Божието царство и той отговаря: „царството Божие няма да дойде забелязано…” (Лук. 17:20). Много може да съзерцават небето, но според думите на Иисус идването на Божието царство, т.е. на Второто пришествие, няма да дойде на истински облаци. В Лука 18:8 Иисус казва: „Казвамви, че ще ги защити наскоро. Но Син Човеческий, кога дойде, ще намери ли вяра на земята? Иисус пророкува, че когато дойде отново няма да намери вяра на земята. Това означава, че когато дойде почти никой няма да има пълна вяра и чрез нея да бъде спасен. Коя е причината за това?

Не всички вярващи на земята имат съвършена вяра, но навсякъде по света има хора, които следват пътя на истинската вяра. Тогава защо Иисус казва, че няма да намери вяра? Освен това кой не би разпознал Господа ако той дейде на истински облак?  Със сигурност дори невярващите ше го разпознаят и ше повярват в него. Дали неверието няма да се дължи на някой, който ще се опита да им попречи да повярват в Господа? Със сигурност не. Не винаги трудностите водят до отслабване на вярата. Думите на Иисус, че няма да намери вяра на земята означават, че той ще дойде по същия начин както при Първото пришествие.

Когато Иисус идва преди две хиляди години, хората са имали силна вяра. Някои са се модели ден и нощ в храма и са знаели наизуст Божии заповеди и закони, предано са давали своя десятък и са постели. В този смисъл те са имали силна вяра в Бог, но всъщност те са нямали истинска вяра, кояот да им помогне да повярват, че Иисус е Месията, изпратен от Бог.

В този смисъл Иисус не намира вяра на земята! По същия начин днес има милиони добри християни, които очакват Господа да се появи на облаци: но ако той дойде по същия начин както преди, дали ще намери такава вяра, която ще даде възможност на християните да го разпознаят?

Въз основа на библейските цитати, посочени по-горе и на изводите от Божието провидение в хода на историята, става ясно, че Второто пришествие ще стане както Първото пришествие – Месията ще бъде роден в плът на земята. Всъшност той идва като човешки син.

Виждането на „Принципа”

Според „Принципи на Творението” целта, с която Бог създава Адам и Ева трябва да бъде изпълнена чрез осъществяването на Трите Благословии на земята. С други думи Адам и Ева е трябвало да се усъвършенстват и да станат идеални, съвършени личности и Истински Родители, които да поставят начало на идеалното семейство и да установят Небесното цатство на земята. Като представители на Бог те е трябвало да владеят над Творението с любов. Но поради грехопадението Адам и Ева не стават Истински Родители и създават свят на злото.

Иисус, идва като втори Адам (1 Кор. 15:45) и е трябвало да превърне този свят в идеалния свят, замислен при сътворяването (Мат. 4:17). Дори и след Божия план за спасение чрез разпъването и възкресението на Иисус, Трите Благословии, дадени от Бог все още не са изпълнени. Ето защо Месията, безгрешният трети Адам, трябва да дойде, за да изпълни Божията цел за Творението.

Месията трябва да бъде роден на земята като физическо същество, защото той трябва да бъде образец за образец за идеален човек, усъвършенствал своя харакрер и изпълнил Първата Благословия. Той може да изпълни тази отговорност само ако се роди на земята в плът. Освен това той трябва да създаде и идеалното семейство, замислено от Бог, и така да стане Истински Родител, осъществил Втората Божия Благословия. Като родител той ще посее Божията любов в сърцата на всички, които го следват и ше им помогне да усъвършенстват себе си, като им даде ново рождение и им покаже как да изпълнят истинската цел в своя  живот. Като съвършен човек той ще управлява духовния и физическия свят със съвършена любов и ще изпълни Третата Божия Благословия. Хората ще бъдат „присадени” към него (Рим. 11:17) и като му вярват и го следват, ще се слеят в едно с него. Така Господа ще им покаже как да станат хора, способни да управляват с любов всичко около себе си и така да изпълнят Третата Божия Благословия. Ето защо Месията трябва да се роди в плът на земята както при Първото пришествие.

Мисията на иудеите е не само да приемат Иисус, но също да го последват ида му помогнат да изпълни своята мисия. По същия начин християните имат мисията не само да установят Световен Фундамент за Второто пришествие, но и да помогнат на Господа да изпълни своята мисия, когато дойде.

Небесното царство на земята, което Христос трябва да построи, не е някакво въображаемо Небесно царство. То не може да бъде изградено чрез свръхествствени чудеса, а само ако човек изпълни отговорността си и разреши всички пробеми по реалистичен начин в сьответствие с Божията Воля и напътствия.

Хората, които не откликват на Божията промисъл не могат да бъдат спасени. Тъй като Бог е Бог на справедливостта и любовта, Той желае цялото човечество да бъде спасено. Божият идеал за Творението няма да бъде осъществен единсвено чрез усъвършенстването на характера на личността. Божият план за спасението не свършва със спасението на една личност. Следователно Христос, който при Второто пришествие напълно ще осъществи Божия идеал, няма да бъде ограничен в рамките на едно християнско вероизповедание, а ще обхване всички религии и вероизповедания. Той ще работи, за да установи единен свят с център Бог – свят без родови, национални и расови граници.

Значение на облаците

Ако Господа трябва да дойде на земята в плът, тогава какво означава, че ще дойде на облаци? Какво символизират облаците?

Облаците представляват изпарила се вода. Независимо колко мръсна може да е водата, когато се изпари под формата на облаци, тя се пречиства. Според Откровение 17:15 водата символизира грешния човек, а облаците светците, които възкръсват или получават новорождение. Метафорята, че Христос ще фойфе на облаци означава, че той ще дойде сред светците, подготвени от Бог.

Защо Иисус казва, че ще дойде отново на облаци? На първо място, за да предпази хората от измамите на антихристи. До неговото идване е по-добре хората да вярват, че той ще дойде на облаци. Ако беше казано ясно, че Христос ще се появи на земята в плът, трудно би могло да се предотврати евентуално объркване, породено от твърденята на много антихристи. Но когато настърпи момента, Бог със сигурност ще ни каже как ще дойде Месията (Ам. 3:7).

На второ място, Иисус казва това, за да окуражи и помогне на учениците си в техния религиозен живот, изпълнен с много трудности. Иисус казва няколко неща за Второто пришествие, които не могат да бъдат разбрани напълно. В Откровенив 22:20 пише: „…да, ида скоро”. В Матея 10:23 Иисус казва: „…Защото истина ви казвам, няма да дообходите градовете Израилеви, докде Син Человеческий дойде…” В Матея 16:28 той казва: „Истина ви казвам: тук стоят някои, които да вкусят смърт, докде не видят Сина Човечески да иде в царството си.” В Иоана 21”18-22 той говори така, сякаш ще се върне отново по времето на Иоан. Във всички тези цитати Иисус подчертава, че Второто Пришествие ще стане скоро (относително скоро, сравнено с неговата епоха). Но това не става. Тогава защо Иисус казва, че ще се върне скоро? Какво е имал предвид, като казва това?

Иисус предвижда преследването от Римската империя. Затова той е трябвало да учи своите ученици, да ги окуражава и да им дава надежда, за да може християнството да оцелее въпреки ужасното преследване и бързо да подготви световен фундамент за Второто пришествие. Първите християни успяват да запазат своя ентусиазъм и устременост, защото са вярвали, че второто идване на Иисус е неизбежно и че той ще дойде на облаци от небето с величието и славата на Бог. Тази вяра им дава силата да устоят на натиска и преследването на Римската империя и така да установят първите християнски църкви.

II. Кога Христос ще дойде отново?

Кога ще се върне Христос? В Матея 24:36 Иисус казва: „А за оня ден и час никой не знае…” Това показва, че няма смисъл да гадаем кога ще се върне Христос.

В същия стих от Матея се казва, че Отца знае, а в Амоса 3:7 пише, че „Господ Бог нищо не прави, без да открие тайната Си на Своите раби – пророците.” Така можем да разберем, че чрез пророците Бог несъмнено ще разкрие на хората настъпването на Второто пришествие на Христос. В курса на възстановяване можем да открием много примери, когато Бог известява какво ще направи. Бог предупреждава Ной за Потопа и Лот за унищожаването на Содом и Гомор; Бог разкрива кога ще се роди Месията при неговото Първо идване. Бог разйрува ба семейството на Иоан Кръстител (Лук. 1:41-45), на мъдреците от Изтока (Мат. 2:1-12, на Симеон (Лук. 2:26-32) и на други кога ще бъде роден Иисус. В цялата история на Божията промисъл нима има за Бог по-важен момент от времето, когато едва Месията? Възъможно ли е Бог да не каже на хората кога Божият син ще дойде на земята, за да осъществи неизпълнената цел на Творението?

От друга страна, Иису казва, че ще дойде като крадец (Откр. 3:3). Освен това той казва, че няма да дойде като крадец за онези, които са в светлина (1 Сол. 5:4-6) и за онези, които остават будни (1 Сол. 5:4-6, Откр. 3:3) Става ясно, че на вярващите, които винаги се молят, стоят будни и са в светлина, Бог със сигурност ще извести за идването на Господа, за да се подготвят за него (Лук. 21:34-35).

Тъй като Божият план за възстановяване достига своя завършек с идването на Месията, то  Месията е най-ценният плод в цялата история на Божия план за възстановяване. Със семейството на Яков започва изграждането на основата (иудейството и израилтяните) за идването на тази толкова важна личност – Месията. Както вече беше обяснено, народът на Израил не повярва в Иисус и затова Бог създава втори Израил (християнството), включващ вярващите в Иисус от различните раси. Моделът на Божия план, който откриваме в историята на Израил, също трябва да присъства и в историята на християнството, което Бог подготвя, Израел на световно ниво. Както историята на първия Израил, започнала с Яков, така и историята на Втория Израил (християнството), започнало с Иисус, трябва да имат една и съща цел – да подготвят условия за приемането на Месията на земята.

Историята на Израил и историята на християнството се различават в историческите епохи, събитията, географските области и културните традиции. Но позицията на централна история е Божия план за възстановяване се предава от едната истоиря на другата. Целта и на двата провиденчески плана е една и съща – да подготвят Фундамента за Месията.

Тези две истории вече бяха сравнени от гледна точка на Божия план за възстановяване. Въз основа на това сравнение, нека да разгледаме времето, когато идва Христос.

Историята на Израил от Иаков до Иисус е разделена на следните шест основни периода: период на Робство в Египет; период на Съдиите; период на Обединеното царство; период на Разделеното царство (Северно и Южно); период на Заточение и завръщане на евреите и период на Подготовка за Месията. Тези шест периода съставляват една провиденческа епоха от 1930 години, през които Бог иска да завърши плана за възстановяване. Но тъй като Първият Израил не изпълни своята отговорност да повярва в Месията, Бог няма друга алтернатива освен да удължи Плана за възстановяване. Времето от Иисус до Второто пришествие също е разделено на шест 6 основни периода: период на Преследване в Римската империя; период на Патриаршеска система в християнските църкви (период на патриарсите); период на Християнското царство; период на Разделени царства (Източно и Западно); период на Заточение и завръщане на папата и период на Подготовка за Второто пришествие. Тези шест периода също обхващат 1930 години.

Ние не очакваме с надежда 1930 година, защото тя вече е минала. Защо тогава все още не сме станали свидетели на Страшния съд на земята и на славното Второ Пришествие? Ако Второто пришествие трябва да стане във въздуха, тогава славата на Господа би трябвало вече да е разнесена надлъж и нашир по целия свят. Но както вече бе обяснено, Господа няма да дойде на истински облаци. Второто пришествие ще стане чрез раждането на Месията в плът на земята. Тогава дали Месията ще бъде роден точно през 1930 г.? Годината не може да бъде точно посочена, защото често откриваме разлика от около 10 години в хода на провиденческата история. Например периодът на преследване в Римската империя би трябвало да продължи 400 години, но всъщност той продължава до 392 г. Периодът на подготовка за Второто пришествие започва с Реформацията през 1517 г. и завършва след 400 години. Въз основа на това Второто Пришествие е трябвало да стане през 1917 г. Следователно, Христос трябва да се е родил в периода между 1917 и 1930 г.

Когато Иисус дойде преди 2000 години, той не извести веднага, че е Месията и не започна да съди веднага. В личния му живот има сравнително дълъг период на подготовка, за който не се знае много. След това, през периода на своята обществена мисия, той подготвя фундамент, за да изпълни мисията си на Месия. При Второто пришествие, след своето рождение, Господа също трябва да премине подобен курс на подготовка. Като знаем какво е станало в хода на изпълнението на Божия план за възстановяване, разбираме, че настоящото време е време на подготовка за появата на Месията. Времето на Второто пришествие на Христос наричаме „Последни дни”. В „Завършеност на човешката история” вече бе обяснено, че настоящите дни са Последните дни (вж. IV гл.). Ето защо може да се каже, че днешните дни са времето, когато Христос ще се появи.

III. Къде отново ще дойде Христос?

Ако Христос отново трябва да се роди като човек в плът, той трябва да дойде на определено място в определена нация. Коя е тази нация?

В Иудея преди 2000 години Иисус каза, че ще дойде отново. Но дали той ще се върне сред народа на Израил? В Матея 21:33-43 в притчата за лозето Иисус ясно показва, че няма да се върне отново в земите на Израил. В тази притча Бог е собственикът на лозето, лозето представлява усилията на Бог да осъществи идеала за Творението, наемателите на лозето са избрания народ на Израил, слугите – пророците, синът на собственика е Иисус, а нацията, даваща плодове символизира нацията, която ще приеме Господа на Второто пришествие. Иисус казва, че няма да се върне при народа, който го е убил. Освен това той казва, че ще им отнеме правото да бъдат избрана нация и ще го даде на друга страна и на друг народ, който ще бъде плодоносна почва за Второто пришествие.

Тогава как да разбираме библейския цитат, в който се говори за идването на синовете на Израил?  В Откровение 7:4 се отбелязва, че по време на Второто пришествие 144000 ще бъдат „грабнати” от племената на Израел и белязани с печат. Какво означава това?

Първоначално името „Израил” е дадено на Иаков, след като побеждава ангела на брега на реката Иавок (Бит. 32:28) и означава „Човек, който се е борил с Бог”. С други думи под „Израил” се има предвид избраният от Бог народ, който побеждава с вяра, а не потомците на Иаков. Това се разкрива и в думите на Йоан Кръстител: „…и не помисляйте да думате в себе си: наш отец е Авраам; защото казвам ви, Бог може от тия камъни да въздигне чала Аврааму.” (Мат. 3:9). И св. Павел казва същото в Римляни 9:6: „понеже не всички, които са от Израил са изралтяни…”

Тогава кой ще бъде избраният народ „Израил” след разпъването на Иисус на кръста? Това са преданите християни, които вярват в Господа. В Римляни 11:11 се казва: „Но чрез тяхното (на израилтяните) падане дойде спасението за езичниците, за да се възбуди в тях ревнивост.” Оттук става ясно, че израилтяните не са вече в центъра на Божия план за възстановяване. Ето защо Бог ще продължи Своя централен план не с потомците на Авраам, а с вярващите християни, които са наследили вярата на Авраам. Тогава точно в коя страната, ще дойде Господа?

Когато един от учениците шита Иисус ще се върне, той метафорично му отговяря: „дето бъде тялото, там ще се съберат и орлите” (Лук. 17:37). Иисус не посочва конкретно в коя страна ще дойде. Но в Откровение 7:2-4 се казва, че ангел ще се спусне от Изток, оттам, където изгрява слънцето, и ще постави печат на челата на 144000 избрани слуги на Бог. Но коя е тази страна?

Тази източна страна е Корея. Когато един земеделец разсажда някакво дърво, той внимателно разкопава и напоява почвата, за да я подготви за дървото. Нима е възможно Бог, който очаква плода от цялата човешка история, да изпрати Месията без подготовка? От такава гледна точка, нека по-подробно разгледаме идеята, че Корея е страната, която трябва да приеме Господа.

На първо място, страната, в която идва Месията, трябва да бъде обект на Божието сърце. Корея е страна, подготвена от Бог. Вследствие грехопадението на първия мъж и на първата жена, Бог дълбоко страда, защото Неговият замисъл не е осъществен. Обикновено смятаме, че Бог е Бог на нвеличието и славата и е много далеч от нас. Поради грехопадението на Адам и Ева, единствените деца на Бог, дълбоко в сърцето си Той чувства тъгата на Родител, загубил своите деца. Той броди из грешния свят на Ада да ги търси и копнее да спаси своите непокорни деца. Затова човекът, семейството и нацията, които се борят срещу сатана като представители на Бог, не могат да избегнат пътя на сълзите и страданието. Възможно ли е едни предани и обичащи своя родител деца, които чувстват агонията на родителя си, да живеят безгрижно? Тъй като Месията дълбоко преживява страданието на Бог и идва, за да облекчи неговата тъга, той не може да дойде сред народ, които е презадоволен материално. Страната, където ще се роди Месията трябва да бъде обект на Божието Сърце, а нейният народ – Негови синове и дъщери, преживели сърцето на своя Родител, затова тази страна не може да избегне пътя на страданието.

Както първият, така и вторият Израил е трябвало да изминат път на страдание и трудности. Тъй като Корея е страната, която трябва да приеме Месията, тя също е трябвало да измине такъв път. Затова в новата си история Корея е трябвало да премине през невероятно големи страдания. Дори през този период на страдание и нищета Корея запазва добрите си традиции на сибовна вярност и преданост. Дори когато е била на върха на своята мощ, Корея никога не е започвала конфликт с друга страна и не е нападала първа. Божията стратегия – да извоюва победа, след като е бил атакуван, е различна от стратегията на сатана, който винаги напада. Корейският народ запазва своята хомогенност, език, традиции и национален дух. В продължение на повече от 5000 години те запазват целостта на своята култура, въпреки многобройните нашествия. Това е в историята на света. Дори в най-тежките моменти корейският народ се е стремял към преведност и мир и специално е възпитаван да следва Бог. Въпреки непрестанните трудности, корейската нация високо е ценяла праведността и мира и специално е била подготвяна за обект на Бог.

На второ място изключително важно е, че Корея е нация, която носи плодовете на много религии. Корейците имат силна склонност към религиозен начин на живот – те почитат Бог и духовността. Затова много от великите световни духовни и етични учения като например Будизма и Кондуцианството процъфтяват в тази страна и на базата на тези духовни традиции корейската национална култура е много богата. През последните няколко века се появява християнството и достига най-висока точка на развитие. Религията дълбоко се съчетава в ежедневния живот в изключителна хармония. Трудно можем да намерим друга нация, която сьответства на това описание.

Месията не идва, за да спаси само християнсктвото. Въпреки че християните са централната нация в Божия план, всички хора трябва да бъдат Божии деца, а самият Бог е създал и направлява всички основни религии към възстановяване на хората от различните области, периоди от време и обстоятелства. Следователно Месията, който идва за да изпълни крайната цел на Божия план, трябва едновременно с това да изпълни целта на всички останали религии. В този смисъл полгодящата нацията, подготвена за приемането на Месията, е тази нация, в която процъфтяват всички главни религии.

На трето място, нацията, в която Месията идва, трябва да бъде фронтова линия на сблъсъка между Бог и сатана. Бог казва на Адам и Ева: „…а от дървото …да не ядеш от него; защото, в който ден вкусиш от него, бездруго ще умреш”. От тези думи можем да разберем, че грехопадението става разделителната линия между небето и земята, между живота и смъртта, между доброто и злото. Така Месията трябва да дойде на такова място, където също се конфронтират живот и смърт, добро и зло. След това той трябва да разреши проблемите на света и да доведе провиденческата история до край.

Планът на Бог да възстанови на своя страна света, завзет от сатана, се основава върху разделението на Каин и Авел. Разделянето на Каинов и Авелов тип свят при идването на Месията се изразява чрез комунистическия и демократичния свят. Това е хоризонтално развитие на вертикалния план, който Бог осъществява в хода на историята. Следователно, Месията ще се появи там, където двете сили – демокрацията и комунизма, застават една срещу друга, т.е. мястото, където се фокусират Божията Любов и сатанинската омраза. Тази линия на конфронтация е 38-ия паралел на Корейскрия полуостров. Такова е провиденческото значение на 38-ми паралел в Корея. Той не само е разделителната линия между демокрацията и комунизма, той също е и фронтовата линия между Бог и сатана.

Бог работи, за да изпълни своята воля, а сатана, за да се противопоставя и да спре Божието дело. Затова фронтовата линия на Бог става фронтова линия и на сатана. От всички усилия на Бог, сатана най-силно се противопоставя на подготовката на нацията, която трябва да приеме Месията. В Божия план за възстановяване на света най-важният влвмвнт е религията. Затова Бог полготвя, идването на Месията въз основа на плодовете на всички религии. Като подготвя Корея за приемане на Месията, Бог насърчава разространението на религията е цяла Корея, а сатана иска напълно да я изкорени. Така Корейската война, която се разгръща по 38-ия паралел и довежда до разделението на Корея, не е породена просто от национален граждански конфликт целащ териториално разделение. Това е конфронтация между демократичния и комунистическия блок. Нещо повече – между Бог и сатана. Фактът, че много нации (16), без да са пряко засегнати от конфликта, участват и подпомагат Плана за възстановяване, има Божествено значение.

На четвърто място, нацията, в която идва Месията, трябва да установи нацонална основа за Божия План за възстановяване. За да може Корея да стане нацията, където е роден Месията, тя трябва да установи национална основа за отделяне от сатана така, както са направили Израил и ранното християнство. Израилтяните е еа поставят условие за отделяне от сатана чрез 400 годишно страдание в Египет, който олицетворява сатанинския свят. Вторият Израил постави условия за отделяне от сатана като устояват почти 4-стотин годишно преследване в Римската империя, която също олицетворява сатанинския свят. Ето защо по времето на Второто Пришествие за да се отдели от сатана, Корея също трябва да преживее страдания в ръцете на нация, която е на сатанинска страна. Япония е нацията на сатанинската страна и в продължение на 40 години тя подлага Корея от дипломатически права и национален суверинитет от 1905 до 1945 г., когато Япония е победена във Втората световна война. През този период Япония напълно лишава корейския народ от неговата свобода и безброй много хора са жестоко преследвани, хвърляни в затвора и убивани. В началото на 1910 г., когато Япония анексира Корея, преследването на християнството, довело до съдаване на Движение за независимост на Корея, няма равно на себе си по своята жестокост. Докато в сьответствие с Божия план за стасение навсякъде по света християнството се радва на свобода, корейския народ и най-вече християните, страдат изключително много. По този начин те правят изплащане на национално ниво, което подготвя Корея да бъде нацията, където идва Месията.

На пето място, в тази страна трябва да има много пророчества относно идването на Месията. Нима е възможно Бог да изпрати тихо и незабележимо Своя обичан Син? Със сигурност Той трябва да разкрие това на онези хора по земята, които са духовно подготвени. Със сигурност Той ще им извести добрата новина и ще ги подготви за приемането на Месията. Също както израилтяните са знаели от пророчествата, че Месията ще дойде като цар и ще ги спаси, така и корейският народ е очаквал царя на справедливостта в продължение на 500 години на основата на Книгата на пророчествата, наречена Чунг-Гам-Нок. Забележително е, че корейският народ е очаквал Месията още преди да приеме християнството и да получи духовно спасение чрез вярата си в Иисус. Много духовно надарени свещеници и миряни са получавали конкретни откровения, че Господа на Второто пришествие ще дойде в Корея. Много религиозни хора са имали откровение, че Корея ще стане център на спасението на света.

Изпълнението на Божия план за възстановяване се насочва най-напред към възстановяване на личността и след това към възстановяване външните условия на Небесното царство. Бог работи чрез религията, за да възстанови човека; Той развива различните цивилизации, за да възстанови средата на Небесното царство. Бог се стреми да създаде възможно най-подходящите култури и социални предпоставки за Второто пришествие. Второто Пришествие ще донесе хармония между религия и наука, между духовния и материалния аспект на живота, между Изтока и Запада. Всичко ще се слее в хармония и така ще се постави началото на новата култура на Богизма. В продължение на много години Корейският полуостров е бил една непозната част от източния свят. Но западната култура навлиза на Изток и най-накрая достига и Корея.

Бог подготвя корейския народ в продължение на 5000 години и го възпитава в силна вяра и любов. Въз основа на това Корея приема християнството. Ипращането на християнството в Корея е последната стъпка, която Бог прави, за да подготви корейския народ да приеме Господа на Второто Пришествие. Това превръща Корея в главен представител на християнството в целия свят. Въпреки че Корея е една малка страна, тя непрекъснато играе важна роля в съвременната история сякаш стои в центъра на водещите международни политически тенденции на развитие.

Епохата на Иисус и съвременната епоха от гледна точка на идентичността на времето

Епохата на Иисус и времето на Второто пришествие са идентични от гледна точка на провидение. Затова Божият план за Второто пришествие с център християнството е подобен на Божия план по времето на Иисус.

На първо място, нека да разгледаме тези две епохи от гледна точка на централната нация в Божията промисъл. Според Божия план Иисус е трябвало да разпространи провидението в Израил, от Израил в Рим и от Рим до останалата част на света. Ако приемем, че християнството е централната религия по време на Второто пришествие, а Корея е в позицията на Израил, тогава коя страна е в позицията на Римската империя? Днес в позиция на Рим е страната, която въз основа на християнството Бог подготвя за стожер на света. В продължение на повече от 200 години Бог полготвя Америка, за да изпълни целта на Второто пришествие. Следователно днес връзката между Корея и Америка е подобна на връзката между Израил и Рим по времето на Иисус.

На второ място, нека да сравним християнството днес с иудейството по времето на Иисус. По времето на Иисус иудейството в Израил е било свързано с властта на свещениците и с църковните ритуали. Духовния живот е бил опорочен. Еврейските религиозни водачи забравят традиционната набожност, наследена от Аврааам, Иаков, Мойсей и от пророците. Вместо това връзката им с Бог става само формална и затова Иисус много пъти критикува тяхната мъртва вяра, лишена от дела (Мат. 23:1-39).

Християнството днес трябва да се разкае затова, че е загубило истинска си същност и се е превърнало в една формалност. В сравнение с пламената вяра на първите християнски църкви църквата днес също е станала твърде външна и много се е отдалечила от първоначалната цел на вярата. Много хора се смятат за християни, но в действителност животът, който водят съществено се различава от учението на Иисус.

Също както Иисус влага всичките си усилия, за да реформира поквареното иудейство, така и при Второто пришествие той основно ще реформира християнството, за да го превърне е истинска църква, почитаща Бог и ще вдъхови християните да практикуват Божията воля и учението на Иисус.

По времето на Иисус иудейството не успя да разбере истинската стойност на Иисус. Еврейските лидери пренебрегват Божията воля, отхвърлят реформаторското учение, проповядвано от Иисус и го преследват. По подобен начин по време на Второто пришествие новото учение и реформаторските дейности на Христос ще съдат отхвърлени от вярващите, които не искат да положат усилия за реформиране на християнството и от църквата, която сляпо се придържа към своята традиционна власт и ритуали.

По времето на Иисус лидерите на иудейството не приемат неговото слово. Словото на Месията е прието от обикновените евреи, от представители на простолюдието и от езичниците, които са учението на Христос. Затова Иисус казва с тъга, че на сватебния пир, който той подготвя ще дойдат и ще се веселят не хората, които са поканени, а случайно извиканите от улицата (Мат. 22:8-10).

Хората, родените по времето на Иисус имат проеиденческо значение, защото е трябвало да следват Месията и да му помогнат да изпълни своята мисия. Това не са обикновени хора, те имат историческата отговорност да живеят в най-важния момент от провиденческата история. По същия начин всички хора днес и особено християните имат отговорността да следват Месията и да изградят свят, изпълняващ Божия идеал за Творението. Времето, в което живеем днес е особено важно и не може да бъде сравнено с никоя друга епоха от началото на човешката история до сега.

При Второто Пришествие Христос ще извести Божията воля, която трябва да бъде осъществена на земята и ще покаже на хората как да я изпълнят. Хората, които вярват трябва да търсят Месията, да го следват и да живеят според Божията воля, която той ще разкрие. В Матея 2:3 се казва, че целия Иерусалим се „смути”, когато научава за раждането на Месията. Но дали някой се е грижил за Иисус докато е бил малък и дали някой открито го е подкрепил по време на неговата мисия? Нека смирено да се вслушаме в своята първоначална душа и да очакваме веста за Месията. Нека успокоим душите си и обърнем внимание на обнадеждаващата новина, възвестяваща началото на една нова епоха… Към началото на Принципа

.

БОЖЕСТВЕНИЯ ПРИНЦИП

1 ГЛАВА: ИДЕАЛА НА БОГ
2 ГЛАВА: ГРЕХОПАДЕНИЕТО
3 ГЛАВА: МИСИЯ НА МЕСИЯТА
4 ГЛАВА: ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ
7    ГЛАВА: КУРСА НА НОЙ, АВРАМ И МОЙСЕЙ
10 ГЛАВА: ВТОРОТО ПРИШЕСТВИЕ

10 Responses to Второ пришествие

 1. Pingback: Новите Мунисти: Младото поколение « Сектата разделя, Муун обединява: Мун, нов подход за мир

 2. Pingback: Какво вижда в бъдещето Баба Ванга (2012 година) | Истинска любов и забранена любов

 3. Pingback: Муун: Масови международни сватби за Мир « Империята на Мун

 4. Pingback: Муун: Масови международни сватби за Мир « Империята на Мун

 5. Анонимен каза:

  ,,Второто пришествие на Христос става чрез раждането му на земята,, Tova e nai-golqmata glupost koqto nqkoga sam chuvala mnogo ste zle pomolete se na Bog da vi dade madrost i da razbirate slovoto ;xxxx ISTINATA omg :X ne si izmislqite i ne lajete horata s stihove ot bibliqta koito izobshto ne otgovarqt na tova koeto kazvate

 6. Анонимен каза:

  Целта на тази статия е хората да приемат на личноста коиато представя себе си за христос,и да повярват на обещанията му.Исус идва скоро.Радваите се негови приятели !

 7. Анонимен каза:

  Фениксът винаги се ражда на планината Каф и там изпява своята песен. Фениксът – това е Христос и той винаги идва на едно и също място. Вече е роден в тяло, работи, но в плановете му няма ходене до Корея. Муун си отиде и само след няколко години никой няма да си спомня за него. С Христос не е така. Учението му и делата му ще се помнят винаги.

 8. Анонимен каза:

  Tova e nai golqmata glupost , koqto nqkoga sam Chelll !

 9. Анонимен каза:

  антихристска пропаганда

 10. Peace Embassy каза:

  В очакване на Второто пришествие на Спасителя има много неразрешени въпроси: Кога ще дойде Второто Пришествие на Христос? Ние живеем във времето на Второто пришествие! Второто пришествие на Исус Христос ше бъде ли края на света? Края на злия-сатанински свят, но началото на Божия свят на добро. Тази трансформация се случва сега! ВСИЧКИ БЕЛЕЗИ ПРЕДИ ВТОРОТО ПРИШЕСТВИЕ ВЕЧЕ СА ИЗПЪЛНЕНИ, така е според БИБЛИЯТА!

  Как реално ще се изпълни обещанието за Последните дни, Второто пришествие и Страшният Съд? Какво се случва при Второто идване на Исус Христос? Първо, много от Християните ще го пропуснат. Защо? (1) Защото идва с ново име, казва Библията. (2) Защото той идва отново чрез раждане от жена, казва Библията. А повечето християни не очакват това. Не са и сериозни да си прочетат Библията внимателно. С други думи, не им стига маслото във светилника.. и докато го напълнят ще пропуснат момента, защото Месията при Второто Пришествие е около 90 години с нас. А Исус казва, че много Християни ще преследват господаря на Второто Пришествие, също както Фарисеите преследваха Исус.

  Какво казва Учителя за Второто пришествие на Христос? Какво казват пророците? Има ли нови пророчества? Да има! Който има желание и молитва, ще му се открие!

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s